Unicorn

Program semináře Unicorn GIS Day 2023. Energetika, umělá inteligence, contracting, BIM, CDE, monitoring rizik

Firma Unicorn pořádá seminář (fyzicky i streamovaný) se vstupem zdarma. Akce se koná ve středu 7. června 2023 v Praze (a na streamu, ke kterému se dostanete, když se zaregistrujete).

Program letošního setkání je věnován energetice, umělé inteligenci, contractingu, BIM, CDE a monitoringu rizik.

Program Unicorn GIS Day 2023

09:00 – 09:10 Zahájení

09:10 – 09:40

Utility Network: Jak na to? – Marián Kolpák, GIS Consultant v Unicorn Systems

Je využití nové utilitní sítě ta správná volba? Standardizovaný datový model, rozšířené možnosti trasování, využitelnost síťových úloh na jakémkoliv zařízení v terénu či generování schémat… to jsou pouze vybrané funkcionality, které dělají z „Utility Network“ nový standard v oblasti správy energetické a telekomunikační síťové infrastruktury. Zkušenosti od správců distribučních a přenosových soustav ze západní Evropy jednoznačně ukazují, že přechod na utilitní síť dává smysl! V rámci příspěvku si krátce ukážeme, že přechod na tuto novou technologii nemusí být zase tak složitý.

09:40 – 10:10

Podpora klíčových WF v energetice a telco s pomocí Jira WF – Jitka Horníková, JIRA Senior Consultant v Unicorn Systems

Znáte nástroj Atlassian Jira pouze ve spojení s vývojem software? Jira je díky širokým možnostem konfigurace na míru vhodným nástrojem pro komplexní podporu řízení procesů v organizaci. S pomocí Jira lze podpořit řešení libovolných správních i provozních agend od facility managementu po proces výstavby. Právě na procesu výstavby infrastrukturních sítí si ukážeme některé aspekty jako josu objekty centrálního workflow, správa požadavků, řízení fází výstavby či podporu procesu zasmluvnění. Propojení GIS a Jira vám umožní usnadnit komunikaci zúčastněných stran a celý proces výstavby zefektivnit.

10:10 – 10:30

Contracting: Podpora řešení procesu MPV – Jan Vorlíček, Senior Consultant v Unicorn Systems

Potřebujete získat souhlasy vlastníka s umístěním přípojky nebo uzavřít kupní smlouvy či smlouvy o věcném břemeni? Ukážeme vám ideální nástroj, který celý proces zpřehlední a zefektivní. V rámci příspěvku bude představena aplikace, která pro vymezené území (např. výstavbový projekt) poskytne majetkoprávní informace k dotčeným nemovitostem na základě informací z Katastru nemovitostí (ISKN) a obchodního rejstříku (ARES). Nad těmi to daty je pak vystavena komplexní agenda umožňující na základě šablony vygenerovat smlouvu, žádost či jiný dokument a evidovat její životní cyklus od jeho vytvoření až po podpis vlastníkem.

10:30 – 10:50 Přestávka

10:50 – 11:05

Jak rychle jdeme dopředu v implementacích BIM? – Milan Moravec, CEO v DTS

Přestože je zkratka BIM využívána již před dvacet roků, teprve v posledních letech se stala reálným tématem nejen pro oblast výstavby objektů a budov, ale i pro správce inženýrských sítí. K implementaci datových standardů, nasazení metodiky i realizaci rozsáhlých integrací přistupuje každá společnost trochu jinak. Jak rychle se posouvají správci sítí v implementaci BIM dopředu? Na to si posvítíme v rámci příspěvku.

11:05 – 11:25

ProjectWise jako efektivní CDE – Gabriel Béres, Consultant v Unicorn Systems

ProjectWise pomáhá projektovým týmům navrhovat, spravovat, kontrolovat, sdílet a distribuovat obsah inženýrských projektů, a to vše v rámci jediného propojeného datového prostředí, tedy CDE. V tomto řešení můžete spravovat jakýkoli typ CAD, BIM, geoprostorových a projektových údajů. V rámci této krátké přednášky se podíváme na webové rozhraní ProjectWise jako přístup k údajům ProjectWise DI z webového rozhraní a na využití některých klíčových funkcionalit přicházejících právě s webové části PW.

11:25 – 11:45

BIM jako klíčový proces pro investiční výstavbu na Letišti Praha – Daniel Šmejkal, Head of VDC v Letiště Praha

Jak se na Letišti Praha přistupuje k problematice BIM? Jaké nástroje se osvědčily a využívají v praxi? Kde je hlavní přidaná hodnota využití metodiky BIM a jaká je perspektiva do budoucna? Vnímají stejně potenciál BIM všichni stejně? O tom si povíme více v příspěvku.

11:45 – 12:05

Monitoring rizik v ochranných pásmech dopravní infrastruktury – Jan Kolomazník, Production Manager v Gisat

Optické a především radarové snímky ze senzorů evropské konstelace družic Sentinel představují jedinečný zdroj pro systematické a plošné vyhodnocení jevů a jejich změn v okolí infrastruktury. Výzkumný projekt cílí na vývoj metod a analytických nástrojů pro sledování svahových pohybů a deformací povrchu, změn biomasy a neevidovaných změn.

V rámci příspěvku se zaměříme především na metodu radarové interferometrie, která umožňuje dlouhodobě měřit potenciálně rizikové pohyby a deformace povrchu nebo objektů (náspy, mosty). Dostupnost archivních snímků od konce roku 2014 umožňuje mapování v tzv. retrospektivním módu. Díky systematickému pořizování nových snímků v pravidelném intervalu lze na retrospektivní mapu navázat službou pravidelného monitoringu.

12:05 – 12:30

Bude mapy dělat umělá inteligence? – Radek Kuttelwascher, Business Development Manager v Arcdata Praha

Výraz umělá inteligence je v poslední době velmi populární termín. Došlo k tomu, že se široké veřejnosti dostaly do rukou chatovací nástroje, na kterých si umělou inteligenci mohou všichni osahat a vyzkoušet. Podařilo se ji tímto způsobem velice šikovně popularizovat. Nicméně umělá inteligence v podobě strojového učení je s námi už dlouhou dobu. V oblasti GIS jsou tyto algoritmy nejčastěji používány k rozpoznávání obrazu. K čemu nám tyto nástroje slouží a jaký můžeme očekávat další vývoj? O tom si povíme v tomto příspěvku.

12:30 – 12:35

Slosování a ukončení

Registrace na seminář

Na akci se přihlásíte na webu Unicorn. Vstup je zdarma.

/* ]]> */