konference-gis-esri-cr-2019-f

Letošní ročník české konference GIS Esri 2019 se koná ve dnech 6. a 7. listopadu 2019.

Organizátoři právě otevřeli online přihlášku na konferenci i předkonferenční seminář, tentokrát věnovaný přechodu z ArcMapu na novější desktopový software ArcGIS Pro.

Pokud máte navíc i zajímavý projekt a myslíte si, že byste se o své zkušenosti chtěli podělit s ostatními GISáky, tak do 30. června 2019 můžete přihlásit také svůj referát.
V případě prezentace formou soutěžního posteru stačí dát vědět do začátku října.

Registrační formulář na konferenci GIS Esri najdete na webu pořádající firmy Arcdata Praha.

ArcGIS Online / GeoBusiness

Featured layer (hostované) jsou vektorová data, umístěna do portálu, tedy hostovaná a zpřístupněná webovou službou, v této ukázce konkrétně přes Feature Service.

Vektorová data jsou tak webově dostupná pro dotazování, vizualizaci a editaci z prostředí desktopových, webových nebo mobilních aplikací.

Tím „hostovaná“ je myšleno, že data jsou umístěna do portálu, ať již ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise. Data jsou zpřístupněna přes webovou službu s výchozím rozhraním ArcGIS REST.

Některé typy dat umožňují, poté co je nahrajete na portál, vystavit také přes OGC rozhraní, tedy přes služby WMTS a WFS.

GIS konzultant Matej Vrtich ze společnosti Arcdata Praha říká, že vedle hostovaných „vrstev prvků“ můžete na portálu vytvářet také vrstvy prvků odkazováním se na externí data. Takové položky pak u sebe v uživatelském rozhraní nemají přívlastek „hostované“.

Podrobnosti ohledně feature layers najdete v online dokumentaci ArcGIS.

Arcdata Praha o hostovaných datech v portálu ArcGIS Online připravuje článek do nového vydání svého klientského magazínu ArcRevue.

 

Den GIS 2018 / GeoBusiness

Letošní Den GIS připadá celosvětově na 14. listopadu. Také po celé České republice se na různých místech sejdou zájemci o geoinformatiku. Akce, ve světě známá jako GIS Day, se koná od roku 1999. Spoluzakladatel firmy Esri Jack Dangermond přisuzuje prvotní myšlenku Ralphu Naderovi. Ten považoval GIS Day jako příležitost ukázat možnosti geografie a využívání geografických informačních systémů v praxi těm, kteří by se o GIS třeba jinak ani nezajímali. Zároveň chtěl, aby akce byla otevřená pro každého.

Také letos se mohou instituce, firmy a školy zapojit. Den GIS můžete připravit buď jen jako interní akci pro své kolegy, aby se dozvěděli, co ve své práci děláte, anebo pro veřejnost. Svoji akci můžete zaregistrovat na webu gisday.com. Společnost Arcdata Praha, která je v České republice distributorem softwaru Esri, vám ráda pomůže akci zpropagovat.

Pokud byste případně hledali inspiraci na vytvoření zajímavého programu, tak se můžete podívat na český web Dne GIS, případně se inspirovat v závěrečných zprávách loňských pořadatelů.

den-gis-2017-gymnazium-emila-holuba-holice
Do loňského Dne GIS se zapojili také v Holicích na Gymnáziu Dr. Emila Holuba. (foto archiv Dne GIS)

 

poster-gis-day-2017-gb
Firma Esri měla pro loňský ročník přichystané také vizuálně lákavé postery.

Praktické tipy

Uvažujete-li o přípravách vlastní akce, tak firma Arcdata Praha nabízí pár nápadů.

 • Připravte den otevřených dveří s prezentací na téma využití GIS ve vaší organizaci.
 • Připravte prezentaci na téma co je GIS, jak ovlivňuje život a jak mohou ostatní GIS využít.
 • Vytvořte výstavu map – připravte za pomoci ostatních uživatelů nebo vašich studentů výstavu pro veřejnost.
 • Prezentujte při vyučovací hodině či na organizovaných setkáních – zařaďte prezentaci nebo demo ukázku do programu hodiny informatiky, zeměpisu, biologie, dějepisu, na schůzky skautů, sportovních klubů apod.
 • Spojte se s dalšími organizacemi ve vašem okolí a uspořádejte akci společnými silami.

Podpůrné materiály pro sestavování programu

Přemýšlení na víkend: Jak udělat nejlepší český Den GIS. 🚀

Zveřejnil(a) GeoBusiness dne Pátek 14. září 2018

[zdroj Arcdata Praha]
GIS Esri v ČR 2018, hlavní přednášející / GeoBusiness

Pořadatelé konference GIS Esri, která se každoročně koná v listopadu v Praze, představili tři hlavní přednášející.

Letošní setkání GIS Esri 2018 pod taktovkou firmy Arcdata Praha se koná ve dnech 7. a 8. listopadu.

Vzhledem k šíři oborů, ve kterých je software ArcGIS a ENVI používán, se témata přednášek rozprostírají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii.

Součástí konference jsou také workshopy, na kterých se můžete dozvědět o technologických novinkách a specialisté z pořádající firmy Arcdata Praha představí optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci se softwarem ArcGIS.

Prof. Ing. arch. Roman Koucký

Architekt, urbanista a pedagog Roman Koucký vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od roku 1997 vede ateliér a vyučuje. Řídí vlastní architektonickou kancelář, získal řadu ocenění včetně dvou hlavních cen architektonické soutěže Grand Prix. Mezi jeho významné realizace patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský silniční a tramvajový most přes Vltavu, spojující pražské čtvrti Troja a Holešovice. Zabývá se také výzkumem a problematikou územního plánování, je autorem několika územních a regulačních plánů a od roku 2012 je vedoucím Kanceláře metropolitního plánu v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.

Vojenský geograf Jan Marša zahájil svou kariéru v roce 1996 ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce. O deset let později se přesunul na několik měsíců do Iráku, kde velel kontingentu Armády ČR. V letech 2008 až 2011 pracoval v mezinárodním štábu Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v Belgii a poté na odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany. Od roku 2014 je ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. V rámci své profese se věnoval zejména geodézii, správě a distribuci vojenských informací o území a aplikovanému výzkumu a vývoji například v oblasti GNSS. Působil také v redakční radě sborníku Vojenský geografický obzor.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Martin Kovář je historik moderních obecných a světových dějin, dlouholetý člen Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde v období 2002 až 2017 působil jako ředitel. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy pro vnější vztahy. Na téže univerzitě působí i jako koordinátor vědecko-výzkumného programu PROGRES Q09 a je členem její vědecké rady. Dlouhodobě se věnuje zejména novověkým a nejnovějším politickým, hospodářským, sociálním a kulturním dějinám Anglie a Velké Británie a historickým i současným procesům kolapsů a regenerací komplexních společností. Studoval a přednášel na univerzitách ve střední a západní Evropě i v zámoří a je autorem mnoha publikací.

Přihláška na konferenci a workshopy

Na webu pořadatelů najdete online přihlášku.

GIS a ochrana veřejného zdraví / GeoBusiness

Technická univerzita v Liberci a Krajská hygienická stanice Libereckého pořádají v pondělí 10. září seminář s názvem Ochrana veřejného zdraví a GIS.

Mohou metody a prostředky GIS zefektivnit sběr a vyhodnocení dat v oblasti veřejného zdraví a zdravotnictví?
Mohou data těchto oborů, vizualizovaná v mapách, představovat zdroj nových informací využitelných pro další řízení zdravotních rizik? Lze využít GIS v rámci strategického a zdravotně-politického plánování? To jsou otázky, na které budou odborníci odpovídat.

Záštitu nad akcí převzala hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová, která také na semináři pronese úvodní slovo.

Blok 1 – Zdroje dat a jejich současné zpracování

 • Registry hygienické služby a GIS (prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, RNDr. Martin Komenda, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
 • Hluk, voda a aplikace GIS (Ing. Pavel Junek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
 • Spolupráce s orgánem ochrany veřejného zdraví – výhodou či nezbytností? (kpt. Ing. Jana Leitgebová, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje)

Blok 2 – Příklady dobré praxe

 • Příklady využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví (Mgr. Ondřej Volf, Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví)
 • Příklady aplikace GIS při epidemii, řešení problematiky pitné vody a posuzování expozice hlukem (Ing. Jana Loosová, Ph.D., Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., Technická univerzita v Liberci)
 • Zkušenosti s využitím GIS (Krajská hygienická stanice Ostravského kraje se sídlem v Ostravě)
 • Možnost využití GIS v hygienické službě – realita nebo hudba budoucnosti? (JUDr. Martina Doušová, Hygienická stanice hlavního města Prahy)
 • Mobilní GIS – co to je a jak pomáhá v terénní práci hygienika (Ing. Petr Urban, Ph.D., ARCDATA PRAHA, s.r.o.)

Blok 3 – Diskuze, závěry a doporučení

 • bariéry implementace GIS v práci orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a jejich možné řešení
 • priority z hlediska postupných kroků řešení
 • spolupráce krajských hygienických stanic a dalších subjektů jako současná i budoucí cesta

Kdy a kde

Kdy: pondělí 10. 9. 2018, 10–16 hod.

Kde: Technická univerzita v Liberci, Univerzitní náměstí, Liberec, budova G, 3. patro, místnost 312

Akce je zdarma, je ovšem nutná registrace (vzhledem ke kapacitě přednáškových prostor).

ArcGIS - letní školení Arcdata Praha / GeoBusiness

V prázdninových měsících jsou školení firmy Arcdata Praha o 30 procent levnější. Za zvýhodněnou cenu se můžete přihlásit na tato školení

Všechna školení jsou v termínech mezi 2. červencem a 29. srpnem 2018.

konference GIS Esri v ČR / GeoBusiness
CAGI, Česká asociace pro geoinformace / GeoBusiness
Import ISKN Arcdata Praha

Software ISKN Studio je určen pro import dat z výměnného formátu ISKN do formátu geodatabáze. Pracuje s daty ve formátu NVF a umožňuje jejich zpracování do osobní, souborové a ArcSDE geodatabáze v MS SQL Server či Oracle.

Postup nastavení nové šablony je následující:

 • Stáhněte si požadovaný soubor, např. template5.1.vfk.
 • Nahrajte ho v instalačním adresáři ISKN Studia do složky Templates.
 • Spusťte ISKN Studio, zvolte Nástroje – Možnosti – Formátování. V poli Šablona výměnného formátu vyberte tento soubor a potvrďte změny.

Aktuální verzi programu si můžete stáhnout na webu firmy Arcdata Praha.

 

Esri ArcGIS Pro - decluttering / GeoBusiness

Firma ARCDATA PRAHA ve spolupráci s Českou asociací manažerů úseků informačních technologií CACIO připravuje další pracovní seminář CACIO fórum.

Seminář je pravidelným setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru a diskutovat se tentokrát bude zejména o využití geodat při správě inženýrských sítí. Řeč bude také o záměru vybudování Národní sady prostorových objektů (NaSaPo), resp. o jejím dopadu a přínosu právě na komunitu správců technických infrastruktur.

Organizační informace

 • středa 3. června 2015
 • Palác TeTa, Jungmannova 747, Praha
 • pro zvané hosty je na základě registrace vstup volný
 • více informací o akci poskytne Jan Novotný (tel.: 224 190 534, e-mail: jnovotny@arcdata.cz).

Mezi přizvané subjekty tradičně patří nejen všichni významní správci technické infrastruktury (ČEZ, Pražská energetika, VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, Veolia Energie ČR), ale i zástupci centrálních institucí veřejné správy (Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo vnitra) či krajských úřadů.

Program semináře

9.30–10.00     Registrace

10.00–11.30    I. blok přednášek

 • Dana Bérová; Gartner
  GIS – nové výzvy pro IT manažery
 • Petr Urban; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Budování udržitelných geoinformačních systémů
 • Iva Klímková; VARS BRNO a.s. a  Milan Pičman; Lovochemie, a.s.
  GIS a správa majetku a dokumentů (v Lovochemii)
 • Michal Hamouz; HSI, spol. s r.o.
  Evidence nemovitostí – jak si udržet přehled
 • Stanislav Dušek; T-Mobile Czech Republic a.s.
  Využití GIS ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

11.30–12.30    Oběd

12.30–14.30    II. blok přednášek

 • Oldřich Adámek; Pražská energetika, a.s.
  Aktuální projekty GIS ve společnosti Pražská energetika, a.s.
 • Jakub Karas; UpVision s.r.o.
  Možnosti využití UAV při správě inženýrských sítí
 • Karel Brázdil; Zeměměřický úřad
  Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020
 • Václav Čada; Fakulta aplikovaných věd, ZČU v PlzniJiří Bradáč; T-MAPY spol. s r.o.

  Národní sada prostorových objektů a její význam pro správce technických infrastruktur

 • Jiří Formánek; Český úřad zeměměřický a katastrálníPraktické využití dat RÚIAN

14.30–15.00    Diskuze a závěr semináře

 

Přihláška na seminář

Na začátek roku 2013 připravila firma Esri nové verze svého software. Společnost ARCDATA PRAHA od 15. ledna pořádá řadu čtyřhodinových workshopů. Podívejte se, kam se můžete zajít podívat na novinky v ArcGISu či ENVI.

Continue reading „Přijďte se podívat na novinky v software Esri. Přihlašte se zdarma do pátku 11.1.“

gis-v-doprave-feat
vitez-souteze-pavel-stastny-s-vyhrou-atlas-maior-w600