DATA VIZUALIZACE

Pokročilé zpracování geodat. Učebnice zdarma

publikace-karel-macku-pokrocile-zpracovani-geodat-2023-f

Vydavatelství Univerzity Palackého vydalo publikaci o zpracování geodat.

Autorem je Karel Macků, cílem bylo poskytnout studentům geoinformatiky a příbuzných oborů studijní materiál, který by doplnil přednášky studijního programu Geoinformatika a kartografie.

Knihu o 56 stranách si můžete objednat zdarma (je potřeba zadat své údaje) přímo na webu vydavatelství.

Publikace Pokročilé zpracování geodat

Úvod
1 Exploratorní analýza vícerozměrných dat
1.1 Grafická exploratorní analýza
1.2 Vyšetřování odlehlých hodnot
1.2.1 Vícerozměrné vyšetřování odlehlých hodnot
1.2.2 Robustní metody určování odlehlých hodnot
1.2.3 Odlehlé hodnoty a prostor
2 Prostorová statistika
2.1 Analýzy bodových dat
2.2 Analýzy areálových dat
2.2.1 Vyhlazování areálových dat
2.2.2 Prostorová autokorelace
3 Metoda Monte Carlo
4 Prostorově vážené metody
4.1 Optimalizace jádra
4.2 Vybrané prostorově vážené metody
5 Prostorové regresní modely
5.1 Globální prostorové modely
5.2 Lokální prostorové modely
6 Závěr
7 Použité zdroje

Kniha není návodem, jak používat nějaký konkrétní software, ale ukazuje jednotlivé metody exploratorní analýzy dat.

Rozšíření exploratorní analýzy o prostorovou složku dat se označuje jako exploratorní prostorová analýza (ESDA – Exploratory Spatial Data Analysis).

/* ]]> */