Sleva na software ProGEO

ARCDATA PRAHA konference

Program konference GIS Esri v ČR 2023

gis-esri-cr-2020-g-f

Ve dnech 8. a 9. listopadu se v Praze uskuteční další ročník firemní konference GIS Esri v ČR, kterou pořádá společnost Arcdata Praha.

Letos se konference vrací zpět do pražského Kongresového centra na Pankráci. Na programu je řada přednášek, ať již technologických, tak projektových.

Zahájení konference a hlavní řečníci – 10.00–12.30 | Společenský sál, středa 8. listopadu

Zahájení konference
Petr Seidl, jednatel firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Produkty a služby Zeměměřického úřadu od 1. 7. 2023
Karel Brázdil, ředitel Zeměměřického úřadu

GIS jako významný nástroj komunikace oficiální statistiky
Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu

eGovernment Cloud – cesta k bezpečnému a nákladově přijatelnému informačnímu systému
Jiří Voříšek, architekt eGovernment Cloudu ČR

Peter Jäger, Esri Deutschland GmbH, Esri Schweiz AG
Important GIS projects in Switzerland use modern Esri technology

Technologie, novinky, aktuality 14.00–16.30 | Společenský sál, středa 8. listopadu

Jeff Rashid; Esri Inc.
Trends and visions of Esri’s future GIS

Novinky v ArcGIS
v podání pracovníků firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Veřejná správa – 17.00–18.40 | Společenský sál, středa 8. listopadu

Otevřená data Zeměměřického úřadu
Pavel Šidlichovský, Přemysl Jindrák, oba Zeměměřický úřad

Datový model standardu zásad územního rozvoje
Kateřina Vrbová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Popularizace dat o životním prostředí v ArcGIS Online
Miroslav Havránek, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Luděk Hloušek, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

Nový portál územního plánování hl. m. Prahy
Filip Foglar, Hlavní město Praha, odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy

Nástroje GIS ve veřejné správě, zpracování dat mobilních operátorů a Atlas veřejné správy
Václav Jaroš, Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Petr Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Správa infrastruktury – 17.00–18.30 | Jižní sál, středa 8. listopadu

Utility transformation supported by modern GIS
Jeff Rashid, Esri

Integrate ArcGIS Utility Network into your Business using Similix AssetBus
Jesper Vinther Christensen, Similix

Esri ArcGIS Monitor, monitoring systému GIS a infrastruktury
Pavel Škvor, ČEZ ICT Services, a. s.
Martin Horák, ČEZ ICT Services, a. s.
Matěj Nevěřil, NTT DATA Business Solutions, a. s.

ArcGIS Experience Builder v PRE
Oldřich Adámek, Pražská energetika, a.s.
Martina Hovorková, PREdistribuce, a.s.

Rastrový GIS a DPZ – 17.00–18.30 | Terasa 2A, středa 8. listopadu

Imagery – Od pořízení snímku přes analýzy po webovou aplikaci
Inka Tesařová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

The leading provider of global daily Earth data
Staffan Klingvall, Planet Labs Germany GmbH
Mathilde Morée, Planet Labs Germany GmbH

Využití modulu deep learning v ArcGIS Pro pro detekci vojenské techniky
Ondřej Mucha, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

Veřejná správa – 9.30–10.50 | Společenský sál, čtvrtek 9. listopadu

JESSUS – Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu
Renáta Králová, Vladimír Lieberzeit, Vladimír Vojtěch, Lukáš Lebr a kol., všichni Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Statistický geoportál – nová platforma pro sdílení statistických výstupů
Petr Klauda, Štěpán Moravec, oba Český statistický úřad

Implementace GeoInfoStrategie 2020+ v gesci DIA
Michal Tichý, Digitální a informační agentura, oddělení geoinformatiky

DTM Connect – jak na DTM v prostředí ArcGIS
Dominik Mazur, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Správa infrastruktury – 9.30–10.50 | Jižní sál, čtvrtek 9. listopadu

ESRI v roli pomocníka facility managementu
Rostislav Hořava, David Mikstein, oba Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice

WGIS – komplexní přehled o službách a sítích CETIN
Jan Bartoš, CETIN a.s.
Jan Prášek, Unicorn Systems a.s.

Využití mobilních aplikací při správě vodohospodářské infrastruktury
Karel Kokejl, Služby města Jihlavy s.r.o.
Tereza Kutišová, Statutární město Jihlava

Vizualizujte si lepší svět se Street Smart
Dominika Doláková, Cyclomedia Technology B.V.
Roeland Meulmeester, Cyclomedia Technology B.V.

Uživatelské přednášky – 9.30–10.50 | Terasa 2A, čtvrtek 9. listopadu

KDE+, STKDE+ a ROCA: Nástroje pro výzkum nebezpečných lokalit na pozemních komunikacích
Jiří Sedoník, Michal Bíl, Richard Andrášik, Martina Bílová, všichni Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

DTM Libereckého kraje – pořízení dat dopravní infrastruktury s funkcí dopravního grafu pozemních komunikací
Radovan Prokeš, Eva Mulíčková, oba CEDA Maps a.s.
Pavel Matějka, Liberecký kraj

Bezpilotní letecké prostředky: efektivní nástroj pro pasportizaci porostů v okolí dopravní infrastruktury
Tomáš Klouček, Jan Komárek, Jakub Jaroš, Ondřej Lagner, Petr Klápště, všichni Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra prostorových věd

Prostorové aspekty mobility – vizualizace dat v registru vozidel
Martin Dvořák, Masarykova univerzita | Statutární město Brno

Workshop – 11.20–12.40 | Společenský sál, čtvrtek 9. listopadu

Webová editace v systému ArcGIS
Matej Vrtich, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Veřejná správa – 11.20–12.40 | Jižní sál, čtvrtek 9. listopadu

Aplikace pro vizualizaci dat Zásobníku investičních projektů magistrátu města Zlína
František Němec, Ivana Chodúrová, oba Kancelář architekta města Zlína

Možné scénáře územního rozvoje města Bratislava na základě multikriteriálního hodnocení
Jaroslav Burian, Stanislav Šťastný, oba Urban Planner, s.r.o.
Martin Jančovič, Eva Čulová, Dana Drobniaková, Lucia Trajterová, Vladimír Hurta, Martin Berežný, všichni Metropolitný inštitút Bratislavy

Sečení trávníků pomocí GIS
Monika Jílková, Lucie Dvořáková, obě Statutární město Jihlava

Správa (nejen) prostorových dat na geografické sekci PřF UK: Mapové a datové centrum a portál DataHub
Adam Klsák, PřF UK, Mapové a datové centrum / geografická sekce
Josef Laštovička, PřF UK, Mapové a datové centrum / katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Uživatelské přednášky – 11.20–12.40 | Terasa 2A, čtvrtek 9. listopadu

Mapová prezentace scénáře změny klimatu pro Česko
Veronika Šustková, Radim Tolasz, oba Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava
Adam Valík, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

Trojrozměrná vizualizace souvislých jevů na příkladu dopravních emisí
Karel Jedlička, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra geomatiky
Tomáš Andrš, RoadTwin s.r.o.

Strategické hlukové mapy 2022
Pavel Junek, Jiří Michalík, Ondřej Volf, Tomáš Peňáz, Aleš Jiráska, Jiří Michal, všichni Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Webový mapový portál: Vltava – proměny historické krajiny
Jiří Krejčí, Jiří Cajthaml, oba České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky

Workshop – 13.20–14.45 | Společenský sál, čtvrtek 9. listopadu

Tipy & triky v ArcGIS Pro
David Novák, Cyril Dynka Mrva, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Workshopy – 13.20–14.40 | Jižní sál, čtvrtek 9. listopadu

ArcGIS Experience Builder
Zdeněk Jankovský, Marek Hoffmann, oba ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Arcade
Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Web konference GIS Esri v ČR 2023

Konference má svůj web zde.

Témata
/* ]]> */