Sleva na software ProGEO

GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Zvučná jména a zajímavé přednášky již příští týden na konferenci GIVS 2013

V roce 2013 oslaví základní registry, včetně Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí první rok své existence. Konference GIVS 2013 příští týden 27. a 28. května 2013 je ideální platformou pro setkání s praktiky a uživateli GIS, kteří mají podobné otázky jako možná máte i vy. Obnoví Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN) v roce 2013 svoji činnost? S jakými problémy se v souvislosti s implementací INSPIRE potýkáte Vy?

Konference Geoinformace ve veřejné správě 2013, kterou pořádá Česká asociace pro geoinformace, se blíží. Již příští týden 27. a 28. května se v Praze setkají všichni praktici a uživatelé GIS.

Podívejte se do programu a registrujte se. Program totiž opravdu za ty investované peníze stojí.

Pondělí 27. května 2013

09:35 – 10:55
Budování NIPI v ČR, GeoInfoStrategie

 • Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 – Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra
 • European Location Framework a resort ČÚZK – Eva Pauknerová, ČÚZK
 • Standardizace popisu železniční sítě jako součásti realizace Geoinfostrategie ČR – Robert Číhal, KPM CONSULT
 • Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů – Jan Fafejta, Komora geodetů a kartografů

10:55 – 12:30
Základní registry a DMVS I.

 • Sdílené služby ve veřejné správě – Ondřej Felix, Ministerstvo vnitra
 • RÚIAN – praktické dopady spuštění základního registru – Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Využití dat RÚIAN v praxi – Petr Urban, ARCDATA PRAHA
 • Soustava statistických registrů a zkušenosti z napojení na RÚIAN – Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad
 • Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS, a co dál? – Michal Souček, Plzeňský kraj

13:30 – 14:35
Základní registry a DMVS II.

 • Problematika dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na Digitální technickou mapu obce a registry veřejné správy – Jaroslava Kraftová, Komora geodetů a kartografů
 • Účelová katastrální mapa Moravskoslezského kraje – Jiří Bradáč, T-Mapy, Moravskoslezský kraj
 • Zkušenosti s využitím dat RÚIAN a OGC služeb ve webových aplikacích – Petr Horák, ITReG – Centrum pro výzkum a vývoj informačních technologií
 • Zkušenosti s provozem RÚIAN    – Pavel Rous, Statutární město Kladno

14:35 – 15:35
Implementace INSPIRE I.

 • Implementace INSPIRE v ČR – Libor Ježek, Ministerstvo životního prostředí
 • Role směrnice INSPIRE při budování národní infrastruktury prostorových dat – Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • INSPIRE prohlížecí a stahovací služby pro témata Adresy a Správní jednotky zcela zdarma – Michal Med, Český úřad zeměměřický a katastrální

16:00 – 16:50
Implementace INSPIRE II.

 • Novinky v poskytování INSPIRE služeb pro téma Parcely – Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost – Petr Dvořáček, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Překážky při harmonizaci jako příležitosti – Pavel Vaniš, Zeměměřický úřad

16:50 – 18:00
Pasportizace, evidence, efektivní správa majetku

 • Využití GNSS přístrojů pro vedení grafické části lesnické hospodářské evidence u VLS ČR s.p. – Pavlína Čeperová, Vojenské lesy a statky České republiky, s.p.
 • Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích – Aleš Limpouch, TopoL Software
 • GEPRO – efektivní správa území a údržba majetku    – Michal Huml, GEPRO
 • Mapování v krizovém řízení – rok od spuštění první služby programu Copernicus – Simona Losmanová, Česká informační agentura životního prostředí

Úterý 28. května 2013

09:30 – 10:10
Geoportály pro veřejnou správu i občany

 • Očekávané změny v ISKN v důsledku nového občanského zákoníku a katastrálního zákona – Helena Šandová, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Novinky v aplikaci Nahlížení do KN – Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Geoportál GEPRO – Oldřich Řehůřek, GEPRO
 • Plan4business – integrujte a analyzujte data územního plánování – Tomáš Mildorf, Západočeská univerzita v Plzni, Help Service Remote Sensing

11:00 – 12:05
Autorské právo v geoinformatice

 • Práce s prostorovými daty a řešení problémů souvisejících s autorským právem – Alena Vondráková, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Problematika autorského práva v komerční kartografii – Milada Svobodová, Kartografie Praha
 • Autorské právo v praxi územního plánování – DagmarValchařová, Krajský úřad Olomouckého kraje

12:05 – 13:20
Open source, open (geo)data, celoživotní vzdělávání

 • Open Source projekty a INSPIRE – Jáchym Čepický, Help Service Remote Sensing
 • Geomatika v ČR – Václav Čada, Západočeská univerzita v Plzni
 • Spolupráce obcí, vysoké školy a neziskové organizace – Tomáš Dolanský, Jihočeská univerzita
/* ]]> */