Sleva na software ProGEO

KRÁTCE

Nové předsednictvo CAGI pro funkční období 2018-2021

CAGI, Česká asociace pro geoinformace / GeoBusiness

Kdo byl zvolen do předsednictva České asociace pro geoinformace na následující tři roky?

Na výroční členské schůzi, která byla zároveň volební, se uskutečnily volby do předsednictva České asociace pro geoinformace. Nové předsednictvo asociace pro funkční období 2018 až 2021 bylo zvoleno následovně:

 • Otakar Čerba, České centrum pro vědu a společnost
 • Robert Číhal, KPM CONSULT
 • Zdenek Hoffmann, GEPRO
 • Jiří Horák, Vysoká škola báňská – TU Ostrava
 • Karel Janečka, Západočeská univerzita v Plzni
 • Pavel Matějka, EMA – projekt
 • Jan Novotný, ARCDATA Praha
 • Vilém Pechanec, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Miroslav Rychtařík, Úřad vlády České republiky
 • Leona Slabochová, Město Litoměřice

Do kontrolní komise byli zvoleni Josef Dufek, Lena Halounová a Alena Vondráková.

Po valné hromadě se konala první schůze předsednictva, na které byli zvoleni předseda, dva místopředsedové a výkonný výbor.

Předsedou asociace byl znovu zvolen Karel Janečka. Prvním místopředsedou je Jiří Horák, druhou místopředsedkyní Leona Slabochová.

Nový výkonný výbor tvoří Zdenek Hoffmann, Vilém Pechanec, předseda a místopředsedové.

[zdroj CAGI]

/* ]]> */