GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Konference o INSPIRE již za několik dní

inspirujme-se-konference-logo

Dvoudenní konferenci, věnovanou všemu, co se týká směrnice INSPIRE, pořádá informační agentura CENIA již od roku 2008.
Organizátoři dnes oznámili, že je hotov definitivní program akce, která se bude konat 27. a 28. listopadu v Průhonicích u Prahy.

ÚTERÝ 27.11.2012

09:00 – 13:00 Registrace

10:00 – 11:30 Předkonferenční seminář „SmeSpire- rozvoj vašich příležitostí“
O projektu smeSpire
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Krátké představení firem
Účastníci semináře

Diskuse o příležitostech/problémech se Směrnici INSPIRE
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Představení katalogu best practise
Peter Mozolik, Slovenská agentúra životného prostredia

Závěr semináře, domlouvání osobních schůzek
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

11:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Zahájení konference
Úvodní slovo za gestora INSPIRE – Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo životného prostredia SR
Úvodní slovo za ogranizátory konference – CENIA a SAŽP
Úvodní slovo Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, České asociace pro geoinformace a generálního partnera

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

15:30 – 17:30 Infrastruktura v ČR a na Slovensku
INSPIRE a Národná infraštruktúra pre priestorové informácie na Slovensku, výzvy do roku 2013
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra

Úlohy rezortu geodézie, kartografie a katastra pri implementácii INSPIRE
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

INSPIRE a katastr nemovitostí ČR
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální

Další prezentace budou upřesněny

17:30 – 18:00 Přestávka na kávu

18:00 – 19:30 Příklady praktické implementace INSPIRE
Lesnícky GIS – využitie sieťových služieb v aplikácii
Robet Cibuľa, Národné lesnícké centrum

INSPIRE infraštruktúra priestotových údajov a služieb pre povinné osoby – priklad implementácie služieb v rezorte MŽP SR
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Územný plán v gis a/alebo gis v územnom pláne
Martin Baloga

Inspirujme se mobily! (Použití INSPIRE v mobilních zařízeních)
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing, s.r.o.

Modelování kvality ozvduší – SUDPLAN
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Další prezentace budou upřesněny

19:30 – 23:00 Závěr prvního dne konference, společenský večer

STŘEDA 28.11.2012

09:00 – 11:00 Implementace INSPIRE povinných subjektů
Problémy s technickou implementáciou legislatívy a vykonávacích pravidiel INSPIRE
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Stav harmonizace dat a služeb Zeměměřického úřadu dle INSPIRE
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální

Zákon o NIPI na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy
Lenka Šošovičková, Rastislav Skalský, Pavol Bezák, Michal Sviček, Vladimír Hutár, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Slovenská republika

Údaje cestnej dopravnej siete Slovenskej republiky
Slovenská správa ciest

Jak být v souladu
Martin Malý, T-mapy

Prezentace Združenia miest a obcí Slovenska (bude upřesněno)
Združenie miest a obcí Slovenska

Další prezentace budou upřesněny

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu

11:30 – 13:00 Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE III.
Projekt Geotým – nové možnosti vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE
Zdeněk Stachoň

3D v datových specifikacích INSPIRE
Lukáš Herman

Kartografická symbolika a INSPIRE
Jiří Kozel

13:00 – 14:30 Oběd

14:30 – 16:30 Projekty a výzvy 2013
Monitoring a reporting v roce 2013
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního

Plan4business – servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů
Karel Charvát, Help Service Remote Sensing, s.r.o.

Projekt ENV plus
Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Další prezentace budou upřesněny

16:30 Ukončení konference

Web konference

/* ]]> */