Pozvánky

Program konference Mapy jsou pro každého 2022

konference-mapy-jsou-pro-kazdeho-9f3b93f3-f193-4003-9c75-bd5201a96735

Konference Mapy jsou pro každého budou také letos věnovány postupující digitalizaci veřejné správy. Akce se uskuteční ve dnech 13. a 14. září 2022 v hotelu Luna.

Blok 1 – úterý dopoledne

Celou konferenci zahájí zástupci Kraje Vysočina.

 • Digitalizace postupů při správě katastru nemovitostí (Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Digitální mapa veřejné správy – první narozeniny (Ing. Jiří Formánek a Mgr. Dagmar Bínová, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji, Metodická pracovní skupina DTM (Mgr. Irena Křeková a Michal Souček, Zlínský kraj)
 • Pomoc při přípravě dotačních projektů, zdroje financování IT/GIS (Ing. Martin Havlík, UnitX)

Vystoupení hlavního hosta a řečníka konference

 • Válka očima špionážních družic aneb co je a co není vidět z oběžné dráhy (Tomáš Přibyl, Technické muzeum v Brně)

Blok 2 – úterý odpoledne

 • Digitalizace územního plánování (Ing. Katka Vrbová, Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Stará majetkoprávní zátěž silnic II. a III. tříd v kontextu DTM (Ing. Lukáš Vodehnal, Pardubický kraj)
 • Rizika kvality dat Územně analytických podkladů v praxi (Ing. Romana Vačkářová, Jihočeský kraj)
 • Dostupnost, chodeckost a bezbariérovost v městském prostředí (prof. Ing. Jiří Horák, Dr., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
 • IS PEZ: Informační systém „Přejímka Externích zákresů“ (Petr Pomykáček, d-Prog a tým Informační služby – energetika, a.s.)
 • Svítí slunce nad hlavou (Mgr. Dagmar Montagová, Město Kuřim)
 • Reálné možnosti poskytování dat do technické mapy z pohledu malých obcí (Mgr. Jitka Coufalová Ph.D., Město Břeclav)
 • Aplikace firmy TopGis v energetice (Petr Navrátil, TopGis, s.r.o.)

V úterý odpoledne se rovněž uskuteční uzavřené jednání Koordinační rady správců Digitální mapy veřejné správy a Digitálních technických map.

Blok 3 – středa dopoledne

 • Svítí slunce nad hlavou (Mgr. Dagmar Montagová, Město Kuřim)
 • Reálné možnosti poskytování dat do technické mapy z pohledu malých obcí (Mgr. Jitka Coufalová Ph.D., Město Břeclav)
 • Aktuální stav GeoInfoStrategie2020 (Mgr. Jitka Coufalová Ph.D., Ministerstvo vnitra)
 • Vystoupení partnera konference

Registrace a web konference

Podrobnosti k přihlášení jsou na webu konference.

/* ]]> */