INSPIRE

Green Deal na konferenci Inspirujme se, která bude začátkem října v Praze

smernice-inspire-2021-g

Konference Inspirujme se…, na které se každoročně sejdou zájemci o směrnici INSPIRE, se letos koná v Praze.

Program na úterý 5. 10. 2021

09:00–12:00 Registrace

10:00–10:15 Zahájení konference

Miroslav Havránek, ředitel CENIA
zástupce MŽP SR

10:15–12:00 Zelená dohoda, INSPIRE a Open data v Evropě

 • Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu): Milan Chrenko, Evropská agentura životního prostředí
 • What is new in INSPIRE – an organisational and technological perspective: Jordi Escriu, DG JRC, Evropská komise
 • Otevřená data s vysokou hodnotou: Jiří Pilař, DG Connect, Evropská komise
 • Experiences from developing pan-European datasets: Hannes Reuter, DG EUSTAT, Evropská komise
 • LIFO – česká geodata a služby v evropském zrcadle: Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a katastrální

12:00–13:00 Oběd

13:00–15:00 Uživatel na prvním místě

 • Portál občana: Roman Vrba, Ministerstvo vnitra, ČR
 • Zlepšovanie digitálnych služieb pre občanov – od plánov k realite: Martin Konečný, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, SR
 • Jaká je role uživatele při tvorbě státních webů: Michal Bláha, česko.digital
 • IPR pro uživatele: Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

15:00–15:30 Přestávka

15:30–17:30 INSPIRE v době Zelené dohody

 • Environmentální data pro Zelenou dohodu: Miroslav Havránek, CENIA
 • Zelená dohoda na Slovensku: Katarína Belobradová, Ministerstvo životného prostredia SR
 • INSPIRE v roce 2022 a dále: Jitka Faugnerová, Martin Tuchyňa, CENIA, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Geoinfostrategie – jedeme dál: Veronika Kocourková, Jitka Coufalová, Ministerstvo vnitra, ČR
 • Co definovat v národní infrastruktuře prostorových dat (i bez ohledu na INSPIRE)?: Tomáš Řezník, Masarykova Univerzita
 • Jak mohou znalosti a znalostní Huby napomoci s adaptací na Green Deal: Karel Charvát, WirelessInfo/Plan4all

17:40 Ukončení programu prvního dne, slosování dotazníků z prvního dne

17:45 Společenský večer (předpokládané ukončení společenského večera v 21:00)

Program ve středu 6. 10. 2021

9:00–11:00 Implementujeme INSPIRE

 • Národní geoportál INSPIRE: Jitka Faugnerová, Magdalena Kabátová, CENIA
 • INSPIRE weby na Slovensku: Martin Tuchyňa, Richard Feciskanin, Radoslav Chudý, Peter Mozolík, Ministerstvo životného prostredia SR, Synchronix, Univerzita Komenského v Bratislave
 • ATOM, SOAP a co dál?: Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Sprístupňovanie a využiteľnosť INSPIRE údajov ÚGKK SR: Kinga Dombiová, Peter Deák, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
 • Projekt Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE: Jana Kučerová, Ministerstvo vnitra, ČR
 • Úvaha nad náklady na provoz infrastruktury založené na otevřeném softwaru: Jáchym Čepický, OpenGeoLabs s.r.o.

11:00–11:30 Přestávka

11:30–13:00 Potenciál dat v prostoru

 • Ako zvizualizovať problémy slovenských miest: Lukáš Jankovič, Občianske združenie Alvaria
 • Lokalizační data – pohyb obyvatelstva Prahy v návaznosti na epidemiologická opatření: Alžbeta Gardoňová, Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy
 • Gisquick jako platforma pro publikaci mapových kompozic: Jan Růžička, OpenGeoLabs s.r.o.
 • Vývoj české krajiny v posledních desetiletích z pohledu dat Corine Land Cover: Luděk Hloušek, Kateřina Horáková, Vendula Dastychová, CENIA

13:00 Ukončení programu druhého dne

13:00–13:30 Občerstvení

13:30–14:30 Komentovaná prohlídka prostor CAMP a jeho okolí

Registrace na konferenci Inspirujme se

Využijte registrační formulář na webu pořadatelů

/* ]]> */