Sleva na software ProGEO

HSI POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Novinky v programu POZEM 17 pro pozemkové úpravy

novinky v programu HSI POZEM 17 / GeoBusiness

Jaké nové funkce jsou k dispozici v programu POZEM 17?

POZEM je software firmy HSI pro podporu zpracování celého procesu komplexní pozemkové úpravy. Všechny úlohy jsou v maximální možné míře automatizovány a poskytují uživateli komfortní prostředí pro návrh nového uspořádání pozemků.

Firma HSI představila verzi 17 programu POZEM. Podívejme se, jaké novinky jsou v nové verzi software k dispozici.

Správce kontrol

Vznik nové funkce, ze které je možno spouštět všechny kontroly pro jednotlivé etapy přejímky VFP. Správce kontrol zároveň zobrazuje počty aktuálních chyb v zakázce pro jednotlivé kontroly.

01-pozem-17-spravce-kontrol

Přehled atributů PSZ

Funkce vypíše z výkresu PSZ všechny prvky a jejich atributy do tabulky, ze které je možno je vyexportovat do formátu XLS nebo DOC.

02-pozem-17-prehled-atributu-psz

Práce s geometrií břemen

Plochy břemen vedené v ISKN je možno nyní přenést do výkresu kategorie Břemena včetně návazností na negrafické informace o jiných právních vztazích. Do tohoto výkresu je možno kreslit i plochy nové. Funkce Břemena pak byla rozšířena tak, aby parcelám návrhu přiřadila břemeno na základě tohoto výkresu, tedy buď ho převedla z nároku, nebo založila nové.

Projektování

Hlavní dialog Projektování nově zobrazuje všechna břemena navázaná na parcely.

Nové prohlížení chyb

Chyby zapsané jednotlivými kontrolami je možno prohlížet pomocí zcela nové funkce Prohlížení chyb, která umožnuje chyby seskupovat podle různých atributů, lépe vyhledat místo ve výkrese, kde se chyba nachází, a zobrazit podrobné informace o chybných hodnotách.

03-pozem-17-nove-prohlizeni-chyb

Práce s bonitní mapou pro R2

POZEM umožňuje založit výkres BPEJ určený pro R2, který je možno při ocenění návrhu použít pro stanovení dílů pro II. rozhodnutí bez toho, aby došlo ke smazání dílů vytvořených s původní mapou BPEJ.

Práce s rastry

POZEM umožňuje uložit informaci o georeferenci k připojenému rastrovému souboru, pokud byla změněna pomocí Raster Manageru.

[zdroj HSI]

 

/* ]]> */