esri-nove-moznosti-vyvojari-f

Firma Esri oznámila nové možnosti pro vývojáře. Začínajícím dokonce nabízí bezplatné používání ArcGISu.

Bezplatný přístup

Pokud vaše webová aplikace nebude vytvářet obrat, tak můžete využít plán označený jako Essentials. Měsíčně v něm získáte zdarma (a bez nutnosti uvádět svoji platební kartu) zobrazení milionu map a geokódovacích transakcí. A pokud se z aplikace stane vydělávající, můžete přejít na plán s označením Business. Ten stojí 125 dolarů měsíčně.

V Essentials plánu dostanete k použití také základní mapy, prostor pro uložení svého obsahu, deset tisíc routovacích transakcí měsíčně a prostor 40 GB pro data a mapové dlaždice.

Pay-as-you-go

Změnou je také placení podle skutečného používání. Viz informace přímo ze stránky Esri.

 

  • A new pay-as-you-go plan: You pay only for services you use.
  • Reduction in price of routing services: We have substantially reduced the price of routing services, from US$4.00 per 1,000 routes to US$0.50 per 1,000 routes.
  • Introduction of monthly subscription for the Builder plan: You can now purchase the Builder plan with a subscription model that fits your development needs. A monthly subscription or a discounted annual subscription.

 

GIS Esri v ČR 2018, hlavní přednášející / GeoBusiness

Pořadatelé konference GIS Esri, která se každoročně koná v listopadu v Praze, představili tři hlavní přednášející.

Letošní setkání GIS Esri 2018 pod taktovkou firmy Arcdata Praha se koná ve dnech 7. a 8. listopadu.

Vzhledem k šíři oborů, ve kterých je software ArcGIS a ENVI používán, se témata přednášek rozprostírají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii.

Součástí konference jsou také workshopy, na kterých se můžete dozvědět o technologických novinkách a specialisté z pořádající firmy Arcdata Praha představí optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci se softwarem ArcGIS.

Prof. Ing. arch. Roman Koucký

Architekt, urbanista a pedagog Roman Koucký vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od roku 1997 vede ateliér a vyučuje. Řídí vlastní architektonickou kancelář, získal řadu ocenění včetně dvou hlavních cen architektonické soutěže Grand Prix. Mezi jeho významné realizace patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský silniční a tramvajový most přes Vltavu, spojující pražské čtvrti Troja a Holešovice. Zabývá se také výzkumem a problematikou územního plánování, je autorem několika územních a regulačních plánů a od roku 2012 je vedoucím Kanceláře metropolitního plánu v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.

Vojenský geograf Jan Marša zahájil svou kariéru v roce 1996 ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce. O deset let později se přesunul na několik měsíců do Iráku, kde velel kontingentu Armády ČR. V letech 2008 až 2011 pracoval v mezinárodním štábu Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v Belgii a poté na odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany. Od roku 2014 je ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. V rámci své profese se věnoval zejména geodézii, správě a distribuci vojenských informací o území a aplikovanému výzkumu a vývoji například v oblasti GNSS. Působil také v redakční radě sborníku Vojenský geografický obzor.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Martin Kovář je historik moderních obecných a světových dějin, dlouholetý člen Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde v období 2002 až 2017 působil jako ředitel. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy pro vnější vztahy. Na téže univerzitě působí i jako koordinátor vědecko-výzkumného programu PROGRES Q09 a je členem její vědecké rady. Dlouhodobě se věnuje zejména novověkým a nejnovějším politickým, hospodářským, sociálním a kulturním dějinám Anglie a Velké Británie a historickým i současným procesům kolapsů a regenerací komplexních společností. Studoval a přednášel na univerzitách ve střední a západní Evropě i v zámoří a je autorem mnoha publikací.

Přihláška na konferenci a workshopy

Na webu pořadatelů najdete online přihlášku.

ArcGIS - letní školení Arcdata Praha / GeoBusiness

V prázdninových měsících jsou školení firmy Arcdata Praha o 30 procent levnější. Za zvýhodněnou cenu se můžete přihlásit na tato školení

Všechna školení jsou v termínech mezi 2. červencem a 29. srpnem 2018.

Esri MOOC cartography course / GeoBusiness

Ještě se můžete přihlásit. Bezplatný šestitýdenní online kurz kartografie od školitelů Esri sice už začal, ale až do začátku května se opozdilci mohou přihlašovat.

Ken Field, Edie Punt, John Nelson, Wesley Jones a Nathan Shephard vás provedou základy kartografie v produktech ArcGIS a ArcGIS Online. Do bezplatného online MOOC kurzu se můžete registrovat do 2. května 2018.

Obsah kurzu kartografie

Section 1 – Getting Started: Let’s Get Mapping

Consider the value and purpose of cartography as science and art. Get set up with ArcGIS Pro, ArcGIS Online, and exercise data. Use ArcGIS Pro to design a small-format, multiscale topographic map, using generalization tools and scale-dependent symbology. Use layouts for composition. Add contextual detail, insets, legends, and marginalia.

Section 2 – Maths for Map Makers

Explore how coordinate systems, transformations, and projections affect your map’s message. Deal with the effects of projections and data classification methods on thematic maps. Design and publish a custom basemap in a nonstandard projection to support thematic data. Build attribute-driven symbology. Publish a multiscale web map and app.

Section 3 – The Language of Graphics

See how generalization, symbology, and color affect your story. Explore generalization techniques that reduce feature complexity for smaller-scale displays. Create a variety of thematic maps, including choropleth, proportional symbol, value-by alpha, and multivariate maps. Change symbology and use transparency in creative ways.

Section 4 – Labels and Composition

Learn a little about typography, label placement, and map composition. Set up a palette of label styles for different features and explore options for positioning them around other map details. Create a layout that includes a range of marginalia. Use ArcGIS expressions to define labels in innovative ways.

Section 5 – Going 3D

Consider how to best use the z dimension to represent data for both reference and thematic maps. Use 3D symbology and develop a sense of when 3D adds value to your map. Build 3D scenes and vary the way features are represented using attributes and dynamic symbology.

Section 6 – Mapping Movement and Change

Use the time-aware and animation controls in ArcGIS Pro to design maps that show temporal change. Direct an animated movie to map change; add captions and dynamic overlay information; and publish in a range of popular, shareable formats. Create a display of small multiples for an infographic poster.

Esri ArcGIS Pro - decluttering / GeoBusiness
ArcRevue 3+4/2017 /GeoBusiness
konference GIS Esri v Praze 2017 / GeoBusiness
erdas-arcgis-extension-Collection-of-Complex-Buildings-w600

Před pár dny jsme uveřejnili přehled rozšíření programu ArcGIS. Do redakce se nám ozvala firma ERDAS, že nabízí také rozšíření pro ArcGIS. Tak tady je jejich přehled.

Firma ERDAS nabízí celou řadu řešení v různých aplikačních oblastech pro uživatele na platformě ArcGIS. Tyto produkty jsou zaměřeny na zpracování obrazu a funkcí sbírky.

erdas-arcgis-extension-Collection-of-Complex-Buildings-w600

Stereo Analyst for ArcGISvytváří a reviduje rozsáhlou databázi datových prvků. Stereo vizualizace zlepšuje interpretaci snímků a umožňuje přesnější kolekci, což vede k větší přesnosti ve výsledných vrstvách.

ERDAS Terrain Editor for ArcGISvolitelně rozšiřitelná extenze nad Stereo Analyst pro ArcGIS. Editor terénu pro ArcGIS umožňuje aktualizovat soubor Geodatabáze terénu.

FeatureAssist for ArcGISAdd-on pro Stereo Analyst pro ArcGIS, který slouží pro výběr střešních konstrukcí ve formátu ESRI Multipatch.

ECW for ArcGIS Server – zajišťuje prostředky pro ArcGIS Server, aby poskytoval rozšířené komprese (ECW) k zákazníkům pomocí OGC kompatibilní služby Web Coverage Service (WCS) a Web Map Services (WMS).

Image Analysis for ArcGISřešení pro přípravu, referencování, měření a analyzování leteckých a družicových snímků. Extenze je plně integrována s ArcGIS a umožňuje získat aktuální informace ze snímků přímo do Geodatabáze a výrazně zvyšuje přesnost a produktivitu.

[zdroj: ERDAS, Jarmil Vyčítal]


arcgis-extenze-feat

Jakýkoliv geoinformační software budete potřebovat dříve či později rozšířit o nějakou specializovanou nadstavbu.

V České republice je pravděpodobně nejrozšířenější software ArcGIS firmy Esri. Proto přinášíme našim čtenářům přehled rozšíření či nadstaveb, tzv. extenzí, které si můžete do ArcGISu nainstalovat.

Do přehledu jsme zahrnuli extenze placené i bezplatné.

Esri

Firma Esri na svých stránkách poskytuje celou řadu extenzí.

V České republice si nadstavby můžete koupit například od společností ARCDATA PRAHA, T-MAPY či VARS Brno.

Placené extenze od Esri

Analýza
Poznámka výrobce: Pokud není uvedeno jinak, extenze mohou být používány s ArcGIS for Desktop ve verzích Basic, Standard a Advanced.
*Vyžaduje ArcGIS for Desktop ve verzi Advanced
**Vyžaduje ArcGIS for Desktop ve verzi Standard nebo Advanced
ArcGIS 3D Analyst – analýza dat ve 3D
ArcGIS Geostatistical Analyst – rozšířené statistické nástroje pro zkoumání dat
ArcGIS Network Analyst – routing, vyhledávání nejbližších objektů…
ArcGIS Schematics – Zobrazení sítí pro snazší analýzu a rozhodování
ArcGIS Spatial Analyst – pokročilé prostorové analýzy
ArcGIS Tracking Analyst – hledání časově vztažených trendů a příznaků

Business Analyst Online Reports Add-In – P¨přímý přístup k demografickým reportům a datům z Business Analyst Online (BAO)


Produktivita
ArcGIS Data Interoperability – interoperabilita dat
ArcGIS Data Reviewer – automatizace, zjednodušení a zlepšení procesů spojených s kontrolou datové kvality
ArcGIS Publisher – sdílení map a dat zdarma s ostatními
ArcGIS Workflow Manager** – lepší správa úkolů a zdrojů v rámci GIS
ArcScan for ArcGIS (je součástí ArcGIS for Desktop ve verzích Standard a Advanced) – rychlejší a  jednodušší konverze dat z rastru do vektoru

Maplex for ArcGIS (je součástí ArcGIS for Desktop ve verzi Advanced) – tvorba map s automaticky umísťovanými popisy a značkami v mapách


Oborová řešení
ArcGIS Defense Solutions (obsahuje ArcGIS Military Analyst, Grid Manager a MOLE) – pracovní postupy, procesy a symbologie pro vojenství
Esri Aeronautical Solution* – řešení pro správu leteckých dat v rámci GISu
Esri Defense Mapping* – mapový doplněk pro vojenství
Esri Nautical Solution* – platforma pro námořní data a tvorbu námořních map

Esri Production Mapping** – standardizace a optimalizace tvorby map s pomocí GIS


Bezplatné extenze od Esri

V odkazech jsou uvedeny přímé linky ke stažení jednotlivých extenzí.

Zdarma ke stažení
ArcGIS Editor for OpenStreetMap – přidávání, editování a mazání dat v rámci projektu OpenStreetMap v prostředí ArcGIS Editoru
ArcSketch – skicovací nástroje pro ArcGIS
Districting for ArcGIS – definování skupin geografických dat
Free Geoportal Add-ons – katalogizace geoprostorových zdrojů v rámci organizace
Geodatabase Toolset (GDBT) – správa škálovatelných geodatabází + diagnostické nástroje pro sledování výkonu
OLAP for ArcGIS – tvorba, prohlížení a správa spojení na OLAP databáze v rámci ArcGIS for Desktop
WMC Client – soubory WMC (Open Web Map Context) přímo v ArcMapu


esri-logo-feat

Společnost Esri ve svém zpravodaji ArcNews uvedla tabulku, ve které uvádí, jak se budou jmenovat programy s uvedením nové verze 10.1.


Snahou společnosti Esri je, aby nově produktová jména více vyzdvihovala ArcGIS jako ucelený systém.

Názvy produktů jsou tedy vytvářeny ve dvou stylech:

1. Názvy pro softwarové balíčky vznikají kombinací „ArcGIS for“ a platformy, například „desktop/server“ a úrovně, například „basic/advanced“. Příklad: „ArcGIS for Server“.

2. Názvy pro rozšíření (extensions) pro ArcGIS jsou vytvářena takto: „druh dat či hardware“ a „for ArcGIS“. Příklad „Data Appliance for ArcGIS“.


Název před ArcGIS 10.1Nový název
ArcGIS DesktopArcGIS for Desktop
ArcInfoArcGIS for Desktop Advanced
ArcEditorArcGIS for Desktop Standard
ArcViewArcGIS for Desktop Basic
ArcGIS ServerArcGIS for Server
ArcGIS MobileArcGIS for Windows Mobile
ArcGIS Mobile SDKArcGIS SDK for Windows Mobile
Esri Data and MapsData and Maps for ArcGIS
Esri StreetMap PremiumStreetMap Premium for ArcGIS
ArcGIS Data ApplianceData Appliance for ArcGIS
ArcGIS Mapping for SharePointArcGIS for SharePoint

arcgis-resource-center-w600

Podrobné informace o všem, co vás zajímá v souvislosti s ArcGIS, najdete v ArcGIS Resource Center.

172973-arcgis-for-inspire
Společnost Esri bude pořádat bezplatný webový seminář, na kterém posluchače seznámí se způsoby využití systému ArcGIS pro naplnění celoevropské směrnice INSPIRE.
172973-arcgis-for-inspire

Systém ArcGIS představuje komplexní řešení pro SDI, které v rámci produktu ArcGIS for INSPIRE zahrnuje i plnou podporu pro splnění požadavků směrnice INSPIRE na data, metadata a služby.

Se směrnicí INSPIRE zajišťuje soulad zejména z pohledu těchto požadavků:

  • INSPIRE Prohlížecí služba
  • INSPIRE Stahovací služba
  • INSPIRE Vyhledávací služba
  • Datový model dle specifikací přílohy „I“ směrnice INSPIRE

Tento webový seminář vás seznámí s principy INSPIRE a předvede, jak jsou jednotlivé požadavky řešeny prostřednictvím systému ArcGIS.

Seminář se bude konat ve čtvrtek 16. června od 16.00 a bude veden v angličtině. Přihlásit se na něj můžete na tomto odkazu.

esri-geodatabase-api-feat

Společnost Esri představila dlouho očekávané aplikační rozhraní pro přístup k souborovým geodatabázím z ne-Esri programů.

API umožňuje vývojářům zpřístupnit tabulky v souborové geodatabázi tak, aby uživatelé viděli a mohli upravovat data přímo z ne-Esri aplikací.

API je určeno pro zkušené vývojáře, kteří potřebují přistupovat k souborové geodatabázi bez licence ArcObjects – díky tomu je zajištěna interoperabilita. API nenahrazuje ArcObjects, které společnost Esri standardně doporučuje pro komunikaci s geodatabázemi.

API v C++ umožňuje vývojářům:
– vytvářet nové geodatabáze
– číst schéma geodatabáze
– vytvářet schémata pro objekty uvnitř jednoduchého „feature modelu“
– číst a zapisovat data z/do geodatabáze
– provádět atributové dotazy na datové sady, a částečně také prostorové dotazy
– navigovat se mezi vztahovými třídami a přílohami

ArcGIS File Geodatabase API je k dispozici v ArcGIS Resource Centre. API obsahuje také příklady a návod, jak začít.

esri-geodatabase-api-w600


zaplavy-auta-feat

V době tzv. bleskových povodní se vyplatí vědět, zda náhodou nebydlíte právě v záplavové zóně. Případně když kupujete nemovitost, je dobré si zkontrolovat, zda a jak vám ji pojišťovna pojistí.

Zlínský kraj zpřístupnil nově data záplav, aktivních zón a povodňových hlásných profilů. Na mapové aplikaci se podílela společnost T-MAPY, jako mapový server slouží ArcGIS Server.

V aplikaci lze zobrazit povodňové hlásné profily, aktivní zóny, záplavy Q5, Q20 a Q100 a to buď na základní mapě nebo na leteckém snímku.

zlinsky-kraj-zaplavova-uzemi-01

Aplikace dále umožňuje vyhledávat adresy, zjišťovat GPS souřadnice, měřit plochy a vzdálenosti a získat odkaz na daný mapový výřez. Dále jsou poskytnuty podrobné informace o jednotlivých stanicích včetně propojení na stránky Českého hydrometeorologického ústavu.

zlinsky-kraj-zaplavova-uzemi

V oblastech záplav jsou přes funkci „Informace“ dostupné PDF soubory s tzv. stanoveními záplavových území.

[zdroj: Tisková informace společnosti T-MAPY]


Kde mají ostatní kraje své mapové servery se záplavovými zónami? Napište nám linky do komentářů.


logo-esri-feat
Společnost Esri uvolnila novou sadu opravných balíčků Service Pack 2 pro ArcGIS 10, které obsahují novou funkcionalitu a opravy některých chyb.

Servisní balíčky s označením SP2 jsou vydány pro všechny části systému ArcGIS 10.0. Jsou k dispozici servisní balíčky pro ArcGIS Desktop, Engine a Server a pro ArcIMS a ArcSDE. Zároveň byly vydány balíčky také pro ArcGIS License Manager a pro ArcReader.

V sekci download na stránkách ARCDATA PRAHA naleznete odkazy na stránky Esri, kde podle druhu software a platformy můžete příslušné servisní balíčky stáhnout.

K dispozici jsou také přehledy oprav jednotlivých balíčků:

Obsahem Service Pack 2 jsou veškeré předchozí patche pro systém ArcGIS 10, včetně SP1.

Mashup od Esri Australia pomáhá sledovat místní povodně

Esri Australia zprovoznila webové mapové aplikace sdružující aktuální informace o vývoji povodní v Austrálii.

Vedle vizualizace rozsahu povodní a rozmístění evakuačních center tyto mapy zobrazují i lokalizované fotografie, videa z Youtube a zprávy prostřednictvím kanálů GeoRSS, Twitter a Ushahidi. Formou mash-upu informačních kanálů tak obyvatelům poskytují aktuální a úplnější informace z jejich okolí.

Tyto aplikace jsou příkladem jednoho ze směrů, kterým se současná geoinformatika ubírá. Vytvářejí portál, na kterém se setkávají data institucí (údaje města o poškození ulic, evakuační centra atp.), zprávy médií (GeoRSS kanál ABC News) i obsah poskytovaný dobrovolníky (fotografie, videa, aktuální zprávy z Twitteru apod.).

Veškeré informace jsou prostorově umístěny a aplikace tak nabízí přehledný a ucelený obraz o aktuální situaci.

Mashup od Esri Australia pomáhá sledovat místní povodně

Mapové aplikace si můžete prohlédnout na stránkách Esri.

Esri ArcGIS na telefonu iPhone
Esri ArcGIS na telefonu iPhone

Smartphones, tzv. chytré telefony, jako je například Apple iPhone, BlackBerry Torch, HTC Wildfire nebo Samsung Wave, ovlivňují také svět geoinformatiky.

Telefony se dnes používají také pro jiné účely než jen telefonování (i když procentuálně je smartphonů na trhu zatím málo), a tak producenti GIS software začínají přicházet s novými verzemi svých prohlížeček či mobilních verzí svých GISů pro současné mobilní platformy jako je iPhone, Windows 7 či Android. (Symbian kupodivu zůstává nepovšimnut, jeho budoucnost je nejistá.)

Společnost Esri představila edici ArcGISu pro smartphony. V době psaní tohoto článku byly k dispozici dvě verze – pro iPhone a pro telefony s Windows 7.

Verze pro platformu Google Android, která v roce 2010 předstihla v podílu na americkém trhu dokonce i platformu iPhone, firma Esri plánuje na březen 2011.

Víte o dalších GIS produktech, určených pro nové „chytré“ telefony? Napište je do diskuze pod článkem.