GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

GIVS 2012 – Geoinformatika ve veřejné správě (témata, termíny)

Acronis Cyber Protect Home Office

Česká asociace pro geoinformace oznámila nový termín konference GIVS 2012. Oproti původnímu květnovému datu se akce uskuteční ve dnech 20. až 21. září 2012 v Praze.


Konference se zaměří na následující témata:

 • Významné projekty v oblasti veřejné správy
 • Ekonomika a koordinace GIS a národní infrastruktura prostorových informací (IPI)
 • Inovace a technologické novinky
 • Vzdělanost a vzdělávání
 • GIS z pohledu uživatelů a zákazníků

Významné projekty v oblasti veřejné správy

 • Základní registry
 • Digitální mapa veřejné správy
 • Implementace INSPIRE
 • Základní prostorová data v ČR
 • Operační a krizové řízení,
 • Využití dat dálkového průzkumu Země
 • Geoinformace pro vyšší komfort, jistotu a bezpečí

Ekonomika a koordinace GIS a národní infrastruktura prostorových informací (IPI)

 • Hodnota a cena geodat, geoinformačních služeb a sekundární přidané hodnoty
 • Monitoring a návratnost investic do GIS a IPI
 • Nastavení priorit po 2013, národní politika IPI

Inovace a technologické novinky

 • Geoportály
 • GI technologie a webové GI služby
 • Mobilní GIS
 • Využití komerčních GIS
 • GIS a volný SW

Vzdělanost a vzdělávání

 • Geoinformační vzdělanost (a gramotnost)
 • Výuka geoinformačních technologií (GIT) v ČR
 • Potřeby vzdělávání v oblasti GIS (GIT) ve veřejné i komerční sféře
 • Dobrovolnický GIS

GIS z pohledu uživatelů a zákazníků

 • Právní aspekty GI, impulsy pro českou legislativu
 • Význam a pozice komerčních GIS v NIPI
 • Referenční příklady dobré i špatné praxe


Pokud máte zájem se konference zúčastnit aktivně, zašlete do 10.6.2012 název a stručný abstrakt svého příspěvku. O jeho přijetí budete informováni do 18.6.2012, kdy bude také k dispozici podrobný program. Případné příspěvky a dotazy směrujte na adresu givs2012@cagi.cz.

Od 4.6.2012 bude na adrese http://cagi.cz/GIVS2012Praha otevřena on-line registrace účastníků. Kapacita je omezená, doporučujeme přihlásit se včas, zaregistrovat Vás příspěvek a využít zvýhodněné vložné za brzké přihlášení. Po naplnění kapacity programu a sálu pro osobní fyzickou účast musí účastníci počítat s redukovanou formou prezentace (E-poster, sborník) a účasti (formou videokonference).

/* ]]> */