GEOPORTÁLY POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Geoportál pro pozemkové úpravy poběží od poloviny roku 2021

geobusiness-feat

Státní pozemkový úřad vydal koncepci pozemkových úprav na období 2021 – 2025. Plánované náklady na činnosti v pozemkových úpravách (návrhy, realizace PSZ a další související činnosti) pro období 2021 – 2025 jsou ve výši 13 miliard korun.

V dokumentu je rovněž uvedeno, že od poloviny roku 2021 bude v provozu nový Geoportál SPÚ, který umožní prezentovat výsledky pozemkových úprav veřejnosti a poskytovat data projektantům a ostatním subjektům. Cílem geoportálu je nejen informovat o navrhovaných a realizovaných prvcích plánů společných zařízení v krajině, ale i zlepšit komunikaci mezi všemi účastníky procesu.

Historická data pozemkových úprav budou takto uložena na jednom místě spolu s aktuálními daty ve výměnném formátu pozemkových úprav (VFP) a publikována formou webové mapové aplikace dostupné i na mobilních zařízeních.

Webová mapa bude akcentovat prvky realizované v terénu formou galerie médií, kde budou k nahlédnutí např. fotografie či videa těchto realizací.

Součástí geoportálu budou také technické zprávy PSZ, ve kterých lze dohledat všechny technické informace o jednotlivých navržených společných zařízení v krajině.

Díky novému výměnnému formátu VFP bude v geoportálu možné prezentovat nejen finální plány 28 společných zařízení, ale do budoucna i průběžné návrhy uspořádání pozemků k projednání s jejich vlastníky, kteří si namísto papírové mapy na elektronické úřední desce obce prohlédnou webovou mapu. Geoportál je připravován v návaznosti na schválenou Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (Geoinfostrategie) a vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech.

/* ]]> */