Corpis Maps R2 / GeoBusiness

Corpis Maps je webová analytická platforma firmy T-MAPY pro analýzu obchodních dat, tedy dat, která vznikají v obchodním procesu. Uživatele Corpis Maps například zajímá, jaké jsou v určitém segmentu tržby, výkonnost jednotlivých obchodních zástupců a hledání korelací.

Jaroslav Poláček, který má ve firmě T-Mapy produkt na starosti, říká, že nová verze Corpis Maps 2 má vizuální konfigurátor, tzv. Corpis Maps Creator, který zákazníky doslova vede vytvořením konfigurace mapy. Nový způsob má být výrazně přehlednější než předchozí textová forma konfigurace.

Díky eliminaci syntaktických chyb, které většinou při manuálním psaní kódu konfigurace vznikají, by se měly významně zrychlit nejrůznější ad-hoc analýzy nad obchodními daty.

Prostředí Corpis Maps od T-Mapy / GeoBusiness
Prostředí druhé verze Corpis Maps od společnosti T-MAPY

Oproti jiným řešením je Corpis Maps nabízena jako produkt, tedy měli byste být schopni jej používat téměř okamžitě. Prostorový potenciál většiny obchodních dat může posloužit k vyšší produktivitě práce, zvýšení ekonomické výkonnosti firem nebo kontrolní schopnosti institucí.

 

Přednášky pro zákazníky ze segmentu IZS & Doprava

Jednadvacáté každoroční setkání společnosti T-MAPY se konalo počátkem října. V předchozím článku jsme vás seznámili s novinkami, které byly na akci představeny. Podívejte se také na fotografie ze setkání.

Společné foto všech účastníků 21. setkání uživatelů firmy T-MAPY
Společné foto všech účastníků 21. setkání uživatelů firmy T-MAPY
Jiří Bradáč přináší hovoří o stavu GIS v ČR, o situaci kolem vzniku Digitální technické mapy ČR, o GeoInfoStrategii.
Jiří Bradáč přináší hovoří o stavu GIS v ČR, o situaci kolem vzniku Digitální technické mapy ČR, o GeoInfoStrategii.
Tematický stůl o současných trendech, vizích a vývojových projektech - představují se analytické mapy Corpis Maps, Android aplikace My Fleet Tracker, hovoří se o aktivitách T-Map v oblast Smart City, Internet of Things, 3D objekty, doplněná realita...
Tematický stůl o současných trendech, vizích a vývojových projektech – představují se analytické mapy Corpis Maps, Android aplikace My Fleet Tracker, hovoří se o aktivitách T-Map v oblast Smart City, Internet of Things, 3D objekty, doplněná realita…
Sekce IZS & Doprava: Jaroslav Lux představuje technologie běžící "na pozadí".
Sekce IZS & Doprava: Jaroslav Lux představuje technologie běžící „na pozadí“.
Kamil Svoboda s Pavlem Trhoněm končí přednášku o dopravních aplikacích pro veřejnost - Virtuální zastávce, Tarifním kalkulátoru či Tarifní mapě
Kamil Svoboda s Pavlem Trhoněm končí přednášku o dopravních aplikacích pro veřejnost – Virtuální zastávce, Tarifním kalkulátoru či Tarifní mapě
Workshop ke Spinboxu, představení novinek a možností integrace
Workshop ke Spinboxu, představení novinek a možností integrace
Přednášky pro zákazníky ze segmentu IZS & Doprava
Přednášky pro zákazníky ze segmentu IZS & Doprava
Petr Šerhant ukazuje pokročilé funkce v pasportních aplikacích
Petr Šerhant ukazuje pokročilé funkce v pasportních aplikacích
Petr Glos představuje možnosti využití GeoFM a GeoBIM v GISu
Petr Glos představuje možnosti využití GeoFM a GeoBIM v GISu
Jan Kamenický s Pavlem Struhou z magistrátu města Hradec Králové představují využívání bezpilotních leteckých prostředků.
Jan Kamenický s Pavlem Struhou z magistrátu města Hradec Králové představují využívání bezpilotních leteckých prostředků.
Petr Šebesta představuje technologické novinky za uplynulých dvanáct měsíců. Vylepšení a nových aplikací je opravdu hodně.
Petr Šebesta představuje technologické novinky za uplynulých dvanáct měsíců. Vylepšení a nových aplikací je opravdu hodně.
Lubomír Kříž z Vodních zdrojů Chrudim přibližuje možnosti využití GIS při kritických situacích s únikem ropy a jiných škodlivých látek.
Lubomír Kříž z Vodních zdrojů Chrudim přibližuje možnosti využití GIS při kritických situacích s únikem ropy a jiných škodlivých látek.
společné foto na setkání T-Mapy 2018 / GeoBusiness

Na začátku října se konalo každoroční setkání uživatelů společnosti T-MAPY, tentokrát v pořadí již jednadvacáté. Po dvou letech se akce vrátila zpět na Seč do kongresového hotelu Jezerka a z celého Česka i Slovenska sem na ni přijelo více než 135 zákazníků.

Jsme součástí změny

Milan Novotný, spolumajitel firmy, v úvodním referátu řekl, že T- MAPY jsou součástí změny ve společnosti. Firma vyvíjí softwarové aplikace, které přispívají k záchraně lidských životů, stávají se součástí chytrých měst, pomáhají cestovat hromadnou dopravou, poskytují více než 700 starostům potřebná data o jejich obci nebo městě.

Jiří Bradáč, který je také spolumajitelem firmy, se dlouhodobě pohybuje především v národních projektech. Odtud přinesl nejnovější informace o celostátním standardu pro digitální zpracování územně plánovací dokumentace, o digitální technické mapě České republiky a také o GeoInfoStrategii.

40 minut bylo málo

Vývojáři v T-Mapách nelenili a během uplynulých dvanácti měsíců připravili tolik novinek a aktualizací, že čtyřicetiminutový referát na jejich vyjmenování a stručné popsání sotva stačil.

Úprava jádra T-WIST Boxu, katastr nemovitostí a GDPR, služby využívající data Informačního systému základních registrů (ISZR), nová přihlašovací stránka a rozcestník aplikací, celá řada vylepšení v mapovém klientu Spinbox, integrační rozhraní, naprosto přepracovaný tisk v aplikacích, routování v dopravních aplikacích, nové mapové služby a celá řada dalších novinek.

V T-Mapách se věnují samozřejmě také novým informatickým trendům – pracují na propojení senzorů a externích informačních systémů na jejich mapové aplikace a pasporty, například odpady či veřejné osvětlení.

Zcela nově se firma pustila do BIM (Building Information Modeling/Management), facility managementu a jejich integrace s využíváním GIS.

Pasportní aplikace

Vylepšení se dočkaly také pasportní aplikace, které T-MAPY rozvíjejí dlouhé roky. Pasport hřbitovů byl doplněn o mapu platnosti smluv, pasport zeleně o mapu sekání, pasport komunikací o dva moduly, konkrétně blokové čištění a cyklistická opatření.

Aplikace Hlášení má nově také analytickou mapu, Odpadové hospodářství je doplněno evidencí úkolů.

Pasport objektů drobné architektury umí doplňovat záznamy o 3D model objektu, který uděláte i s pomocí chytrého telefonu.

Nové aplikace

T-MAPY rovněž představily zcela nové aplikace. Novinek je přitom celá řada: Evidence závazných stanovisek, Pasport optických sítí, Pasport vodních zdrojů a čistíren odpadních vod, Evidence významných krajinných prvků.

Informační systém bez metadat by nebyl úplný, proto vývojáři vylepšili aplikaci EDAS.

Zákazníci také přednášeli

Lubomír Kříž ze společnosti Vodní zdroje Chrudim přiblížil možnosti využití GIS při kritických situacích s únikem ropy a ropných látek.

Pavel Struha z královéhradeckého magistrátu se intenzivně věnuje využívání bezpilotních leteckých prostředků a používání jejich snímkových výstupů.

mapa-kontejnery-praha-tmapy-f

Společnost T-MAPY pro pražský magistrát vytvořila pasport odpadového hospodářství, jehož součástí je mapa tříděného odpadu a systém nakládání s komunálním odpadem – obě aplikace jsou k dispozici rovněž pro veřejnost.

Mapa tříděného odpadu

Mapa tříděného odpadu je aplikace, která na mapě zobrazuje všechna stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných domů. Informace o jednotlivých stanovištích jsou k dispozici na informační kartě, která se zobrazí po kliknutí na zvolenou ikonu. Vyhledávat se dá i podle ulice, takže si pro svoje bydliště můžete najít nejbližší kontejner.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem (KSNKO) je aplikace, která na mapě zobrazuje jednotlivé umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v pražských ulicích. V Praze jsou tyto služby často označovány zkratkou VOK, BioVOK a MSD.

  • VOK (velkoobjemové kontejnery) – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města
  • BioVOK – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města, určených pro bioodpad ze zahrad a domácností
  • MSD (mobilní sběrný dvůr) – služba přistavování více velkoobjemových kontejnerů určených pro objemný odpad, bioodpad, dřevo a kovy. Tato služba je přistavována na větší zpevněné plochy v městských částech, které na svém území nemají stálý sběrný dvůr.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem

Mapa tříděného odpadu v Praze

 

T-Mapy pasport tříděného odpadu v Praze / GeoBusiness

 

GIS v plánování měst a regionů 2018 / GeoBusiness

V polovině září se v Praze koná konference, kterou pořádá Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS společně s Českou asociací pro geoinformace.

Akce s názvem GIS v plánování měst a regionů bude mimo jiné obsahovat tři větší přednášky, přičemž jednu z nich organizátoři plánují jako praktickou v terénu.

  • Problematika otevřených dat a praktické ukázky v softwaru QuantumGIS (Jáchym Čepický, Alžběta Gardoňová, Oto Kaláb, Martin Landa – sdružení GIS Mentors)
  • GIS v rámci informačního systému pro operační řízení HZS ČR – Implementace nástrojů GIS do informačního systému pro operační řízení HZS a testování rozšíření systému o 3D scénu. Výsledky testů a zamyšlení se nad směrem dalšího rozvoje. (Vladimír Maršík – T-Mapy a David Roušal – KŘ HZS ČR v Hradci Králové)
  • Představení nově vyvinutého systému on-line přenosu obrazových a telemetrických dat z bezpilotního prostředku (dronu) při monitoringu krizových situací. Budou představeny komponenty systému Drone Dual Bridge a uskuteční se přímý přenos z dronu, monitorujícího dopravní situaci v Praze – Řepích do konferenční místnosti (Jiří Frelich a Petr Sejkora – KELCOM Int. Hradec Králové)

Jednodenní akce se uskuteční 13. září 2018 v prostorách pořádající vysoké školy na adrese Žalanského 68/54, Praha 17 – Řepy.

Akce jsou tematicky zaměřeny. Mezi hlavními tématy předchozích ročníků dominovaly například adaptační strategie v podmínkách změny klimatu, mapování bariér, digitální zpracování urbanistického vývoje regionu a úskalí při budování „chytrých“ měst.

Konference navazuje na tradici oblíbených seminářů GIS a územní plánování, tzv. „Bítovů“, jejichž éra se uzavřela v roce 2013.

Dlouhodobým cílem konference je najít společnou řeč projektantů územně plánovací dokumentace a „gisáků“. Současné trendy v územním plánování jsou jednoznačně digitální, aby byla možnost výsledky vizualizovat v chytrých mapových portálech a aplikacích, které umožňují nad získanými daty provádět nejrůznější analýzy.

Hlavním tématem té letošní je GIS při zajištění bezpečnosti v regionech.

Na konferenci se můžete přihlásit na webu České asociace pro geoinformace.

Asociace podnikatelů v geomatice / GeoBusiness

Asociace podnikatelů v geomatice oznámila své pracovní výsledky. Přečtěte si, na čem pracují jednotlivé pracovní skupiny.

Vnější vztahy

Asociaci jsme představili na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Na setkání s předsedou rezortu Karlem Večeřem obě strany vyjádřily snahu o nalezení společných témat s ČÚZK na úrovni jeho potřeb ve vztahu k podnikatelským aktivitám členů APG. Předseda ČÚZK vyzdvihl dosaženou úroveň vyjednávání o zeměměřické komoře ze zákona.

Předseda APG na Mezinárodním energetickém fóru přítomným představil asociaci a její cíle. Diskutovali jsme také s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR. Cílem jednání s HK ČR je ovlivnit přípravu zákonů, které mají dosah do podnikání v geomatice.

Setkali jsme se s ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu a jednali o komplexních pozemkových úpravách. Asociace těmito kroky vytváří prostor pro budoucí činnost svých členů.

S ICT unií jsme jednali o možnostech spolupráce na tvorbě digitální technické mapy. Pro všechny členy naší asociace je DTM velké téma, a proto chceme spolupráci s unií dále rozvíjet.

Vzdělávání

Uvědomujeme si současné nízké povědomí o geomatice. Proto je jedním z  cílů naší skupiny celoživotní vzdělávání a pomoc školám při propagaci oboru.

Rádi bychom také připravili školení pro členy APG. Jako vhodná témata se nám jeví katastr nemovitostí, vzdělávání v geomatice, ekonomika, právní poradenství a počítačová gramotnost.

GIS

Jako cíle jsme si vytkli aktivní zapojení do procesů realizace GeoInfoStrategie, tvorby standardů a relevantní legislativy.

Chceme také spolupracovat s dalšími profesními organizacemi a odbornými pracovními skupinami v oblastech geomatiky, katastru nemovitostíBIM.

Inženýrská geodézie

Zajišťujeme zastoupení APG v pracovní skupině pro BIM v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Rádi bychom také postupně zrevidovali stávající normy v oboru.

Katastr nemovitostí

Máme zájem o vytvoření společné expertní skupiny s ČÚZK, která by dlouhodobě řešila důležitá témata, týkající se spolupráce a rozvoje českého katastru nemovitostí.

Pozemkové úpravy

Domluvili jsme se s Asociací poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy (APÚ) na formě podepsání memoranda o spolupráci.

Vznikla také neformální pracovní skupina „139“, která chce vyjasnit priority potenciálních změn zákona 139, protože představy Státního pozemkového úřadu se mohou značně lišit od názorů odborné veřejnosti.

Řešíme problém s nezveřejňováním protokolů z hodnocení nabídek pozemkových úprav. Po 20 letech praxe, kdy všichni uchazeči znali cenové nabídky ostatních uchazečů, přecházejí někteří zadavatelé z SPÚ na nepochopitelnou a netransparentní praxi, kdy tyto informace neposkytují.

Proč vznikla asociace

Slovem „geomatika“ v názvu chce tato asociace prezentovat otevřenost pro všechny podnikatele a zaměstnavatele podnikající nejen v geodézii, ale i v jiných blízkých oborech jako jsou pozemkové úpravy a GIS. Byly učiněny přípravné kroky – stanovy, registrace v Hospodářské komoře ČR, konzultace na regionální úrovni a nyní začínáme přijímat nové členy.

Asociace chce vylepšit postavení geomatického podnikatelského sektoru mezi jinými obory.

Co je APG

APG je sdružení podnikatelských subjektů podnikajících v oboru geodézie, geoinformatiky a subjektů zabývajících se sběrem dat a pozemkovými úpravami.

Asociace podnikatelů v geomatice navazuje na Českou komoru zeměměřičů, která byla do APG transformována rozhodnutím valné hromady ČKZ dne 8. ledna 2018.

Kdo je členem asociace

Členy asociace jsou geodeti, geoinformatické firmy, inženýrské organizace, školy. Počet členů Asociace se pohybuje kolem 40 ze všech krajů České republiky.

Členství v asociaci je kmenové pro podnikatele v geomatice a přidružené, určené pro nepodnikající osoby, školy apod. Členové asociace prezentují roční obrat přibližně 1 miliardy korun v ČR.

Proč se stát členem asociace

Asociace podnikatelů v geomatice je organizací, která veškerou svoji činnost zaměřuje na vytváření a kultivaci podmínek pro vaše podnikání. Její přínos je nesporný a je pouze na vás, zda budete chtít využít jejích možností a zkušeností pro vaši firmu. Firma, která je dobrá a perspektivní, by neměla stát mimo profesní sdružení ve svém oboru.

Cílem asociace není mít co nejvíce členů za každou cenu. Chce jen členy solidní a perspektivní, aby za ně mohla převzít trvalou morální záruku. Takovým členům chce i pomáhat.

Pokud se rozhodnete rozšířit řady asociace, kontaktujte ji na adrese info@apgeo.cz. Asociace podnikatelů v geomatice vás uvítá ve společenství firem, které jsou tvůrci zdravého podnikatelského rozvoje v České republice.

Kontakty na pracovní skupiny

Rádi byste se dozvěděli více o činnostech jednotlivých pracovních skupin, případně se také aktivně zapojili? Uvádíme kontakty na vedoucí pracovních skupin, se kterými se můžete spojit.

Vnější vztahy – Martin Hrdlička, HRDLIČKA, martin.hrdlicka@apgeo.cz

Vzdělávání – Denisa Petříková, GKS – geodetická kancelář, denisa.petrikova@apgeo.cz

GIS – Jiří Bradáč, T-MAPY, jiri.bradac@apgeo.cz

Inženýrská geodézie – Jiří Habrovec, GEODROM, jiri.habrovec@apgeo.cz ; Jaroslav Kocián, GEFOS, jaroslav.kocian@apgeo.cz

Katastr nemovitostí – Jan Plavec, GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář, jan.plavec@apgeo.cz

Pozemkové úpravy – Martin Malec, Geocart CZ, martin.malec@apgeo.cz

T-Mapy partnerství s firmami Geo Data, Data Procon, IterSoft a Geomorava / GeoBusiness

Firma T-Mapy oznámila partnerství se čtyřmi obchodními partnery. Vedle sokolovské firmy Geo Data, se kterou T-Mapy podepsaly smlouvu o spolupráci již 16. listopadu 2017, jsou dalšími novými partnery společnosti Data Procon, Geomorava a IterSoft.

Online GIS4U je podle slov T-Map „novou generací řešení geografického informačního systému (GIS) pro obce a malá města. Koncept řešení vychází z našich více než dvaceti let zkušeností a stovek úspěšných implementací na středních a velkých městech. GIS4U využívá technologie, které obcím a malým městům umožňují aktivně pracovat (nejen) s geografickými daty. To bylo doposud možné jen v robustních a drahých systémech, zatímco GIS4U je cenově dostupné i těm nejmenším obcím.“

Firmy Geo Data, Data Procon, Geomorava a IterSoft mají zákazníky po celé České republice. Systém GIS4U se tím pádem stane základem GISů ve více než 700 městech a obcích v České republice, kde mají obchodní partneři T-Map své současné zákazníky.

Řešení společnosti T-Mapy se tak dostanou do všech úrovní české veřejné správy, používat je budou od nejmenších obcí přes městysy, města, statutární města, krajské úřady až po centrální státní správu.

GIS4U umí v mapě spojit různé mapové podklady, například katastr nemovitostí, územní plán, letecké snímky,
inženýrské sítě, pasporty (komunikace, zeleň, mobiliář, osvětlení, hřbitov…), správní hranice, volební okrsky nebo historické mapy.

GIS4U je tvořen třemi základními moduly, v nichž uživatel může pracovat s katastrem nemovitostí, zakreslovat do katastrální mapy informace o parcelách nebo území (pronájmy, zábory, průběhy inženýrských sítí…) nebo vytvářet libovolné bodové pasporty (dopravní značení, povrchové znaky inženýrských sítí, obchod a služby…).

[zdroj tisková zpráva T-Mapy, redakčně upraveno a doplněno]
geobusiness-magazine-geoportal-stredocesky-kraj-feat
geobusiness-magazine-tmapy-gis-zachranka-2
analyza-bezpecnosti-uherske-hradiste-verejna-aplikace-w600
esri-uc-2012-nospin-earth
esri-city-engine-na-konferenci-2012-w600
esri-uc-2012-plenarnisekce

Společnost T-MAPY je oficiálním vývojářem firmy Esri v České republice. Proto jsme se domluvili s jejich projektovým manažerem Martinem Malým, že pro GeoBusiness bude přímo z místa konání mezinárodní konference uživatelů Esri psát reportáž. Konference se právě koná v americkém San Diegu, kde se tentokrát z celého světa sjelo přibližně 15 000 návštěvníků.
Continue reading „Den 1: Esri International User Conference 2012 (reportáž)“

tmapy-katastr3-prehled-w600

Společnost T-MAPY vytvořila novou aplikaci pro práci s daty katastru nemovitostí. Jmenuje se Katastr3.

Aplikace využívá technologii ArcGIS API (Flex nebo Silverlight) od Esri a T-WIST REN, což je program společnosti T-MAPY pro práci s daty souboru popisných informací katastru nemovitostí.

Katastr3 přináší nový typ interaktivní katastrální mapy – tak, jak se uživatel pohybuje kurzorem nad mapou, dochází ke zvýraznění jednotlivých parcel. Po kliknutí na danou parcelu se do zobrazené vizitky vypíší základní informace o parcele, nejbližší adrese a také odkazy na podrobné informace v systému T-WIST REN nebo v Nahlížení do katastru nemovitostí.

Díky oboustranné komunikaci s T-WIST REN může uživatel využít podrobného vyhledávání parcel podle nejrůznějších kritérií (vlastníků, listů vlastnictví atd.). Rychlé vyhledávání parcel je integrováno přímo v aplikaci Katastr3, stejně jako vyhledávání adres.

tmapy-katastr3-prehled-w600

Vedle popisných a vektorových dat katastru lze v mapě zobrazit rastrové mapy katastru nemovitostí a pozemkového katastru a také aktuální vrstvu katastrální mapy (prostřednictvím WMS služby z ČÚZK).

Jako podkladové mapy slouží základní mapa nebo letecké snímky. Pro zvýšení přehlednosti byla u podkladových map přidána funkce pro nastavení průhlednosti. Aplikace obsahuje všechny základní nástroje a funkce, na které jsou dnes uživatelé zvyklí: měření, tisk mapy, odkaz na mapu, přehledku, nápovědu, legendu, měřítko a další.

[Zdroj: T-MAPY]
zaplavy-auta-feat

V době tzv. bleskových povodní se vyplatí vědět, zda náhodou nebydlíte právě v záplavové zóně. Případně když kupujete nemovitost, je dobré si zkontrolovat, zda a jak vám ji pojišťovna pojistí.

Zlínský kraj zpřístupnil nově data záplav, aktivních zón a povodňových hlásných profilů. Na mapové aplikaci se podílela společnost T-MAPY, jako mapový server slouží ArcGIS Server.

V aplikaci lze zobrazit povodňové hlásné profily, aktivní zóny, záplavy Q5, Q20 a Q100 a to buď na základní mapě nebo na leteckém snímku.

zlinsky-kraj-zaplavova-uzemi-01

Aplikace dále umožňuje vyhledávat adresy, zjišťovat GPS souřadnice, měřit plochy a vzdálenosti a získat odkaz na daný mapový výřez. Dále jsou poskytnuty podrobné informace o jednotlivých stanicích včetně propojení na stránky Českého hydrometeorologického ústavu.

zlinsky-kraj-zaplavova-uzemi

V oblastech záplav jsou přes funkci „Informace“ dostupné PDF soubory s tzv. stanoveními záplavových území.

[zdroj: Tisková informace společnosti T-MAPY]


Kde mají ostatní kraje své mapové servery se záplavovými zónami? Napište nám linky do komentářů.