konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu

Vzhledem k tomu, že konference „GIS v plánování měst a regionů“ vstupuje do pátého roku své existence, můžeme ji považovat za již tradiční akci. Konference se letos koná 19. září 2019. Letošním tématem jsou Analýzy rozvoje periferních regionů a bude jim v průběhu konference věnován také celý workshop.

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. a Ing. Pavel Struha z Katedry regionálního rozvoje Vysoké školy AMBIS budou prezentovat zkušenosti z mapování rozvojového potenciálu příhraničních regionů studenty, kdy jsou použity klasické mapovací metody i vyhodnocení dat z dronu. Následně jsou navrženy postupy a směry dalšího rozvoje v různých oblastech života v těchto odlehlých částech naší republiky.

Mezi dalšími prezentacemi lze uvést například konkrétní zkušenosti projektanta územních plánů s GIS nástroji. Bude to zajímavé vyznání Ing. arch. Jana Buchara – člověka, který nemá vzdělání geoinformatika a kterého dnešní digitální doba přiměla „na stará kolena“ pracovat s open source GIS aplikacemi a přitom zjistit, že se není čeho obávat.

Pasportní agendy majetku měst a obcí si postupně nacházejí své místo v sofistikovaných informačních systémech veřejné správy. Zpracování pasportu hřbitova malé obce v prostředí GIS přiblíží starostka středočeské obce Klínec Bc. Markéta Polívková.

Hned dvěma referáty se bude prezentovat firma PRIMIS. Ing. Zdeněk Klusoň seznámí s metodami leteckého průzkumu účinnosti bombardování území Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války spojeneckými silami a možnostmi získání těchto unikátních historických snímků, archivovaných mimo naše území.

Jeho druhý referát bude pojednávat o aspektech využití aktuálních leteckých snímků velmi vysokého rozlišení, kdy se začíná smazávat kvalitativní rozdíl mezi leteckým snímkem a snímkem z dronu.

Zajímavá bude také prezentace portálu otevřených dat z města Brna, kterou předvedou pracovníci magistrátu města a která tematicky navazuje na loňskou přednášku na téma Problematika otevřených dat a praktické ukázky v software QuantumGIS.

Každý rok se pořadatelé snaží přijít s nějakou novinkou. Letos to bude představení zajímavé publikace z oboru urbanismu. Autoři Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková Ph.D. a Mgr. Michael Pondělíček přináší výsledky výzkumu urbanistického vývoje inckých měst v oblasti centrálních And a hledání paralel s vývojem sídel v dalších civilizačních centrech.

Na webu České asociace pro geoinformace je již spuštěn registrační systém, takže se lze na konferenci přihlásit.

Organizátoři vydají z konference sborník příspěvků a prezentované články mohou jejich autoři následně publikovat v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, který je uveden v databázi ERIH+.

Pořadateli jsou Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s. a Česká asociace pro geoinformace.

Akce GIS v plánování měst a regionů se koná dne 19. září v sídle Vysoké školy AMBIS v Praze – Libni (Lindnerova 575/1, Praha 8).

Studenti platí na vložném pouze 200 Kč.

GIVS 2019 / GeoBusiness

Česká asociace pro geoinformace pořádá dvanáctý ročníku konference Geoinformace ve veřejné správě 2019. Akce se uskuteční ve dnech 20. a 21. května v Praze.

Tématy letošního ročníku konference jsou

 • Digitální technická mapa ČR
 • GeoInfoStrategie
 • BIM a GIS
 • Významné projekty veřejné správy, INSPIRE, DMVS
 • Smart City a GIS
 • Otevřená (geo)data, výměna (geo)dat, komunikační formáty a datové modely
 • GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele
 • 3D GIS pro veřejnou správu
 • Vzdělávání v GIS
 • Vybrané legislativní aspekty v geoinformatice
 • Mobilní GIS aplikace a jejich zapojení do procesů ve veřejné správě
 • Využití geoinformačních technologií v dopravě
 • Inovace a technologické novinky v GIS
 • Současné trendy grafického designu a geovizualizace

Programový výbor konference

 • Karel Janečka (Česká asociace pro geoinformace) – předseda programového výboru
 • Jiří Poláček (Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Leona Slabochová (Město Litoměřice)
 • Jiří Horák (VŠB-TU Ostrava)
 • Alena Vondráková (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Jáchym Čepický (občanské sdružení Otevřená GeoInfrastruktura)
 • Vojtěch Zvěřina (GEPRO)
 • Jakub Svatý (Hexagon Safety & Infrastructure)
 • Robert Číhal (Sdružení pro prostorová data o dopravních sítích)
 • Pavel Matějka (EMA – projekt)
 • Petr Dvořáček (Zeměměřický úřad)
 • Jan Novotný (ARCDATA Praha)

Termíny a registrace na konferenci

Z termínů bychom zdůraznili

 • 15. 2. 2019 mezní termín pro zaslání příspěvku
 • 15. 3. 2019 mezní termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné

Přihlásit se můžete již dnes na webu asociace. Doporučujeme registraci provést co nejdříve, protože kapacita konference je pouze 150 osob, přičemž akce byla v předchozích letech velmi rychle obsazena.

Pro autory

Chcete na konferenci přednášet?

CAGI, Česká asociace pro geoinformace / GeoBusiness
volby do CAGI / GeoBusiness
GIS v plánování měst a regionů / GeoBusiness
konference Geoinformatika ve veřejné správě 2017 (časopis GeoBusiness)

Chcete se dozvědět, jak je to s autorským právem v dnešní době, kdy si řada lidí myslí, že mapy, data a informace mají být zadarmo? Přijďte na seminář „Autorské právo: otázky a odpovědi“, na němž se dozvíte odpovědi na své otázky. Akce se bude konat již příští pondělí 26. října v Praze.

Continue reading „Jde vůbec dodržovat autorské právo v dnešní době?“

V polovině letošního května pořádá Česká asociace pro geoinformace konferenci s názvem Geoinformatika ve veřejné správě. Pokud se nemůžete zúčastnit královehradecké konference ISSS počátkem dubna, rezervujte si místo v kalendáři na polovinu května.

Continue reading „Jak používat geoinformace? Přihlašte se na konferenci a získejte inspiraci“

geobusiness-magazine-seminar-pozvanka-feat

V roce 2013 oslaví základní registry, včetně Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí první rok své existence. Konference GIVS 2013 příští týden 27. a 28. května 2013 je ideální platformou pro setkání s praktiky a uživateli GIS, kteří mají podobné otázky jako možná máte i vy. Obnoví Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN) v roce 2013 svoji činnost? S jakými problémy se v souvislosti s implementací INSPIRE potýkáte Vy?

Continue reading „Zvučná jména a zajímavé přednášky již příští týden na konferenci GIVS 2013“

givs-2013-feat
cagi-je-na-facebooku-w600
Karel-Janecka-novy-predseda-CAGI
mobex-ostrava-2012-pozvanka-w600

Druhé pokračování mobilní výstavy na téma Voda a město se tentokrát koná v Ostravě. Mezinárodní visegrádský projekt MobEx se představí odborným seminářem a otevřením výstavy posterů vytvořených studentskými týmy partnerských univerzit ze Slovenska, Maďarska, Polska a Česka. První výstava se konala v únoru 2012 v Bratislavě.

Continue reading „Výstava Voda a město v Ostravě do konce dubna“

logo-eurogi-feat

Zajímá vás, jak si stojíte ve srovnání s jinými geoinformačními systémy? Vyplňte sebehodnotící formulář a třeba se prosadíte mezi ohodnocené příklady dobré praxe.

Sdružení EUROGI převzalo po skončení projektu ESDI-NET databázi geoinformačních infrastruktur regionální a lokální úrovně (známé jako GII nebo anglicky SDI).

Databáze je určena pro vlastní hodnocení, zviditelnění a poučení odborné veřejnosti.

Do databáze se může zapojit jakýkoliv evropský subjekt, činný na teritoriu menším než národní stát, a který provozuje svoji geoinformační infrastrukturu alespoň rok a je k dispozici na webu.

Kritéria hodnocení SDI

 • kvalita datových sad a služeb,
 • růstu a zkvalitňování dat a služeb,
 • spolupráce a partnerství,
 • udržitelnost,
 • uživatelé,
 • technologie.

Cenu sdružení EUROGI obdrží podobně jako na závěr projektu ESDI-NET v roce 2009 elita nejlepších, bez pořadí.

Odbornou hodnotící komisi, která provede finální výběr, sestavila EUROGI tak, aby byly zastoupeny různé regiony, zájmy a profesní orientace napříč Evropou.

Harmonogram EUROGI Awards 2011

 • 21. 6. 2011: vyhlášení, otevření portálu SDI-SAF, zvací kampaň;
 • 16. 8. 2011: uzávěrka přihlášek, do tohoto data lze přihlásit a popsat svoji subnárodní SDI;
 • 21. 9. 2011: verdikt hodnotící komise;
 • 12. 10. 2011: veřejná přehlídka oceněných příkladů dobré praxe na konferenci v Bruselu.

Přihlásit se můžete na adrese www-eurogi.org/sdi-saf.

Další podrobnosti k soutěži na www.eurogi.org/esdinet/awards/2011

[Zdroj: Česká asociace pro geoinformace]