Sleva na software ProGEO

Digitální technická mapa

Zkušenosti z leteckého snímkování a leteckého laserového skenování pro potřeby DTM ČR

zdenek-kluson-primis-dtm-cr-gis-esri-cr-konference-2022

Zdeněk Klusoň z brněnské firmy Primis vystoupil na konferenci „GIS Esri v ČR 2022“ s referátem o snímkovacích pracech pro Digitální technickou mapu ČR.

Firma Primis se specializuje na snímkování a laserové skenování z leteckých prostředků.

V referátu Zdeněk Klusoň popisuje zkušenosti a poznatky z realizace leteckého snímkování a laserového skenování pro potřeby DTM ČR.

Popisuje jednotlivé etapy přípravy a realizace tohoto velkého projektu.

Referát popisuje tvorbu náletových plánů, plánů přednáletové signalizace, geodetického zaměření vlícovacích bodů a kalibračních polí, vlastní letecké měřické snímkování, vyvolání primárních snímků, analytickou aerotriangulaci, zpracování ortofotomapy, laserové skenování, urovnání mračna bodů, tvorbu DSM.

 

 

/* ]]> */