GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

GIVS 2012 – Geoinformatika ve veřejné správě (témata, termíny)

Česká asociace pro geoinformace oznámila nový termín konference GIVS 2012. Oproti původnímu květnovému datu se akce uskuteční ve dnech 20. až 21. září 2012 v Praze.


Konference se zaměří na následující témata:

 • Významné projekty v oblasti veřejné správy
 • Ekonomika a koordinace GIS a národní infrastruktura prostorových informací (IPI)
 • Inovace a technologické novinky
 • Vzdělanost a vzdělávání
 • GIS z pohledu uživatelů a zákazníků

Významné projekty v oblasti veřejné správy

 • Základní registry
 • Digitální mapa veřejné správy
 • Implementace INSPIRE
 • Základní prostorová data v ČR
 • Operační a krizové řízení,
 • Využití dat dálkového průzkumu Země
 • Geoinformace pro vyšší komfort, jistotu a bezpečí

Ekonomika a koordinace GIS a národní infrastruktura prostorových informací (IPI)

 • Hodnota a cena geodat, geoinformačních služeb a sekundární přidané hodnoty
 • Monitoring a návratnost investic do GIS a IPI
 • Nastavení priorit po 2013, národní politika IPI

Inovace a technologické novinky

 • Geoportály
 • GI technologie a webové GI služby
 • Mobilní GIS
 • Využití komerčních GIS
 • GIS a volný SW

Vzdělanost a vzdělávání

 • Geoinformační vzdělanost (a gramotnost)
 • Výuka geoinformačních technologií (GIT) v ČR
 • Potřeby vzdělávání v oblasti GIS (GIT) ve veřejné i komerční sféře
 • Dobrovolnický GIS

GIS z pohledu uživatelů a zákazníků

 • Právní aspekty GI, impulsy pro českou legislativu
 • Význam a pozice komerčních GIS v NIPI
 • Referenční příklady dobré i špatné praxe


Pokud máte zájem se konference zúčastnit aktivně, zašlete do 10.6.2012 název a stručný abstrakt svého příspěvku. O jeho přijetí budete informováni do 18.6.2012, kdy bude také k dispozici podrobný program. Případné příspěvky a dotazy směrujte na adresu givs2012@cagi.cz.

Od 4.6.2012 bude na adrese https://cagi.cz/GIVS2012Praha otevřena on-line registrace účastníků. Kapacita je omezená, doporučujeme přihlásit se včas, zaregistrovat Vás příspěvek a využít zvýhodněné vložné za brzké přihlášení. Po naplnění kapacity programu a sálu pro osobní fyzickou účast musí účastníci počítat s redukovanou formou prezentace (E-poster, sborník) a účasti (formou videokonference).

/* ]]> */