Inspirujme se 2019 / GeoBusiness

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zvou na 11. ročník konference Inspirujme se…

Konference Inspirujme se se letos uskuteční ve dnech 8. – 9. října 2019 na Slovensku. Tento 11. ročník má ambici podpořit výměnu aktuálních informací a zkušeností z oblasti zpřístupňování a využívání prostorových dat a souvisejících služeb. Konference je ideálním místem, kde se můžete podělit s celou komunitou o své zkušenosti. Zda si vyberete možnost přednášky nebo vystavení posteru, je už jen na vás.

Hlavní témata Inspirujme se 2019

 • Zpřístupňování dat a služeb
 • INSPIRE prioritní data a služby
 • Kvalita dat, služeb a jejich metadat
 • Využití ve veřejné správě
 • Byznys potenciál
 • Vzdělávání a výzkum

Registrace

Účast na akci je pro všechny registrované účastníky zdarma – do naplnění kapacity. Pokud po zaregistrování zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte prosím včas organizátory na adrese inspire@cenia.cz a inspire@enviro.gov.sk. Kapacita je omezená a místo můžeme nabídnout jiným zájemcům.

validator INSPIRE / GeoBusiness

Výzkumné centrum JRC uvolnilo novou verzi INSPIRE validátoru, která vedle oprav chyb a nových funkcí obsahuje nové spustitelné testovací sady (ETS) pro prohlížecí služby (WMS, WMTS) a stahovací služby (SOS, WCS) a především umožňuje validaci metadat ve verzi 2.0.

Novou verzi INSPIRE validátoru je aktuálně možné testovat na této adrese. Po ukončení testovací fáze bude tato verze vypublikována na tuto finální produkční adresu. Případné podněty z testování můžete reportovat na GitHub stránku INSPIRE Validation Community. Tato verze zatím neumožňuje validovat vůči datové specifikaci pro témata přílohy II a III.

[zdroj newsletter CENIA]

/ ikonka flaticon.com

směrnice INSPIRE / GeoBusiness

Na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční také doprovodná akce Den s INSPIRE.

Účast na akci je zdarma – nutná je předchozí registrace (v registraci na konferenci vyberte Den s INSPIRE).

Pokud se nebudete moci zúčastnit, informujte pořadatele na adrese inspire@cenia.cz. Kapacita je omezená a vaše místo mohou případně nabídnout jiným zájemcům.

Den s INSPIRE 2019 se bude konat 12. června (13 – 18:30 hod.) ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích.

Tématy setkání budou změny v legislativě na národní úrovni, nový metadatový profil, nový editor geoportálu, jednotná licence na INSPIRE data, výsledky monitoringu a reportingu 2019,  stahovací služby, ATOM.

 

směrnice INSPIRE / GeoBusiness

Potřebujete se orientovat ve směrnici INSPIRE? Pro prohlížení dat je tu Geoportal Thematic Viewer. A podívat se můžete také do knihovny, kde najdete různé podkladové a výukové materiály, týkající se evropské směrnice.

Geoportal Thematic Viewer přehledně zobrazuje data poskytovaná v rámci směrnice INSPIRE. Data, z nichž aplikace vychází, jsou pravidelně získávána z vyhledávacích služeb členských států Evropské unie a zemí, které směrnici INSPIRE přijaly.

INSPIRE v praxi je prostor, který pomáhá zúčastněným stranám sdílet přístupy k implementaci a používání INSPIRE. Jedná se o platformu, která na jediném místě sdružuje různé subjekty zapojené do INSPIRE a usnadňuje tak výměnu know-how a odborných znalostí shromážděných nejen při řešení INSPIRE. Konkrétně je platforma zaměřena na implementátory INSPIRE, poskytovatele řešení a vývojáře aplikací pro koncové uživatele.

Výukové materiály a inspirace

Knihovna tréninkových materiálů obsahuje vzdělávací moduly pro různé skupiny uživatelů INSPIRE.

K dispozici je také knihovna INSPIRE videí, ve které jsou uloženy záznamy webinářů a ukázky národních implementací. Mezi nejnovější přírůstky v této knihovně patří dvoudílný webinář o prostorových datech na webu.

V České republice

Agentura CENIA, která má v České republice směrnici na starosti, pořádá roční konferenci Inspirujme se a provozuje Národní geoportál INSPIRE.

konference Inspirujme se 2018 / GeoBusiness
Prague INSPIRE Hackathon 2018 / GeoBusiness
konference Inspirujme se 2018 / GeoBusiness

Jako každý týden vyšlo nové vydání GeoBusinessu. Sledujeme za vás, co se stalo v uplynulých sedmi dnech. Přinášíme tipy pro vaši práci.

GeoBusiness 8/2014 obsahuje:

Komentáře
Doplněná realita: trend i v geoinformatice?

Panorama – uplynulých 7 dní
RÚIAN: bude vracet finance do EU?
MISYS a majetek Českých drah
Plán Brna v novém
Vojenské mapy bude dělat Intergraph
Pravda přichází z oblohy
Sémantická data ze SketchUpu

Radar – co se chystá
Evropský FOSS4G
Ohodnoťte směrnici INSPIRE
Diplomová práce 2015
IT Projekt roku
Týden facility managementu

Tipy pro vaši práci
GraphHopper Route Planner
Splunk
Bitnami

Zadejte svoji skutečnou adresu a dostanete na ni obratem link ke stažení PDF.

[contact-form-7 id=“6043″ title=“GeoBusiness #008 (18. 11. 2014)“]

geobusiness-008-2014

Ve dnech 25. a 26. listopadu se v Průhonicích u Prahy koná další ročník konference, věnované směrnici INSPIRE. Přečtěte si kompletní program, který organizátoři zveřejnili.

(Odkazy s abstraktem referátů vedou přímo na web CENIA.)

Program konference Inspirujme se… 

úterý 25.11.2014

09:0013:00 Registrace
10:0010:05 Zahájení konference
Jan Landa
náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR
10:0511:15 7 let s INSPIRE – krátké ohlédnutí
Vojtěch Ferenc
státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí SR
Vladimír Fanta
ředitel agentury, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Martin Vavřínek
generální ředitel, Slovenská agentúra životného prostredia
Karel Štencel
místopřeseda úřadu, Český úřad zeměměřický a katastrální
Peter Deák
zástupce předsedkyně, Úrad geodézie kartografie a katastra
Stanislav Holý
zástupce generálního partnera konference, Help Service Remote Sensing
11:1511:30 Přestávka
11:30 13:00 INSPIRE na křižovatce…

INSPIRE na križovatke– strednodobé hodnotenie skúseností a výziev
Robert Konrad, European Commission
INSPIRE – maintenance, implementace a evoluce
Robert Tomas, EC&EEA INSPIRE Coordination Team
INSPIRE at mid-term  – how to use this basis for environmental information
Stefan Jensen, European Environment Agency
13:0014:30 Oběd
14:3016:30 Implementace INSPIRE a využití dat

Přehled výsledků implementace INSPIRE v resortu ČÚZK za poslední rok
Petr Dvořáček, Pavel Šidlichovský, Český úřad zeměměřický a katastrální
Dunajská infrastruktura pro referenční data a služby
Tomáš Mildorf (Západočeská univerzita v Plzni), Martin Tuchyňa (Slovenská agentúra životného prostredia), Karel Charvát (Help Service Remote Sensing)
Stav implementácie smernice INSPIRE v SR po 7 rokoch
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Inspirujme se eENVplus
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Univerzitný vedecký park UK – Enviro medicína pre 21.storočie – geografický info-systém a enviromentálne zdravie
Radoslav Chudý, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Projekt Foodie: jak využít datové modely INSPIRE (nejen) v precizním zemědělství
Tomáš Řezník (Masarykova univerzita), Karel Charvát, Karel Charvát junior (Help Service Remote Sensing), Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita), Šárka Horáková (Wireless Info)
prezentace partnera konference: INSPIRE metadata a sémantický web
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing
16:3017:00 Přestávka
17:0019:00 INSPIRE a povinní poskytovatelé

Výstupy projektu soustavy statistických registrů napojené na RÚIAN
Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad
Nový mapový portál ŠGÚDŠ
Štefan Kačer, Robert Cibula, Štátny geologický ústav Dionýsa Štúra
Od IISPP k Europeaně (názorné předvedení na tématu židovské hřbitovy a světecké a morové sloupy)
Alena Šťovíčková, Národní památkový ústav nebo za OPS
Plan4all – platforma pro otevřená data územního plánování
Tomáš Mildorf, Západočeská univerzita
prezentace partnera konference: Platforma ArcGIS nástrojem pro efektivní správu prostorových informací
Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
19:00 Zakončení prvního dne, slosování dotazníků, společenský večer

středa 26.11.2014

09:0011:00 Workshop Národní geoportál INSPIRE a projekt eENVplus
90 minut návodů pro uživatele geoportálu
Lenka Jirásková, Zbyněk Stein, Jana Bašistová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Využití harmonizace dat v projektu eENVplus pro INSPIRE
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
11:0011:30 Přestávka
11:3013:00 INSPIRE – strategie, legislativa, licence
GeoInfoStrategie – Česká republika na startu nové etapy
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra České republiky
SK GEO licečný rámec
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Národní sady INSPIRE v otázkách a odpovědích
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
prezentace partnera konference:  DATA – 1x pořízená, 1000x využitá
Drahomíra Zedníčková, TopGIS
13:0014:00 Oběd
14:00 15:30 Otevřený SW a otevřená data

Otevřený software, otevřená data, otevřené standardy
Jáchym Čepický, Otevřená GeoInfrastruktura z.s., OSGeo.org
Národny geoportál SR
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Smart Open Data
tým autorů
Projekt SDI4Apps
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
15:3016:00 Přestávka
16:0017:00 Workshop

Má normalizované hodnocení vyhledávacích služeb podle INSPIRE vypovídací hodnotu?
Tomáš Řezník, Petr Kubíček, Masarykova univerzita
17:00 Slosování dotazníků, zakončení konference

 

Registrační formulář na konferenci – http://www.inspirujmese.cz/content/registrace

inspirujme-se-konference-logo

Dvoudenní konferenci, věnovanou všemu, co se týká směrnice INSPIRE, pořádá informační agentura CENIA již od roku 2008.
Organizátoři dnes oznámili, že je hotov definitivní program akce, která se bude konat 27. a 28. listopadu v Průhonicích u Prahy.

ÚTERÝ 27.11.2012

09:00 – 13:00 Registrace

10:00 – 11:30 Předkonferenční seminář „SmeSpire- rozvoj vašich příležitostí“
O projektu smeSpire
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Krátké představení firem
Účastníci semináře

Diskuse o příležitostech/problémech se Směrnici INSPIRE
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Představení katalogu best practise
Peter Mozolik, Slovenská agentúra životného prostredia

Závěr semináře, domlouvání osobních schůzek
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

11:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Zahájení konference
Úvodní slovo za gestora INSPIRE – Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo životného prostredia SR
Úvodní slovo za ogranizátory konference – CENIA a SAŽP
Úvodní slovo Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, České asociace pro geoinformace a generálního partnera

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

15:30 – 17:30 Infrastruktura v ČR a na Slovensku
INSPIRE a Národná infraštruktúra pre priestorové informácie na Slovensku, výzvy do roku 2013
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra

Úlohy rezortu geodézie, kartografie a katastra pri implementácii INSPIRE
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

INSPIRE a katastr nemovitostí ČR
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální

Další prezentace budou upřesněny

17:30 – 18:00 Přestávka na kávu

18:00 – 19:30 Příklady praktické implementace INSPIRE
Lesnícky GIS – využitie sieťových služieb v aplikácii
Robet Cibuľa, Národné lesnícké centrum

INSPIRE infraštruktúra priestotových údajov a služieb pre povinné osoby – priklad implementácie služieb v rezorte MŽP SR
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Územný plán v gis a/alebo gis v územnom pláne
Martin Baloga

Inspirujme se mobily! (Použití INSPIRE v mobilních zařízeních)
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing, s.r.o.

Modelování kvality ozvduší – SUDPLAN
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Další prezentace budou upřesněny

19:30 – 23:00 Závěr prvního dne konference, společenský večer

STŘEDA 28.11.2012

09:00 – 11:00 Implementace INSPIRE povinných subjektů
Problémy s technickou implementáciou legislatívy a vykonávacích pravidiel INSPIRE
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Stav harmonizace dat a služeb Zeměměřického úřadu dle INSPIRE
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální

Zákon o NIPI na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy
Lenka Šošovičková, Rastislav Skalský, Pavol Bezák, Michal Sviček, Vladimír Hutár, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Slovenská republika

Údaje cestnej dopravnej siete Slovenskej republiky
Slovenská správa ciest

Jak být v souladu
Martin Malý, T-mapy

Prezentace Združenia miest a obcí Slovenska (bude upřesněno)
Združenie miest a obcí Slovenska

Další prezentace budou upřesněny

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu

11:30 – 13:00 Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE III.
Projekt Geotým – nové možnosti vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE
Zdeněk Stachoň

3D v datových specifikacích INSPIRE
Lukáš Herman

Kartografická symbolika a INSPIRE
Jiří Kozel

13:00 – 14:30 Oběd

14:30 – 16:30 Projekty a výzvy 2013
Monitoring a reporting v roce 2013
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního

Plan4business – servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů
Karel Charvát, Help Service Remote Sensing, s.r.o.

Projekt ENV plus
Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Další prezentace budou upřesněny

16:30 Ukončení konference

Web konference

inspire-feat

Agentura CENIA oznámila další setkání, věnované směrnici INSPIRE. Akce se uskuteční na konci listopadu v Průhonicích u Prahy.

payday loans no fees no brokers

inspirujmese-potrebami-2011-cenia-w600

Organizátoři se tentokrát zaměřují na „potřeby“ uživatelů, a vysvětlují, proč právě na ně:

Protože v samotné snaze být v maximální možné míře v souladu technickými pravidly INSPIRE zapomínáme, kvůli čemu byl vlastně INSPIRE vymyšlen. Co byla prapůvodní potřeba, která vedla k vytvoření evropské infrastruktury pro prostorová data?

Známe to všichni. Někdo využije INSPIRE k tomu, aby vyhověl vlastním potřebám, které odkládá a na které mu nezbývá dostatek času. Tedy například k zavedení pořádku v datech (inspirovskou řečí to znamená popsat vlastní/používaná data metadaty a začít se věnovat práci s metadatovým katalogem). Někoho jiného INSPIRE donutí vytvořit dlouho odkládané mapové služby, po kterých jeho uživatelé volají. Jiný už pořádek v datech má, služby běžně publikuje, ale potřebuje zajistit nezbytný soulad s požadavky. INSPIRE může být vhodným argumentem pro všechny tyto činnosti.

Můžeme ale udělat krok dál a začít naplňovat potřebu všech běžných „negisových“ uživatelů, všech těch, kteří nepotřebují kompatibilní data a služby, ale žádají konzistentní informaci na našich/vašich datech založenou. Právě tato potřeba by měla být hnací silou roku 2012, v pořadí již pátého roku existence Směrnice INSPIRE.

Datum akce: 30. listopadu 2011 (přehled všech akcí, o kterých v redakci víme)

Registrace na akci. (poplatek za účast je 590 Kč)


Program

09:00 – 10:00 Registrace

10:00 – 10:30 Zahájení
Úvod
J. Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Prezentace IBM
M. Votava, IBM Česká republika
Prezentace HSRS
K. Charvát, Help service remote sensing s.r.o.

10:30 – 12:00 INSPIRE služby
Jak na INSPIRE kompatibilní vyhledávací a zobrazovací službu?
J. Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Geoportál ČÚZK  – webová služba transformace souřadnic
B. Vlček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Mapproxy – integrácia webových mapových služeb
P. Mozolik, Slovenská agentúra životného prostredia
Webové služby a portály – inspirace nejen pro ČR
Š. Kafka, J. Čepický, M. Šrédl,P. Vohnout, J. Ježek, M. Kepka, M. Vlk, Help service remote sensing s.r.o.

12:00 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 INSPIRE Data I. Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti Směrnice INSPIRE II.
Jak číst datové specifikace INSPIRE
Z. Štěrba, R. Štampach, P. Kubíček, Masarykova univerzita Brno
Senzorová pozorování a INSPIRE
P. Duda, R. Štampach, Masarykova univerzita Brno

15:00 – 15:30 Káva

15:30 – 17:00 INSPIRE Data II. a Sdílení dat
Testování dat přílohy III – stanoviště a biotopy, rozložení druhů, bioregiony
M. Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Testování datových specifikací v rámci TPS Data – Land Use
B. Baron, Útvar rozvoje hlavního města Prahy
Další prezentace budou doplněny

17:00 – 17:30 Káva

17:30 – 19:00 Co od dat očekávají uživatelé?
Data k užití
J. Cikánková, R. Horáková, Z. Stein, M. Syrovátková , CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Strategie implementace INSPIRE v České republice
J. Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Strategie implementace INSPIRE na Slovensku
M. Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia

19:00 – 23:00 Závěr konference, společenský večer

Změna programu vyhrazena


Ukázky prohlížecí služby WMS pro téma Katastrální parcely. Poskytuje tři vrstvy: CP.CadastralParcel (hranice parcel, parcelní čísla) do měřítka 1:20 000, CP.CadastralBoundary (hranice parcel) do měřítka 1 : 20 000 a CP.CadastralZoning (hranice a názvy katastrálních území) do měřítka 1 : 100 000.

Seznámíme vás s testováním dat INSPIRE v resortu ČÚZK. Projdeme si celou cestu od testování dat, uvedených v příloze I směrnice INSPIRE, která jsme testovali v letech 2008 a 2009, vytvoření Publikační databáze katastru nemovitostí, která nám usnadňuje implementaci INSPIRE, až k testování dat přílohy II a III, které v současné době právě probíhá. Také se podíváme na novinky v poskytování dat ČÚZK dle směrnice INSPIRE.

Testování dat přílohy I

Cíle

Testování dat z přílohy I jsme dělali na přelomu let 2008 a 2009. Český úřad zeměměřický a katastrální se do testování aktivně zapojil s analýzou tématu Katastrální parcely (CP – Cadastral Parcels).

Je vhodné připomenout, že dalšími tématy (Zeměpisná jména, Vodstvo a Dopravní sítě) se zabýval také Zeměměřický úřad.

Dále se ČÚZK v průběhu testování přílohy I dodatečně připojil k testování témat Správní jednotky a Adresy. Toto testování probíhalo pouze nad datovým modelem Informačního systému územní identifikace (ISÚI, viz dále v textu) a ověřilo tak formální připravenost systému ISÚI na budoucí požadavky INSPIRE.

Co je vůbec cílem při testování datové specifikace daného tématu? Je potřeba identifikovat datové struktury INSPIRE a jejich ekvivalenty ve vlastních datových sadách. Zároveň je vhodné otestovat transformaci vlastních datových sad do datového modelu INSPIRE a to včetně transformace/projekce do jednotného zobrazení.

A zejména popsat dosažené úspěchy a problémy, na které se v rámci testování narazí. Odeslané připomínky jsou jednou z mála možností, jak ovlivnit budoucí finální podobu datových specifikací.

Problémy

Při testování tématu Katastrální parcely jsme se potýkali s řadou problémů, které je dobré zmínit, abychom se jich v budoucnu mohli vyvarovat.

INSPIRE datové specifikace jsou nesourodou směsicí standardů ISO, OGC specifikací pro reprezentaci datových modelů, což dělá problémy hlavně v okamžiku, kdy ovládáte pouze jeden ze standardů.

Dále je to znalost a porozumění modelování pomocí UML a formátu GML 3.2.1 (s aplikačními schématy), který je použit pro zápis dat dle INSPIRE.

Směrnice INSPIRE zároveň nepovoluje pro katastrální parcely a některá další vybraná témata jinou interpolaci geometrie než lineární. Z toho důvodu bylo nutné přistoupit k převodu kružnic a kruhových oblouků na lomené čáry.

Pro jednotlivá témata dále INSPIRE požaduje dodržení různých pravidel a omezení.

Například pro data přílohy I směrnice vyžaduje identifikátory u všech prvků/objektů, které obsahují geometrii.

Pro většinu vektorových dat dále INSPIRE doporučuje, aby data byla topologicky čistá, tj. neobsahovala topologické přesahy/mezery.

Pro všechna data pak INSPIRE požaduje poskytovat data v jednotném souřadnicovém systému (ETRS) a zobrazení (dle měřítka buď TM/LCC).

V některých případech jsou samotná omezující pravidla pro data zapsána mimo UML/GML, což výrazně znesnadňuje implementaci. V případě katastrálních parcel je tento zápis použit pro typ interpolace, počet a typ geometrie u prvku.

Transformace katastrální mapy do datového modelu INSPIRE

Datový model ISKN, jako produkční systém pro katastrální mapu, je spojnicový a přesnost je definována na jednotlivých bodech polohopisu formou kódu charakteristiky kvality bodu.

Je tedy potřeba vymodelovat geometrii na úrovni jednotlivých linií pro jednotlivé objekty a spočítat jejich přesnost. ISKN umožňuje ukládání kružnic a kruhových oblouků na hranicích parcel, a proto je třeba provést „zjednodušení”, tj. jejich převod na lomenou čáru.

Je potřeba převést geometrii jednotlivých objektů do určeného souřadnicového systému a projekce (ETRS-TM). To musíme provést s maximální přesností, proto jsme s výhodou využili nové realizace systému ETRS89 v České republice.

V souborech dat musíme zajistit odpovídající vazby mezi objekty, aby data byla co možná nejlépe zpětně identifikovatelná.

Dle INSPIRE je potřeba zajistit soulad v dohodnutém zobrazení (použití ETRS-TM) na státní hranici. Tuto část jsme se rozhodli splnit analýzou dvou katastrálních území na česko-slovenské hranici.

Společně se slovenskými kolegy jsme porovnali průběh společných hranic katastrálních území Sudoměřice (ČR) a Skalica (SR).

Soulad hranic byl ve velké části na výborné úrovni, což se vzhledem k historickým souvislostem dalo předpokládat.

Pouze na třech místech jsme narazili na nesoulady, které ovšem nebyly způsobeny problémy s transformací do ETRS, ale tím, že některá území nejsou evidována ani v českém ISKN ani ve slovenském katastru nehnuteľností.Části průběhu hranice ČR se SR (ETRS)
Části průběhu hranice ČR se SR (ETRS)

Detail jednoho z nesouladů na hranici Česká republika - Slovenská republika
detail jednoho z nesouladů na hranici Česká republika - Slovenská republikaVýsledky

Výsledkem testování byly připomínky k datové specifikaci tématu Katastrální parcely. Zároveň jsme se významně seznámili s jazykem datových specifikací, UML, GML a dalšími technologiemi používanými v INSPIRE.

Dalším výsledkem bylo vytvoření GML výstupu dle datové specifikace INSPIRE jednoho katastrálního území (Sudoměřice).

Katastrální území Sudoměřice obsahuje přibližně sedm tisíc parcel a více než 37 000 hranic parcel. Výsledný soubor s GML obsahuje celkem 50 MB dat.Vizualizace výsledného GML s katastrálním územím Sudoměřice v GML prohlížeči od firmy Snowflake
Vizualizace výsledného GML s katastrálním územím Sudoměřice v GML prohlížeči od firmy SnowflakeNejdůležitějším výsledkem testování bylo zjištění, že harmonizaci dat (vytváření topologie, atd.) je z výkonových důvodů vhodné provádět mimo produkční systém ISKN.

Z toho nám vyplynula nutnost vytvoření Publikační databáze katastru nemovitostí, která představuje repliku ISKN rozšířenou o uložení geodetických dat v tzv. prostorovém rozšíření.

Aktuální stav dat přílohy I

Publikační databáze

Od roku 2009 jsme pracovali na vytvoření výše uvedené Publikační databáze KN. V říjnu 2010 jsme tak mohli představit unikátní řešení, které od té doby běží v reálném provozu na ČÚZK.

Data jsou v publikační databázi ukládána v ISO modelu. Vytvoření a průběžná aktualizace (přibližně jedenkrát za dvě hodiny) se provádí pomocí replikací z produkční databáze ISKN pomocí PL/SQL skriptů.Schéma Publikační databáze KN
Schéma Publikační databáze KNPo nasazení do provozu se publikační databáze stala jednotným zdrojem pro publikaci grafických dat z ISKN.

Stejná data jsou použita v grafickém klientu služby Nahlížení do KN, dále pro standardní WMS služby pro katastrální mapu a v neposlední řadě pro INSPIRE prohlížecí/stahovací služby.

Prohlížecí služby

Dne 9. května 2011 jsme tak mohli splnit povinnost poskytnutí INSPIRE prohlížecí služby (WMS) pro katastrální parcely (CP), která je dostupná na adrese http://wms.cuzk.cz/inspire-cp-wms.asp.

Služba splňuje technické specifikace síťových služeb, verze 3.0 a je realizována nad harmonizovanými daty tématu Katastrální parcely v souladu s datovou specifikací 3.0.1.

Služba je provozována podle standardu OGC WMS, verze 1.3.0 a 1.1.1. Prohlížecí služba je poskytována podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 3. 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a podle navazujících právních předpisů (zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění).Ukázky prohlížecí služby WMS pro téma Katastrální parcely. Ukázka první vrstvy ze tří: CP.CadastralParcel (hranice parcel, parcelní čísla) do měřítka 1:20 000
Ukázky prohlížecí služby WMS pro téma Katastrální parcely. Ukázka první vrstvy ze tří: CP.CadastralParcel (hranice parcel, parcelní čísla) do měřítka 1:20 000

CP.CadastralBoundary (hranice parcel) do měřítka 1 : 20 000
CP.CadastralBoundary (hranice parcel) do měřítka 1 : 20 000


Ukázky prohlížecí služby WMS pro téma Katastrální parcely. Poskytuje tři vrstvy: CP.CadastralParcel (hranice parcel, parcelní čísla) do měřítka 1:20 000, CP.CadastralBoundary (hranice parcel) do měřítka 1 : 20 000 a CP.CadastralZoning (hranice a názvy katastrálních území) do měřítka 1 : 100 000.
Třetí z vrstev: CP.CadastralZoning (hranice a názvy katastrálních území) do měřítka 1 : 100 000.Stahovací služby

Stahovací služby existují ve dvou variantách: stahování předpřipravených datových sad (pro téma Katastrální parcely předpokládáme vytváření souborů po katastrálních územích) a stahování dat s přímým přístupem (WFS).

V obou variantách budou data dostupná ve formátu GML, který odpovídá INSPIRE datové specifikaci pro téma Katastrální parcely (Cadastral Parcels) verze 3.0.1.

K dispozici je zájemcům vzorek dat o velikosti 391 kB (http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-VYSTUPY_DAT_ISKN_DLE_INSPIRE_UKAZKA), který obsahuje katastrální území Bylany v okrese Chrudim. (web ČÚZK, poskytování údajů z KN – Výstupy dat ISKN dle směrnice INSPIRE).

Zkušební provoz stahovacích služeb pro téma katastrální parcely je plánován na začátek roku 2012 (dle INSPIRE tato povinnost vzniká až v polovině roku 2012).

V současné době máme ještě problémy s testováním stahovací služby s přímým přístupem, neboť ve své podstatě neexistuje klient, který by korektně dokázal pracovat s WFS 2.0.

V omezené míře si s WFS 2.0 poradí GML Viewer od firmy Snowflake Software (http://www.snowflakesoftware.co.uk/).

Další softwarové firmy slibují podporu WFS 2.0 ve svých verzích na konec roku 2011. Zároveň čekáme až Joint Research Center v Ispře vydá technický návod (Technical Guidance) pro stahovací služby, který zpřesňuje implementační pravidla.

Český úřad zeměměřický a katastrální se z pohledu implementace směrnice INSPIRE nachází přibližně v polovině cesty.

Je proto vhodné zmínit vynaložené náklady. Náklady na implementaci INSPIRE si v letech 2008 až 2010 vyžádaly na ČÚZK více než 5 milionů korun.Náklady na implementaci INSPIRE na ČÚZK (v tisících Kč)
Náklady na implementaci INSPIRE na ČÚZK (v tisících Kč)Největší položkou jsou náklady na zaměstnance, kteří se směrnicí INSPIRE a jejím naplněním na úřadě zabývají.

Náklady za rok 2011 nejsou v současnosti k dispozici, ale předpokládá se pokračování v nastaveném trendu.

Zejména náklady u položky „zaměstnanci“ budou nadále růst, což je dáno především testováním datových specifikací a účastí v technických pracovních skupinách KOVIN (Koordinační výbor INSPIRE).

Testování dat přílohy II a III

V období 22. června až 21. října 2011 se testují data přílohy II a III.

Do testování se můžete zapojit také – kdykoliv až do ukončení testování, tj. do 21. října 2011.

Pokud máte zájem rozšířit řady testujících organizací v České republice, zaregistrujte se přímo na stránkách Evropského výzkumného centra (JRC), kontaktujte agenturu CENIA, nebo se obraťte na koordinátora TPS (technická pracovní skupina) DATA při KOVIN.

ČÚZK se v tomto kole testování zaměří zejména na téma Budovy (BU – Building). Opět se chceme zaměřit na připomínkování datové specifikace a na závěr vytvořit GML výstup podle datové specifikace. Zdrojovou databází pro téma Budovy se stane databáze ISÚI – Informační systém územní identifikace, který tvoří jeden z agendových informačních systémů RÚIAN. Téma Budovy tak bude poskytováno ze stejného zdroje jako témata Adresy a Správní jednotky.

Další vývoj v poskytování dat ČÚZK

Na začátek roku 2012 plánujeme spuštění pilotního provozu stahovacích služeb.

Můžete se těšit na WFS pro katastrální mapu a předpřipravené GML soubory, které budeme generovat pro jednotlivá katastrální území.

V současné době začínáme pracovat na rozšíření stávajícího INSPIRE GML pro téma Katastrální parcely.

GML nyní obsahuje pouze hranice parcel a parcelní čísla, což je pouze část (i když jedna z nejpodstatnějších) katastrální mapy.

Snažíme se doplnit definice ostatních prvků do GML (vnitřní kresba, bodové pole, značky druhu pozemků…), abychom v tomto dnes populárním a stále používanějším formátu mohli poskytovat kompletní katastrální mapu.

Myslíme si, že takto vytvořený GML formát bude pro veřejnost daleko vhodnější, než stávající výměnný formát katastru nemovitostí.

Ten bude s celou svou složitostí (čísla podrobných bodů, kódy charakteristiky kvality bodu, atd.) samozřejmě dále dostupný a potřebný pro geodety.

Závěr

V článku jsme se snažili představit dlouhou a trnitou cestu našeho úřadu k úspěšné implementaci INSPIRE.

V letech 2008-2010 nás příprava na splnění povinností dle směrnice stála přes pět milionů korun.

Je dobré si uvědomit, že testování datových specifikací se rozhodně vyplatí, neboť máte možnost se s pravidly seznámit v době, kdy máte možnost ovlivnit jejich budoucí podobu.

Implementace směrnice INSPIRE nás nemine, připravme se na ni, dokud je čas.

[Autoři: Ing. Petr Souček, Ph.D., petr.soucek@cuzk.cz, Ing. Jiří Bartoš, Ph.D., jiri.bartos@cuzk.cz, Český úřad zeměměřický a katastrální, Odbor správy dat]


inspire-day-2011-program-w600

Letošní INSPIRE Day 2011 se bude konat 6. září 2011 v Mikulově.
Vstup na akci je po registraci pro všechny zdarma.

Seminář se bude konat ve stejné lokalitě (hotel Galant) jako se uskuteční konference Intergraph GeoForum cs 2011 (5. – 6. září). Společnost Intergraph v letošním roce slaví 20 let na českém trhu.

inspire-day-2011-program-w600

Začátek semináře o INSPIRE je plánován na 10.00 hod. s ukončením ve 13.30 hodin.

Program GeoForum CS 2011
Program INSPIRE Day 2011

Jak píší pořadatelé:

Účast na INSPIRE DAY je zdarma. Z důvodu organizace semináře Vás však prosíme o zaslání krátkého registračního e-mailu na adresu andrea.stanclova@intergraph.cz s uvedením vašeho jména a společnosti.


geoportal-cuzk-aplikace-mapa-w600

Dne 9. května 2011 byla na adrese http://geoportal.cuzk.cz spuštěna nová verze Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Tímto krokem úřad fakticky naplnil jako jedna z prvních národních evropských mapovacích agentur povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu INSPIRE a souvisejících dokumentů.

geoportal-cuzk-aplikace-w600

Prostřednictvím geoportálu nyní ČÚZK poskytuje metadata pro všechny datové sady a služby (celkem 165 000 záznamů), a umožňuje v nich vyhledávat s odezvami do jediné sekundy. Většina textového obsahu webových stránek geoportálu je generována rovněž z informací uložených v metadatových záznamech.

Metadata jsou prostřednictvím nástroje ETL denně automaticky aktualizována na základě změn v  10 systémech napříč úřadem. Takto je například denně aktualizována informace o pokrytí digitální katastrální mapou na základě změn v Informačním systému katastru nemovitostí České republiky.

Zároveň jsou k dispozici webové služby vyhledávací a prohlížecí, které plně vyhovují směrnici INSPIRE.

geoportal-cuzk-aplikace-mapa-w600

Také je k dispozici služba EuroGeonames, která se brzy stane standardní stahovací službou dle směrnice INSPIRE. Nástroji Geoportálu lze rovněž data a služby nakupovat a licencovat, elektronický obchod je nyní jediné rozhraní pro objednávání těchto produktů jak pro veřejnost tak orgány veřejné správy.

Danuše Svobodová, zástupkyně ředitele Zeměměřického úřadu: „Za 6 let své existence prošel Geoportál ČÚZK řadou změn, kdy z prvotního řešení internetového obchodu pro mapovou produkci Zeměměřického úřadu byl přebudován na komplexní řešení poskytování dat a služeb celého rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Řešitelský tým složený ze zástupců společnosti Intergraph, Zeměměřického úřadu i Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se dokázal společně vypořádat s požadavky rezortu, uživatelů a v neposlední řadě i směrnice INSPIRE.  Mnohé aplikace Geoportálu ČÚZK byly velmi inovativní a byly nasazeny do provozu jako první toho druhu v Českérepublice. Geoportál ČÚZK se tak stal inspirací pro několik dalších Geoportálů v ČR i zahraničí. Pro Zeměměřický úřad je správa Geoportálu ČÚZK významnoupůsobností.“

Geoportál nyní mimo jiné poskytuje:

 • Webový portál pro vyhledání a prohlížení metadat i  dat samotných
 • 165 000 validních metadatových záznamů
 • Validní služby vyhledávací a prohlížecí
 • Službu stahování dat pro EuroGeonames (již nyní validní stahovací služba INSPIRE)
 • Speciální registr pro rychlé vyhledávání v metadatech
 • Volně dostupný metadatový editor
 • Elektronický obchod, včetně rozhraní pro stažení automaticky exportovaných dat
 • Rozcestí na všechny důležité informace a služby ČÚZK

Použité produkty a projectware:

 • GeoMediaWebMap Pro
 • Geomedia SDI Pro
 • Common cataloque platform
 • GeomediaPortal
 • OpenLayers map window
 • Metadata editor
 • Metadata register pro rychlé vyhledávání
 • Elektronický obchod, licencování a exportní služba
 • ETL (nástroj pro automatické aktualizace publikovaných data a metadat)
 • Nástroje administrace

V případě otázek kontaktujte Pavla Wonesche na adrese pavel.wonesch@intergraph.comDnes byly zpřístupněny datové specifikace k tématům z příloh II a III Směrnice INSPIRE.

Odkazy po jednotlivých tématech naleznete v této zprávě:
http://inspire.gov.cz/clanky/487-datove-specifikace-temat-prilohy-ii-a-iii-pro-testovani

I když nejste v tuto chvíli registrováni, máte možnost se do testování a připomínkování zapojit kdykoliv v termínu 22.6.2011 do 21.10.2011. Vaše připomínky a zprávy z testování budou podkladem pro tvorbu implementačního pravidla,, které se v budoucnu stane závazným nařízením Evropské komise.

Veškeré dotazy související s datovými specifikacemi, vývojem nařízení, s určením, která témata by se vás měla týkat nebo se samotným testováním vám rádi odpovíme na inspire@cenia.cz.

172973-arcgis-for-inspire
Společnost Esri bude pořádat bezplatný webový seminář, na kterém posluchače seznámí se způsoby využití systému ArcGIS pro naplnění celoevropské směrnice INSPIRE.
172973-arcgis-for-inspire

Systém ArcGIS představuje komplexní řešení pro SDI, které v rámci produktu ArcGIS for INSPIRE zahrnuje i plnou podporu pro splnění požadavků směrnice INSPIRE na data, metadata a služby.

Se směrnicí INSPIRE zajišťuje soulad zejména z pohledu těchto požadavků:

 • INSPIRE Prohlížecí služba
 • INSPIRE Stahovací služba
 • INSPIRE Vyhledávací služba
 • Datový model dle specifikací přílohy „I“ směrnice INSPIRE

Tento webový seminář vás seznámí s principy INSPIRE a předvede, jak jsou jednotlivé požadavky řešeny prostřednictvím systému ArcGIS.

Seminář se bude konat ve čtvrtek 16. června od 16.00 a bude veden v angličtině. Přihlásit se na něj můžete na tomto odkazu.

logo-inspire-feat

Technická pracovní skupina pracující pod Koordinačním výborem pro INSPIRE pořádá počátkem června úvodní schůzku.

Dne 9. června 2011 od 9.30 se v konferenčním sále ČÚZK v Praze uskuteční úvodní schůzka další technické pracovní skupiny fungující pod Koordinačním výborem pro INSPIRE (KOVIN). Tentokrát se setkání týká skupiny pro licence a legislativu.

Tato úvodní schůzka je opět pojata jako veřejný seminář, přístupný všem zájemcům. Potvrďte svoji účast Adéle Volfové na adrese adela.volfova@cuzk.cz

29. března 2010 vstoupilo v platnost Nařízení pro sdílení dat (úplný název: Nařízení, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek).

Přestože málokdo ví, co je obsahem tohoto nařízení a jak se k implementaci jeho požadavků postavit, jedno je jisté – jde o licence. Navíc termín pro implementaci požadavků je stanoven na říjen 2011.

Cílem červnového semináře proto bude:

 • Umožnit setkání a seznámení odborníků z organizací, které jsou povinnými poskytovateli dat a služeb, kteří mají již určité praktické zkušenosti s touto činností.
 • Informovat o roli a cílech TPS licencování a legislativa, informovat o možnostech zapojení v TPS LICENCE a LEGISLATIVA.
 • Informovat o praktických dopadech a opatřeních vyplývajících ze znění zákona 123/1998, směrnice PSI (Směrnice o opakovaném užití informací ve veřejné správě), autorského zákona a dalších právních předpisů jednotlivých povinných poskytovatelů.
 • Představit praktickou stránku implementace INSPIRE pomocí příkladů z ČÚZK, Zeměměřického úřadu a dalších poskytovatelů dat a služeb a výměny zkušeností.
 • Představit záměr/úkol TPS zpracovat základní seznam datových sad souvisejících s INSPIRE, které jsou v rámci veřejné správy poskytovány, se zaměřením na podmínky jejich poskytování pro podporu implementace požadavků Nařízení 268/2010.