směrnice INSPIRE / GeoBusiness

Na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční také doprovodná akce Den s INSPIRE.

Účast na akci je zdarma – nutná je předchozí registrace (v registraci na konferenci vyberte Den s INSPIRE).

Pokud se nebudete moci zúčastnit, informujte pořadatele na adrese inspire@cenia.cz. Kapacita je omezená a vaše místo mohou případně nabídnout jiným zájemcům.

Den s INSPIRE 2019 se bude konat 12. června (13 – 18:30 hod.) ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích.

Tématy setkání budou změny v legislativě na národní úrovni, nový metadatový profil, nový editor geoportálu, jednotná licence na INSPIRE data, výsledky monitoringu a reportingu 2019,  stahovací služby, ATOM.

 

konference-cenia-f

Agentura CENIA, česká informační agentura životního prostředí se rozhodla pokračovat ve své dlouholeté tradici pořádání každoroční odborné konference. V roce 2019 plánuje uspořádat dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách, souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference pod názvem „Životní prostředí – prostředí pro život“ se uskuteční ve dnech 12. – 13. června 2019 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích.

Zvolený název konference evokuje záměr umožnit otevřenou diskusi nad různými aktuálními tématy.

Obsah konference je rozdělen do čtyř základních tematických okruhů:

  • Udržitelná spotřeba (a výroba) a společenská odpovědnost zahrne např. problematiku environmentálního značení, sociálně odpovědného zadávání včetně zelených veřejných zakázek, systematické přístupy k řešení oběhového hospodářství, otázky zeleného bydlení a architektury, udržitelného trávení volného času, včetně udržitelnosti v oblasti turistického ruchu a další
  • Globální odpovědnost se zaměřením především na aktuálně diskutované otázky klimatické změny a jejich dopadů a globální iniciativy včetně SDGs, související programy mezinárodní rozvojové spolupráce a partnerství pro udržitelný rozvoj.
  • Udržitelný rozvoj sídel a místní Agenda 21 péče o životní prostředí v sídlech již dávno není vnímaná jako izolovaná aktivita, ale jako průřezový princip, který se promítá do řešení územního rozvoje, ekonomických aktivit, dopravy, energetiky a dalších aspektů rozvoje lidských sídel. Úspěch při snaze o udržitelný rozvoj sídel je nemyslitelný bez systematického vzdělávání k UR zaměřeného na všechny cílové skupiny.
  • Podpora strategického plánování v oblasti životního prostředí – odborné setkání tohoto druhu je dobrou příležitostí pro diskusi nad širšími otázkami, týkajícími se vývoje životního prostředí a naší společnosti v globálním měřítku i v lokálních souvislostech, identifikace trendů, signálů, příležitostí a hrozeb ovlivňující prostředí kolem nás.

Hlavní program doplní doprovodné odborné akce, jako například pravidelné setkání zástupců české sítě EIONET, setkání realizátorů programu místní Agenda 21 v ČR, Den s INSPIRE a další.

Obdobný program konference bude doplněný společenským večerem, který umožní v neformální atmosféře pokračovat v diskusích nad nastolenými otázkami, navázat nové, či prohloubit existující kontakty a sdílet zkušenosti a názory.

směrnice INSPIRE / GeoBusiness

Potřebujete se orientovat ve směrnici INSPIRE? Pro prohlížení dat je tu Geoportal Thematic Viewer. A podívat se můžete také do knihovny, kde najdete různé podkladové a výukové materiály, týkající se evropské směrnice.

Geoportal Thematic Viewer přehledně zobrazuje data poskytovaná v rámci směrnice INSPIRE. Data, z nichž aplikace vychází, jsou pravidelně získávána z vyhledávacích služeb členských států Evropské unie a zemí, které směrnici INSPIRE přijaly.

INSPIRE v praxi je prostor, který pomáhá zúčastněným stranám sdílet přístupy k implementaci a používání INSPIRE. Jedná se o platformu, která na jediném místě sdružuje různé subjekty zapojené do INSPIRE a usnadňuje tak výměnu know-how a odborných znalostí shromážděných nejen při řešení INSPIRE. Konkrétně je platforma zaměřena na implementátory INSPIRE, poskytovatele řešení a vývojáře aplikací pro koncové uživatele.

Výukové materiály a inspirace

Knihovna tréninkových materiálů obsahuje vzdělávací moduly pro různé skupiny uživatelů INSPIRE.

K dispozici je také knihovna INSPIRE videí, ve které jsou uloženy záznamy webinářů a ukázky národních implementací. Mezi nejnovější přírůstky v této knihovně patří dvoudílný webinář o prostorových datech na webu.

V České republice

Agentura CENIA, která má v České republice směrnici na starosti, pořádá roční konferenci Inspirujme se a provozuje Národní geoportál INSPIRE.

konference Inspirujme se 2018 / GeoBusiness
konference Inspirujme se 2018 / GeoBusiness

Ve dnech 25. a 26. listopadu se v Průhonicích u Prahy koná další ročník konference, věnované směrnici INSPIRE. Přečtěte si kompletní program, který organizátoři zveřejnili.

(Odkazy s abstraktem referátů vedou přímo na web CENIA.)

Program konference Inspirujme se… 

úterý 25.11.2014

09:0013:00 Registrace
10:0010:05 Zahájení konference
Jan Landa
náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR
10:0511:15 7 let s INSPIRE – krátké ohlédnutí
Vojtěch Ferenc
státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí SR
Vladimír Fanta
ředitel agentury, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Martin Vavřínek
generální ředitel, Slovenská agentúra životného prostredia
Karel Štencel
místopřeseda úřadu, Český úřad zeměměřický a katastrální
Peter Deák
zástupce předsedkyně, Úrad geodézie kartografie a katastra
Stanislav Holý
zástupce generálního partnera konference, Help Service Remote Sensing
11:1511:30 Přestávka
11:30 13:00 INSPIRE na křižovatce…

INSPIRE na križovatke– strednodobé hodnotenie skúseností a výziev
Robert Konrad, European Commission
INSPIRE – maintenance, implementace a evoluce
Robert Tomas, EC&EEA INSPIRE Coordination Team
INSPIRE at mid-term  – how to use this basis for environmental information
Stefan Jensen, European Environment Agency
13:0014:30 Oběd
14:3016:30 Implementace INSPIRE a využití dat

Přehled výsledků implementace INSPIRE v resortu ČÚZK za poslední rok
Petr Dvořáček, Pavel Šidlichovský, Český úřad zeměměřický a katastrální
Dunajská infrastruktura pro referenční data a služby
Tomáš Mildorf (Západočeská univerzita v Plzni), Martin Tuchyňa (Slovenská agentúra životného prostredia), Karel Charvát (Help Service Remote Sensing)
Stav implementácie smernice INSPIRE v SR po 7 rokoch
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Inspirujme se eENVplus
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Univerzitný vedecký park UK – Enviro medicína pre 21.storočie – geografický info-systém a enviromentálne zdravie
Radoslav Chudý, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Projekt Foodie: jak využít datové modely INSPIRE (nejen) v precizním zemědělství
Tomáš Řezník (Masarykova univerzita), Karel Charvát, Karel Charvát junior (Help Service Remote Sensing), Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita), Šárka Horáková (Wireless Info)
prezentace partnera konference: INSPIRE metadata a sémantický web
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing
16:3017:00 Přestávka
17:0019:00 INSPIRE a povinní poskytovatelé

Výstupy projektu soustavy statistických registrů napojené na RÚIAN
Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad
Nový mapový portál ŠGÚDŠ
Štefan Kačer, Robert Cibula, Štátny geologický ústav Dionýsa Štúra
Od IISPP k Europeaně (názorné předvedení na tématu židovské hřbitovy a světecké a morové sloupy)
Alena Šťovíčková, Národní památkový ústav nebo za OPS
Plan4all – platforma pro otevřená data územního plánování
Tomáš Mildorf, Západočeská univerzita
prezentace partnera konference: Platforma ArcGIS nástrojem pro efektivní správu prostorových informací
Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
19:00 Zakončení prvního dne, slosování dotazníků, společenský večer

středa 26.11.2014

09:0011:00 Workshop Národní geoportál INSPIRE a projekt eENVplus
90 minut návodů pro uživatele geoportálu
Lenka Jirásková, Zbyněk Stein, Jana Bašistová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Využití harmonizace dat v projektu eENVplus pro INSPIRE
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
11:0011:30 Přestávka
11:3013:00 INSPIRE – strategie, legislativa, licence
GeoInfoStrategie – Česká republika na startu nové etapy
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra České republiky
SK GEO licečný rámec
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Národní sady INSPIRE v otázkách a odpovědích
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
prezentace partnera konference:  DATA – 1x pořízená, 1000x využitá
Drahomíra Zedníčková, TopGIS
13:0014:00 Oběd
14:00 15:30 Otevřený SW a otevřená data

Otevřený software, otevřená data, otevřené standardy
Jáchym Čepický, Otevřená GeoInfrastruktura z.s., OSGeo.org
Národny geoportál SR
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Smart Open Data
tým autorů
Projekt SDI4Apps
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
15:3016:00 Přestávka
16:0017:00 Workshop

Má normalizované hodnocení vyhledávacích služeb podle INSPIRE vypovídací hodnotu?
Tomáš Řezník, Petr Kubíček, Masarykova univerzita
17:00 Slosování dotazníků, zakončení konference

 

Registrační formulář na konferenci – http://www.inspirujmese.cz/content/registrace

inspirujme-se-konference-logo

Dvoudenní konferenci, věnovanou všemu, co se týká směrnice INSPIRE, pořádá informační agentura CENIA již od roku 2008.
Organizátoři dnes oznámili, že je hotov definitivní program akce, která se bude konat 27. a 28. listopadu v Průhonicích u Prahy.

ÚTERÝ 27.11.2012

09:00 – 13:00 Registrace

10:00 – 11:30 Předkonferenční seminář „SmeSpire- rozvoj vašich příležitostí“
O projektu smeSpire
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Krátké představení firem
Účastníci semináře

Diskuse o příležitostech/problémech se Směrnici INSPIRE
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Představení katalogu best practise
Peter Mozolik, Slovenská agentúra životného prostredia

Závěr semináře, domlouvání osobních schůzek
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

11:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Zahájení konference
Úvodní slovo za gestora INSPIRE – Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo životného prostredia SR
Úvodní slovo za ogranizátory konference – CENIA a SAŽP
Úvodní slovo Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, České asociace pro geoinformace a generálního partnera

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

15:30 – 17:30 Infrastruktura v ČR a na Slovensku
INSPIRE a Národná infraštruktúra pre priestorové informácie na Slovensku, výzvy do roku 2013
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra

Úlohy rezortu geodézie, kartografie a katastra pri implementácii INSPIRE
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

INSPIRE a katastr nemovitostí ČR
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální

Další prezentace budou upřesněny

17:30 – 18:00 Přestávka na kávu

18:00 – 19:30 Příklady praktické implementace INSPIRE
Lesnícky GIS – využitie sieťových služieb v aplikácii
Robet Cibuľa, Národné lesnícké centrum

INSPIRE infraštruktúra priestotových údajov a služieb pre povinné osoby – priklad implementácie služieb v rezorte MŽP SR
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Územný plán v gis a/alebo gis v územnom pláne
Martin Baloga

Inspirujme se mobily! (Použití INSPIRE v mobilních zařízeních)
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing, s.r.o.

Modelování kvality ozvduší – SUDPLAN
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Další prezentace budou upřesněny

19:30 – 23:00 Závěr prvního dne konference, společenský večer

STŘEDA 28.11.2012

09:00 – 11:00 Implementace INSPIRE povinných subjektů
Problémy s technickou implementáciou legislatívy a vykonávacích pravidiel INSPIRE
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Stav harmonizace dat a služeb Zeměměřického úřadu dle INSPIRE
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální

Zákon o NIPI na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy
Lenka Šošovičková, Rastislav Skalský, Pavol Bezák, Michal Sviček, Vladimír Hutár, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Slovenská republika

Údaje cestnej dopravnej siete Slovenskej republiky
Slovenská správa ciest

Jak být v souladu
Martin Malý, T-mapy

Prezentace Združenia miest a obcí Slovenska (bude upřesněno)
Združenie miest a obcí Slovenska

Další prezentace budou upřesněny

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu

11:30 – 13:00 Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE III.
Projekt Geotým – nové možnosti vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE
Zdeněk Stachoň

3D v datových specifikacích INSPIRE
Lukáš Herman

Kartografická symbolika a INSPIRE
Jiří Kozel

13:00 – 14:30 Oběd

14:30 – 16:30 Projekty a výzvy 2013
Monitoring a reporting v roce 2013
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního

Plan4business – servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů
Karel Charvát, Help Service Remote Sensing, s.r.o.

Projekt ENV plus
Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Další prezentace budou upřesněny

16:30 Ukončení konference

Web konference

CENIA

O uvolnění z čela agentury CENIA požádal ředitel Jiří Hradec, aby se na Ministerstvu životního prostředí mohl věnovat optimalizaci činností a restrukturalizaci rezortu, od kterých vedení rezortu očekává zefektivnění vlastních činností, odstranění duplicit, administrativní zátěže a snížení budoucích výdajů státního rozpočtu.

Ředitelem agentury byl jmenován Vladimír Fanta. Svoji profesní dráhu začal na České správě sociálního zabezpečení. Vladimír Fanta vystudoval obor elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického.

Mandát pana ředitele Fanty v agentuře CENIA bude trvat jeden rok, po který bude navržena transformace agentury, která povede buď ke sloučení jejích agend s činností Českého hydrometeorologického ústavu, nebo k jejich zařazení přímo do aparátu Ministerstva životního prostředí. Možností je i úplné zrušení některých částí agentury.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Novým ředitelem Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví byl jmenován docent Ivan Suchara, který nahradil dosavadního ředitele Ivo Tábora. Úkolem nového vedení VÚKOZ bude zajistit finanční stabilitu ústavu a nastavit jeho efektivnější řízení. Požadavky na změnu vzešly od Rady instituce, které ministr životního prostředí Tomáš Chalupa vyhověl. Docent Suchara je významným odborníkem na botaniku a ekologii, působí také jako vysokoškolský pedagog.

[zdroj: www.mzp.cz]
gmes-web-w600

CENIA jako hlavní koordinátor Národního sekretariátu GEOSS/GMES s mandátem Ministerstva životního prostředí, s podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluje pozvat na 1. České uživatelské fórum GMES, které se koná ve dnech 29 – 30. května ve Velkém sále Ministerstva dopravy v Praze. Continue reading „Uživatelé GMES se setkají koncem května (pozvánka)“

logo-INSPIRE-h150-featured

Evropské výzkumné centrum (JRC) publikovalo výzvu k registraci pro testování datových specifikací přílohy II a III Směrnice INSPIRE.

Instituce veřejné správy, soukromé firmy, profesní sdružení, akademici i jednotlivci se nyní mohou zaregistrovat, tak aby se zapojili do testování a připomínkování.

Co testování obnáší a jaké jsou očekávané výstupy? Přečtěte si tento dokument (PDF). Jeho stručnější verzi v češtině zpřístupní agentura CENIA v následujících dnech.

Registraci, že se chcete zúčastnit testování, poté provedete na webu INSPIRE.

Testovat se bude ve dnech 20. 6. – 21. 10. 2011, registrace zájemců však z procesních důvodů musí proběhnout do 15. května 2011. (Po tomto datu již nebude možné se k testování připojit.)

Pro neregistrované budou drafty dokumentů přístupné přes CENIA na vyžádání, souhrnné zprávy z testování budou však přijímány jen od registrovaných subjektů.

Pokud vás zajímá, kdo stojí za přpravovanými datovými specifikacemi, podívejte se na složení tematických pracovních skupin.

Přehled termínů:

registrace zájemců o testování – do 15. 5. 2011
zahájení testování – 20. 6. 2011
internetový kick-off meeting – 22. 6. 2011
ukončení testování 21.10.2011

Veškeré dotazy související s registrováním, rozlišením organizací LMO a SDIC nebo samotným připomínkováním zodpoví agentura CENIA na e-mailu: inspire@cenia.cz.

[Původní text výzvy naleznete na webu INSPIRE.] [poll id=4]