Sleva na software ProGEO

INSPIRE

Program letošní konference o směrnici INSPIRE

konference Inspirujme se 2018 / GeoBusiness
Letošní ročník konference, věnované směrnici INSPIRE, se koná na Slovensku. Registrace je možná pouze do 23. září.

Program konference Inspirujme se… 2019

UTOROK 8. 10. 2019
09:00–12:00 Registrácia
10:00–10:15 Otvorenie konferencie
Úvodné slovo SR
Eva Rusnáková, Ministerstvo životného prostredia SR
Úvodné slovo ČR
Miroslav Havránek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Anna Pasková, Ministerstvo životního prostředí ČR
10:15–12:00 INSPIRE včera, dnes a zítra…
Aktuálny stav INSPIRE a výhľad z perspektívy Európskej unie
Robert Konrad, DG ENV, Európska komisia
Kde jsme po deseti letech s INSPIRE
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Martin Tuchyňa, Ministertvo životného prostredia SR
Čo nového s INSPIRE v rezorte geodézie, kartografie a katastra SR
Kinga Dombiová, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Implementace a užití INSPIRE dat
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální
rSDI v Prešovskom samosprávnom kraji
Marek Hudák, Miloslav Michalko, Prešovský samosprávny kraj
12:30–13:30 Obed
13:30–15:30 Bez dat není stratégií, nebo je to jinak?
Zákon o údajoch s prepojením na priestové údaje
Milan Andrejkovič, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
GeoInfoStrategie v kontextu Digitálního Česka
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra České republiky
Strategie životního prostředí ČR
Anna Pasková, Ministerstvo životního prostředí ČR
Budoucí výzvy pro užití prostorových dat při tvorbě environmentálních politik
Miroslav Havránek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Rozhodovanie pomocou geodát
Martin Gális, Ministertvo životného prostredia SR
Priestorové údaje v kontexte referenčných a linkovaných údajov s väzbou na Centrálny model údajov a IS CSRÚ
Andrej Hajduch, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
15:30–16:00 Prestávka
16:00–17:30 Geodata v akci
Georeport hl. m. Prahy – zdroj geoinformací pro veřejnost
Bohdan Baron, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Ako dať mestským dátam nový rozmer – katalóg OPEN DATA a OPEN geo DATA mesta Prešov
Mariana Hurná, Město Prešov
3D data nejen pro veřejnou správu
Drahomíra Zedníčková, Vladimír Plšek, TopGis Brno
Využitie GIS a DPZ nástrojov pre praktickú ochranu prírody v TANAPe
Slavomír Celer, Štátná ochrana prírody
17:30 Ukončenie programu prvého dňa, zlosovanie dotaznikov z prvého dňa
20:00–23:00 Spoločenský večer

STREDA 9. 10. 2019
8:15–9:45 Ranná inšpiratívna prechádzka
10:00–12:00 Harmonizace není legrace
Digitálny model reliéfu (DMR 5.0)
Peter Deák , Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Transformace datového modelu Komplexního průzkumu půd do INSPIRE
Brázda Jiří, Skokanová Eliška, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Informační systém pro veřejné služby INSPIRE
Jana Kučerová, Ministerstvo vnitra ČR
Strategické hlukové mapy a INSPIRE
Pavel Junek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Strasti a slasti validace INSPIRE dat
Veronika Kůsová, Český úřad zeměměřický a katastrální
12:00–12:15 Prestávka
12:15–13:00 Tatranská dieľňa a lá workshop
Potreby a očakávania na strane poskytovateľov i užívateľov, projektové príležitosti, networking
13:00–14:00 Obed
14:00–15:00 Podpora využití geodat I
Využitie open source softvéru pre podporu geodát v štátnej správe
Martin Dobiáš, Lutra
Monitoring kvality ovzduší v ČR
Helena Plachá, Irina Nikolova, Miroslav Bitter, Zdeňka Rohanová, Český hydrometeorologický ústav
Podpora ekologického prepojenia Dunajského regiónu pozdĺž Zeleného pásu prostredníctvom území Natura 2000 (D2C)
Martina B. Paulíková, Marek Žiačik, Nadácia Ekopolis
Sprístupňovanie údajov o výdavkoch štátu na záchranné práce počas vyhlásených mimoriadnych situácií
Milo Ofúkaný, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15:00–15:30 Prestávka
15:30–17:00 Podpora využití geodat II
Nastavení systému odpadového hospodářství
Marie Peřinková, město Prachatice
Modelovanie prenikania divej zvery do mestského prostredia v Banskej Bystrici
Peter Pastorek, Geomodels Slovakia
17:00 Ukončenie programu druhého dňa, zlosovanie dotaznikov z druhého dňa
/* ]]> */