Sleva na software ProGEO

ESRI

Nové verze ArcGIS Desktop a ArcGIS Enterprise

Esri ArcGIS Pro - decluttering / GeoBusiness

Společnost Esri vydala nové verze softwaru ArcGIS Desktop a ArcGIS Enterprise. Jaké jsou v nich hlavní novinky a změny?

ArcGIS Pro 2.1

V programu ArcGIS Pro můžete nově používat nástroje ArcGIS Image Analyst, nadstavby pro zpracování a analýzu leteckých a družicových snímků. Image Analyst slouží pro pokročilou klasifikaci snímků, stereomapování, práci se šikmými snímky a tvorbu geoprocessingové modely s rastrovými funkcemi.

ArcGIS Pro 2.1 obsahuje také nástroje pro práci s novou nadstavbou ArcGIS Enterprise pro inženýrské a telekomunikační sítě, ArcGIS Utility Network Management.

Editace je snažší, zejména ta ve 3D, díky speciální editační mřížce. Nové nástroje pro okamžitou analýzu viditelnosti umí označit v mapě stanoviště pozorovatele a zájmové body, které potřebujete vidět, případně jednotlivé body můžete přesouvat.

Před spuštěním vybraných geoprocessingových nástrojů můžete použít volbu „zahájit editaci“. Pokud volbu využijete, můžete se případně „vrátit zpět“ a změny neuložit.

Novinky jsou rovněž v nastavení symbolů. Polygon lze vyplnit metodou teček – do polygonu se náhodně rozmístí bodové symboly, jejichž počet vyjadřuje velikost vybraného atributu. Na linii můžete vynášet značky staničení včetně hodnoty vynášeného atributu – za tím účelem se vrstva s textem dá použít jako součást bodové značky.

Při tvorbě vektorových dlaždic můžete prvky znázorňovat proměnlivou hodnotou průhlednosti, barvy, natočení nebo velikosti. Nově se popisky dají natáčet.

ModelBuilder má nové logické nástroje, které kontrolují existenci nebo platnost vybraných výrazů. K dispozici jsou například nástroje If Field Exists, If Feature Type Is, If Field Value Is, If Spatial Relationship Is a další.

ArcGIS Enterprise 10.6

Esri říká, že operace se službami, jako publikování, zastavení či spuštění, jsou v ArcGIS Enterprise 10.6 výrazně rychlejší.

Upraveno bylo také uživatelské prostředí na portálu, zejména záložky Skupiny a Obsah, čímž je usnadněno především filtrování a třídění uživatelských dat.

Vylepšen je také proces synchronizace portálů. Mezi nimi můžete sdílet položky jako kopie a na propojeném portálu vytvářet nové vrstvy prvků.

Stav synchronizace se vypisuje v pracovním prostoru, což je užitečné pro přehled o stavu sdílení a pro případné řešení chyb. Zavedena jsou také pravidla pro mazání položek, která definují, co se s daty stane, pokud je jejich položka z pracovního prostoru odebrána.

Nástroj ArcGIS Enterprise Builder, který vznikl za účelem snazší instalace ArcGIS Enterprise, má rozšířené možnosti pro automatizaci jednotlivých procesů. Usnadněn má být také upgrade na vyšší verze.

Vylepšená tisková služba nyní podporuje vektorové dlaždice a jejich vrstvy exportuje do PDF jako samostatné vrstvy.

Usnadněno bylo také publikování geoprocessingových modelů z ArcGIS Pro do podoby webových analytických nástrojů, které se dají používat například v aplikaci Map Viewer na portálu.

V této aplikaci je také nově zavedena možnost shlukování (clustering) bodových symbolů.

Hostovaný pohled na vrstvu prvků (Hosted feature layer view) umožňuje definovat podmnožinu dat a jejich atributových polí, která jsou viditelná pro určitou skupinu uživatelů. Spravovat můžete také uživatelská nastavení pro editaci, případně další práci s daty.

Nových nástrojů, oprav a vylepšení je ve verzích ArcGIS 10.6 a ArcGIS Pro 2.1 mnohem více. V angličtině si můžete přečíst úplný výčet novinek v ArcGIS Pro 2.1, ArcGIS Enterprise 10.6 a ArcMap.

Jak nainstalovat

Instalační soubory programů ArcGIS Desktop a ArcGIS Enterprise jsou na webu my.esri.com v části Moje organizace – Stahování.

[zdroj Arcdata Praha]

/* ]]> */