CENIA DATA INSPIRE

Video: Den s INSPIRE 2021 – záznam z konference

smernice-inspire-2021-g

Letošní ročník konference nazvané Den s INSPIRE 2021 se uskutečnil 24. června 2021, tentokrát pouze v online podobě.

Základním principem směrnice INSPIRE je, že data jsou sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji.
Mezi další principy směrnice patří, že prostorová data jsou vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi, data jsou dostupná za podmínek, které neomezují jejich rozsáhlé využití. Inspire má také umožnit snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.

INSPIRE je zkratka pro „Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě“ a směrnice je iniciativou Evropské komise. Na směrnici se začalo pracovat v polovině května roku 2007, a přestože její rozvoj je podle oficiálního harmonogramu ukončen v prosinci letošního roku, tak se počítá s jejím dalším pokračováním a provozem. Agentura CENIA, která v České republice má směrnici na starosti, má do konce roku 2021 vládě předložit návrh na další rozvoj INSPIRE.

Den s INSPIRE 2021 představil referenční INSPIRE validátor, vysvětlena byla také validace dat a ukázán byl také Národní katalog otevřených dat a geoportál.
EU geoportál umožňuje vyhledávání souborů prostorových dat a služeb všech členských států EU v rámci směrnice INSPIRE včetně jejich prohlížení.

Celý záznam Den s INSPIRE 2021 si můžete poslechnout zde.

/* ]]> */