Sleva na software ProGEO

GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

GIVS 2013 – témata konference (první cirkulář)

givs-2013-feat

Česká asociace pro geoinformace zve k účasti na výročním ročníku konference Geoinformace ve veřejné správě 2013, která se uskuteční na Novotného lávce v Praze ve dnech 27. a 28. května.

V roce 2013 oslaví základní registry, včetně Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) první rok své existence. Přijďte také podělit se o své zkušenosti s nimi. Konference GIVS 2013 je ideální platformou pro setkání s vašimi kolegy – praktiky a uživateli GIS, kteří čelí těm samým otázkám, jako řešíte možná i vy.

Obnoví Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN) v roce 2013 svoji činnost? S jakými problémy se v souvislosti s implementací INSPIRE potýkáte Vy? Na konferenci dostane dostatečný prostor i problematika budování Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) v ČR, na kterou se vážou další témata, kterým se konference bude věnovat.

Hlavní témata konference

 • Budování NIPI v ČR, GeoInfoStrategie
 • RÚIAN a INSPIRE
 • GIS pro města a obce
 • GIS z pohledu uživatelů a zákazníků
 • Geoportály pro veřejnou správu i občany
 • Autorské právo v geoinformatice
 • Standardizace
 • Geoinformace v krizovém řízení
 • Inovace a technologické novinky
 • Open source & Open (geo)data
 • Celoživotní GI vzdělávání
 • Pasportizace, evidence, efektivní správa majetku
 • Podpora cestovního ruchu
 • Podpora podnikání
 • GI aplikace pro každodenní život, Best-practices
 • pay day loans birmingham al

Důležitá data

3. 3. 2013                   Mezní termín pro přihlášení abstraktu příspěvku

16. 3. 2013                 Spuštění webové registrace

7. 4. 2013                   Vyrozumění o přijetí příspěvku

30. 4. 2013                 Konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné

27. – 28. 5. 2013        Konference GIVS 2013

 

Programový výbor

 • Jiří Poláček (ČÚZK) – předseda programového výboru
 • Petr Kubíček (MU v Brně)
 • Eva Kubátová (MV ČR)
 • Alena Vondráková (UPOL)
 • Jiří Formánek (ČÚZK)
 • Václav Čada (ZČU)
 • Drahomíra Zedníčková (GEODIS)
 • Karel Janečka (CAGI)
 • Jiří Horák (VŠB-TUO)
 • Jáchym Čepický (CCSS)
 • Vojtěch Zvěřina (GEPRO)
 • Simona Losmanová (CENIA)
 • Danuše Svobodová (ZÚ)
 • Michal Souček (Plzeňský kraj)
 • Jiří Hiess (CAGI)
 • Vilém Pechanec (UPOL)

Organizační výbor

 • Karel Janečka – předseda organizačního výboru
 • Jiří Poláček
 • Milada Petrtýlová – účtování

Konferenční poplatky

Vložné – včasná registrace (do 30. 4. 2013): 2 500,- Kč

Vložné – plné: 2 900,- Kč

Vložné – student (prezenční studium): 600,- Kč

Sleva pro člena CAGI: 200,- Kč *

Sleva pro autory: 200,- Kč **

Firemní referát: 5 000,- Kč ***

Kolektivní členové CAGI* mohou uplatnit tato zvýhodnění:

a) Nezisková organizace

 • lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 2 členy kolektivního člena

b) Zisková organizace do 10 zaměstnanců

 • lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 2 zaměstnance kolektivního člena

c) Zisková organizace nad 10 zaměstnanců

 • lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 3 zaměstnance kolektivního člena

d) Strategický člen

 • možnost přihlášení jednoho firemního referátu zdarma
 • nárok na sponzoring v hodnotě 10 000,- Kč
 • lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 3 zaměstnance kolektivního člena.

Vložné zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení, sborník, vstup na společenský večer. Jednotlivé slevy lze sčítat, kromě ***.

*          Slevu pro člena CAGI lze uplatnit pouze tehdy, je-li uhrazen členský příspěvek na rok 2013.

**        Slevu může uplatnit pouze 1. autor příspěvku po kladném vyrozumění o jeho přijetí. Nevztahuje se na autory firemních referátů.

***      Firemní referáty neprocházejí recenzním řízením. Cena je konečná, nelze ji kombinovat s ostatními slevami a zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení, sborník, vstup na společenský večer pro jednu osobu.

Kontakty

Přihlášení abstraktu příspěvku: givs2013-autor@cagi.cz

Informace o konferenci: givs2013-info@cagi.cz

Účtování:  petrtylovam@volny.cz

/* ]]> */