Sleva na software ProGEO

ARCDATA PRAHA ESRI

Představeni hlavní přednášející letošní konference GIS Esri

GIS Esri v ČR 2018, hlavní přednášející / GeoBusiness

Pořadatelé konference GIS Esri, která se každoročně koná v listopadu v Praze, představili tři hlavní přednášející.

Letošní setkání GIS Esri 2018 pod taktovkou firmy Arcdata Praha se koná ve dnech 7. a 8. listopadu.

Vzhledem k šíři oborů, ve kterých je software ArcGIS a ENVI používán, se témata přednášek rozprostírají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii.

Součástí konference jsou také workshopy, na kterých se můžete dozvědět o technologických novinkách a specialisté z pořádající firmy Arcdata Praha představí optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci se softwarem ArcGIS.

Prof. Ing. arch. Roman Koucký

Architekt, urbanista a pedagog Roman Koucký vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od roku 1997 vede ateliér a vyučuje. Řídí vlastní architektonickou kancelář, získal řadu ocenění včetně dvou hlavních cen architektonické soutěže Grand Prix. Mezi jeho významné realizace patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský silniční a tramvajový most přes Vltavu, spojující pražské čtvrti Troja a Holešovice. Zabývá se také výzkumem a problematikou územního plánování, je autorem několika územních a regulačních plánů a od roku 2012 je vedoucím Kanceláře metropolitního plánu v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.

Vojenský geograf Jan Marša zahájil svou kariéru v roce 1996 ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce. O deset let později se přesunul na několik měsíců do Iráku, kde velel kontingentu Armády ČR. V letech 2008 až 2011 pracoval v mezinárodním štábu Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v Belgii a poté na odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany. Od roku 2014 je ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. V rámci své profese se věnoval zejména geodézii, správě a distribuci vojenských informací o území a aplikovanému výzkumu a vývoji například v oblasti GNSS. Působil také v redakční radě sborníku Vojenský geografický obzor.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Martin Kovář je historik moderních obecných a světových dějin, dlouholetý člen Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde v období 2002 až 2017 působil jako ředitel. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy pro vnější vztahy. Na téže univerzitě působí i jako koordinátor vědecko-výzkumného programu PROGRES Q09 a je členem její vědecké rady. Dlouhodobě se věnuje zejména novověkým a nejnovějším politickým, hospodářským, sociálním a kulturním dějinám Anglie a Velké Británie a historickým i současným procesům kolapsů a regenerací komplexních společností. Studoval a přednášel na univerzitách ve střední a západní Evropě i v zámoří a je autorem mnoha publikací.

Přihláška na konferenci a workshopy

Na webu pořadatelů najdete online přihlášku.

/* ]]> */