voda, Vít Voženílek Apel DVTV / GeoBusiness

Vít Voženílek, profesor geoinformatiky a vedoucí katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, říká v aktuálním videu DVTV, že si v budoucnu budete muset vybrat, na co budete používat vodu.

Voženílek je spoluautorem známé publikace Atlas podnebí Česka, kterou v roce 2007 vydaly společně Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci.

V České republice se mění klima, je více sucho a méně mrazu. Ve studnách je polovina vody v porovnání s tím, co měli naši předkové před pár desítkami let. Kvůli suchu je málo krmiva pro zvířata. Zemědělci musejí posílat dobytek na jatka mnohem častěji. Na území Česka se dostávají nové rostliny i živočichové, kteří jsou na sucho zvyklí.

Atlas podnebí Česka

Atlas patří k nejkomplexnějším publikacím o klimatu Česka. Publikaci v roce 2007 vydal Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Atlas vyšel téměř 50 let po vydání předchozí obdobné kartografické publikace.

Na přípravě se podílel také Národní klimatický program ČR a projekt podpořilo grantem i Ministerstvo životního prostředí ČR. Kniha byla doplněna o CD-ROM s mapami a PDF. Náklad byl 3000 kusů. Na 256 stranách bylo publikováno více než 300 map, 150 grafů a řadu názorných fotografií s vysvětlujícím textem v češtině a angličtině.

Kapitoly jsou v atlasu uspořádány podle jednotlivých jevů (teplota, srážky, sněhová pokrývka…) a obsahují většinou mapy za období let 1961 až 2000.

Dlouhodobý pohled je doplněn podrobným popisem vývoje a parametrů vybraných výjimečných situací v daném období, mezi které patří i povodně z posledního desetiletí.

Příprava knihy zabrala více než 4 roky, podílel se na ní padesátičlenný autorský tým.

Klimatologická data vycházela z měření profesionálních i dobrovolných stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Údaje byly připraveny pomocí databázové aplikace CLIDATA a zpracovány do formy prostorových databází. Geoinformační zpracování proběhlo s využitím produktů Esri ve spolupráci s firmou Arcdata Praha.

 

CAGI, Česká asociace pro geoinformace / GeoBusiness
geobusiness-magazine-konference-olomouc-rozvojove-zeme-mapovani-photo-gatumba-croix-rouge-feat

Chcete se dozvědět, jak se dají využívat GISy a mapování v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci? Přijďte si do Olomouce poslechnout praktické zkušenosti.

Konference se bude konat v pátek 25. října 2013 (9:30 – 14:00) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (17. listopadu 12, Olomouc). Vstup na akci je po registraci zdarma.

Předběžný program:

  • Zkušenosti s OpenStreetMap mapováním v Burundi, Čadu a Keni (EUROSHA Volunteers)
  • Využití GIS v zemědělských projektech v Etiopii (Člověk v tísni, o.p.s.)
  • Kde a jak ČR pomáhá – atlas ZRS ČR (Katedra rozvojových studií a Katedra geoinformatiky, PřF UP Olomouc)
  • UAV a jejich využití (GEODIS Brno)
  • Mapovací služby pro podporu humanitárních aktivit a rozvojových programů (GISAT)

Přihlašovací formulář je dostupný na: https://docs.google.com/forms/d/1wRnlQdhpmgb2unWUpjGKcQckh6jkaWnsf2_w5Z_iS78/viewform

Projekt je podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Konference probíhá pod záštitou České geografické společnosti, České asociace pro geoinformace a Kartografické společnosti ČR.

gis-night-2011-02-w600

Koncem listopadu každoročně v Olomouci pasují studenty prvního ročníku oboru Geoinformatika a geografie. Je tomu stejně i letos. GIS Night, jak je akce pojmenována, se uskuteční 24. listopadu 2011.gis-night-2011-02-w600
... budou i chlebíčky 🙂
gis-night-2011-00-w600
Kdo bude mít gisšátek, má vstup zadarmo.O noci plné GISu jsme psali již v roce 2003, za zmínku i po letech stojí „Gisákovo desatero“, což je soubor pravidel, kterými by se měl řídit každý olomoucký geoinformatik.

Za zmínku stojí například:

„…2.několikrát vrácené cvičení z kartografie mě nemůže rozčílit, 3. nevezmu jméno ESRI nadarmo,… 5. pokud něčemu nerozumím, usmívám se a tvářím se sebejistě, 6. dostanu-li se do cizího města, provedu nejprve síťovou analýzu, …9. Křovák není domorodec z buše…

Podívejte se na fotografie z let minulých: http://gisaci.rajce.idnes.cz/GIS_night/ nebo http://gisaci.rajce.idnes.cz/2009.11_GISnight/


[iframe_youtube video=cQ7x9WcxkF0]


Aktualizováno: Dozvěděli jsme se od pořadatelů, že akce je určena především pro studenty a zaměstnance místní katedry geoinformatiky.

4th-olomouc-geoinformatics-colloquim-feat

Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. června čtvrté kolokvium o geoinformatice. Akce se bude konat od 10.30 v Aule Přírodovědecké fakulty UP.

7. červen 2011, 10:30

Na Katedře geoinformatiky proběhne již čtvrté Olomoucké geoinformatické kolokvium. Se svými příspěvky o studiu sídel pomocí geoinformačních technologií vystoupí čerství absolventi Mgr. Petra Sádovská a Mgr. Zbyněk Janoška. Hlavním prezentujícím bude prof. Carsten Jürgens, přední německý odborník na problematiku DPZ při studiu městského prostředí.

Místo: Aula Přírodovědecké fakulty UP, tř. Svobody 26, Olomouc

4th-olomouc-geoinformatics-colloquim-flyer