Sleva na software ProGEO

Kalendář událostí UDÁLOSTI

Nový katastrální zákon a jeho technické aspekty – seminář

geobusiness-magazine-seminar-pozvanka-feat

Česká asociace pro geoinformace zve na seminář Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty. Rezervujte si své místo včas. Lze předpokládat, že o seminář bude velký zájem.

Seminář se bude konat na Novotného lávce v Praze v termínu 21. února 2014.

Seminář je určen pro uživatele dat a služeb ISKN a navazuje na semináře Českého svazu geodetů a kartografů, které jsou orientované především na změny v legislativě a metodice vedení katastrálního operátu.

Program semináře

08:30 – 09:30 Registrace, Novotného lávka 5, sál č. 217

09:30 – 10:00 – Nový KZ a jeho dopady do datových struktur ISKN, Šandová Helena (ČÚZK)

10:00 – 10:30 Změny ve výměnném formátu, Kokeš Petr (ČÚZK)

10:30 – 11:00 Oznamovací služba a úpravy DP, Apeltauerová Jana (ČÚZK)

11:15 – 11:45 Změny ve webových službách DP, Bílek Jan (ČÚZK)

11:45 – 12:15 ÚKM, její vedení v ISKN, poskytování údajů ÚKM, Kmínek Jan (ČÚZK)

13:15 – 13:45 Přehled poskytovaných dat a služeb, změny, legislativa, Poláček Jiří (ČÚZK)

13:45 – 14:15 Nové INSPIRE služby, Souček Petr (ČÚZK)

14:15 – 14:30 Diskuze, zakončení semináře

Důležité termíny

  • 20. 12. 2013 – Mezní termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
  • 14. 02. 2014 – Konec přihlašování na seminář
  • 21. 02. 2014 – Konání semináře Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty

Na seminář se přihlašte přímo na webu asociace – https://www.cagi.cz/konference-novy-kz-technicke-aspekty

Kontakty

Konferenční poplatky

Vložné – včasná registrace (do 15. 1. 2014): 1 100,- Kč

Vložné – plné: 1 300,- Kč

Vložné – student (prezenční studium): 600,- Kč

Sleva pro člena CAGI: 200,- Kč *

 

Kolektivní členové CAGI mohou uplatnit tato zvýhodnění:

a) Nezisková organizace

  • lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 2 členy kolektivního člena

b) Zisková organizace do 10 zaměstnanců

  • lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 3 zaměstnance kolektivního člena

c) Zisková organizace nad 10 zaměstnanců

  • lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 4 zaměstnance kolektivního člena

d) Strategický člen

  • lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 5 zaměstnanců kolektivního člena.

Vložné zahrnuje vstup na seminář a občerstvení.

* Slevu pro člena CAGI lze uplatnit pouze tehdy, je-li uhrazen členský příspěvek na rok 2013.

/* ]]> */