Sleva na software ProGEO

GEOPORTÁLY PROJEKTY

Středočeský kraj představil nový geoportál

geobusiness-magazine-geoportal-stredocesky-kraj-feat

Středočeský kraj představil nový portál územně analytických podkladů. Vyzkoušejte jej a poskytněte tvůrcům zpětnou vazbu.

PÚAP, jak název portálu zkracují sami autoři, poskytuje uživatelům podkladové a tematické mapy. Základem tvoří mapy z produkce ČÚZK, zejména Základní mapa České republiky a mapa správního členění, a ortofoto (letecké snímky), nad kterými jsou zobrazeny vektorové mapy, především digitální katastrální mapa DKM a katastrální mapa digitalizovaná KM-D. Uvedené mapy doplňuje účelová katastrální mapa ÚKM.

geobusiness-magazine-geoportal-stredocesky-kraj-w600

Tematické mapy jsou zastoupeny především územními plány obcí Středočeského kraje, a to digitálními, tvořenými podle metodiky MINIS, i skenovanými hlavními výkresy, včetně změn a detailů.

PÚAP byl vytvořen v rámci projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji, část II. – Digitální mapa veřejné správy Středočeského kraje, na který Středočeský kraj získal finanční podporu z výzvy č. 08 v rámci Integrovaného operačního programu. Projekt stál 3,6 milionu Kč. Ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnily firmy Vars Brno, T-Mapy a Gefos, vyhrála firma Gefos.

Portál používá software od firmy Intergraph. Zpracovatelem zakázky byla společnost Gefos, datový model pro uložení jevů ÚAP je DMG ÚAP verze 4.1 společnosti Hydrosoft Veleslavín. Veškeré funkce PÚAP jsou v souladu s globálními požadavky směrnice INSPIRE a schválenými prováděcími pravidly k této směrnici.

/* ]]> */