KARTOGRAFIE konference

Témata konference GeoKARTO na podzim v Bratislavě

geokarto-2022-g

Konferencia GeoKARTO je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie a praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie. V roku 2022 sa bude konferencia organizovať v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Termíny GeoKARTO

Prihlásenie abstraktov: 31. 5. 2022
Vyrozumenie o prijatí abstraktov: 30. 6. 2022
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 30. 4. 2022 / 30. 9. 2022
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 31. 8. 2022
Registrácia účastníkov: 31. 8. 2022

Tematické okruhy GeoKARTO 2022

 1. Teória kartografie, geoinformatiky a geodézie
 2. Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov
 3. Mapovanie a zber dát pre GIS
 4. Štandardizácia, infraštruktúry, metadáta, geodatabázy
 5. Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
 6. Webová kartografia, geovizualizácia a publikovanie geodát
 7. Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu k tvorbe tematických máp
 8. Informačné systémy o území a kataster
 9. Geopriestorové analýzy a modelovanie
 10. Historické a staré mapy
 11. Vzdelávanie a prax

Web konference GeoKARTO 2022

/* ]]> */