seminář HSI / GeoBusiness

Pokud hledáte softwarové nástroje pro práci dle BIM nebo si ještě nejste jisti, co BIM obnáší a potřebujete vědět více, tak můžete přijít na seminář firmy HSI.

Na jednodenním semináři v Praze v polovině května se dozvíte o přínosech BIM pro zadavatele, projektanty, zhotovitele, geodety i správce majetku. Organizátoři chtějí pomoci zorientovat se v problematice BIM a v možných návazných softwarových řešeních pro jednotlivé etapy životního cyklu stavby.

Datum konání: 16. 5. 2019 od 9:30 do 14:00 hod.
Místo: Kongresové centrum IKEM – 5. Patro, Vídeňská 1958/9, Praha 4

Proč by se jednotlivé profese měly zúčastnit

Geodeti – buďte připraveni na aktuální i budoucí požadavky zákazníků. Objevte nový způsob, jak vydělat peníze.

Projektanti – buďte připraveni na jednodušší komunikaci s investorem, rychlejší pochopení a schvalování návrhů. Odevzdávejte stavební projekt v co nejvyšší kvalitě. Ať už to po Vás chtějí investoři dnes nebo až zítra.

Správci majetku – usnadněte si práci při správě a údržbě budov. Mějte správná a aktuální data vždy rychle přístupná a neztrácejte čas hledáním dokumentace. Data v informačním modelu stavby jsou díky metodice BIM živá a neustále aktualizovaná.

Investoři – mějte kontrolu nad svými nemovitostmi a procesy v nich. Udržujte pořádek v dokumentech a informacích nezávisle na lidském faktoru. Držte data na jednom místě s možností přístupu odkudkoli. Doložte a monitorujte kvalitu dodávaného díla. Komunikujte transparentně s dodavateli.

Podle BIM naprojektujete, odřídíte, zaměříte a budete spravovat majetek.

Na semináři byste se měli dozvědět, jak může v každodenních činnostech pomoci software pro pořízení dat, pro kresbu, pro řízení projektu nebo pro správu majetku dle BIM.

Organizátoři v pozvánce píší, že poradí a doporučí, jaké jsou pro jednotlivé fáze životního cyklu vhodné konkrétní nástroje. Ať už se jedná o softwarovou podporu geodetům, vedoucím projekce, zhotovitelům, investorům nebo správcům majetku.

Firma HSI je producentem celé škály software, postaveným nad platformou Bentley Systems.

Program semináře BIM

 • Co je BIM
 • Pořízení dat dle BIM
 • Kresba v BIM
 • Řízení projektu v BIM
 • Správa majetku dle BIM
 • Co je to SNIM

Jak se na seminář BIM přihlásit

Vzhledem k limitovaným kapacitám konferenčních prostor organizátoři doporučují včasnou registraci, nejpozději do 10. května 2019.

Účast na semináři je zpoplatněna částkou 605 Kč za účastníka. Účastníkům budou zaslány podklady pro platbu a následně bude vystaven daňový doklad o zaplacení.

Seminář je pořádán pod záštitou Odborné rady pro BIM – czBIM.

dtm-cr-ve-vystavbe-seminar-cagi-f

Česká asociace pro geoinformace pořádá bezplatný seminář, věnovaný problematice využití digitální technické mapy ČR ve výstavbě. Memorandum o spolupráci na DTM ČR podepsala celá řada institucí, které chtějí na tomto celostátním díle spolupracovat.

Seminář o DTM ČR se bude konat 10. dubna 2019 v Praze.

10:00 – 10:10 Úvod – Pavel Matějka, vedoucí odborné skupiny OS26 CAGI GeoInfoStrategie

10:10 – 11:20

Architektura DTM ČR – Jiří Čtyroký, vedoucí pracovní skupiny PPS Architektura DTM ČR, Pavel Matějka, zástupce CAGI v PPS Architektura DTM ČR

Pořízení a správa dat DTM ČR – Karel Vondráček, zástupce CAGI v PPS Finance DTM ČR

Enterprise Architektura DTM ČR – Tomáš Hrabík, člen OS26 CAGI GeoInfoStrategie

Digitalizace stavebního řízení za podpory BIM, zkušenosti z Finska – Leoš Svoboda, člen OS26 CAGI GeoInfoStrategie

11:20 – 11:40 Legislativa DTM ČR – Václav Čada, zástupce CAGI v PPS Legislativa DTM ČR

11:40 – 12:00 Finance DTM ČR – Karel Vondráček, zástupce CAGI v PPS Finance DTM ČR, Jiří Čtyroký, vedoucí pracovní skupiny PPS Architektura DTM ČR

Přihlášky a případná doplnění programu naleznete na webu České asociace pro geoinformace.

seminář Nemoforum / GeoBusiness

V konferenčním sále v budově zeměměřických a katastrálních úřadů (Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8) pořádá sdružení Nemoforum seminář k modernizaci státního mapového díla.

Akce se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 (10:00 – 12:30 hod.)

Na semináři zazní tři referáty z úst realizátorů projektu:

 • Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020 s výhledem do roku 2022 (Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu)
 • Nová základní mapa v měřítku 1 : 5 000 (Ing. Mario Vejvoda, Zeměměřický úřad)
 • Modernizace základních map v měřítcích 1 : 10 000 a menších (Ing. Přemysl Jindrák, ředitel Odboru kartografie a polygrafie Zeměměřického úřadu)

Vložné se sice neplatí, bez přihlášky však organizátoři však negarantují místo v sále, proto je lepší se přihlásit.

Kontakt na Nemoforum je nemoforum@cuzk.cz, anebo www.cuzk.cz/nemoforum

Nemoforum - seminář BIM / GeoBusiness

Sdružení Nemoforum zve na seminář Zavádění metody BIM v ČR. Akce se bude konat ve středu 17. října 2018 (10 – 13 hod.) v konferenčních prostorách budovy zeměměřických a katastrálních úřadů (Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8).

Program

Akci zahájí Veronika Nedvědová, předsedkyně sdružení Nemoforum.

První blok prezentací bude moderovat Jaroslav Nechyba, ředitel odboru koncepce BIM v České agentuře pro standardizaci, který bude mít zároveň jako první referát, pojmenovaný „Jak jsme na tom s realizací Koncepce BIM?“

O uplatnění metody BIM při projektování a provozování železničních staveb bude mluvit Robert Číhal z firmy Intelligent Transport Systems.

Druhý blok prezentací moderuje Leoš Svoboda, člen představenstva a vedoucí pracovní skupiny BIM & Geo v Odborné radě pro BIM (czBIM).
Leoš Svoboda bude mluvit o požadavcích, dopadech a příležitostech BIM v souvislosti s geoinformatikou.

Předseda České asociace pro geoinformace Karel Janečka bude mít referát na téma BIM a 3D katastr.

Předsedkyně TNK 122 při ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) Eva Sovjáková vystoupí s referátem Interoperabilita aplikací mezi zdroji modelů BIM a geoinformačními zdroji.

Na závěr bude příležitost k diskuzi, kterou řídí Karel Štencel, místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Registrace

Přihlášky formou e-mailu na adresu sdružení Nemoforum do středy 10. října 2018 (jméno a příjmení, titul účastníka, instituce/firma, e-mail – přihlášku organizátoři potvrdí).

Registrace je možná také v místě konání od 9:30. Vložné se neplatí, bez přihlášky místa negarantujeme.

[zdroj Nemoforum]
revize katastru nemovitostí / GeoBusiness

Ve čtvrtek 13. září se v Pardubicích můžete dozvědět více o nových trendech v zeměměřictví. Východočeská pobočka Českého svazu geodetů a kartografů a Katastrální úřad pro Pardubický kraj spolu pořádají v místním Domě techniky odborný seminář Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví. Semináře se zúčastní také Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Referáty na semináři

 • Výhled činností při správě technických údajů KN do roku 2030 (revize katastru a nové mapování) (Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK)
 • Změny druhů pozemků při revizích katastru, obnově mapováním a při vyhotovování geometrického plánu (Mgr. Martina Hercegová, ředitelka odboru řízení územních orgánů, ČÚZK)
 • Problematika staveb v katastru nemovitostí (Ing. Jiří Udržal, vedoucí oddělení metodiky a kontroly, Katastrální úřad pro Pardubický kraj)
 • Možnosti využití dronů při tvorbě a revizi katastrálních map (Ing. Aleš Černý, GVČ)
 • Nástroje mapové aplikace „Analýzy výškopisu“ (Mgr. Viola Dítětová, Zeměměřický úřad)
 • Informace o kontrolní a dohlédací činnosti ZKI a o správním trestání (Mgr. Lucie Ročková, Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze)

Přihlášky

Své přihlášky posílejte do 6. září 2018 na obě adresy: jitka.rubesova@cuzk.cz a lenka.sykorova@cuzk.cz

[zdroj Český svaz geodetů a kartografů via Zeměměřič]

 

/ ikonka v úvodní ilustraci @flaticon

geobusiness-magazine-seminar-pozvanka-feat
koncept-systemu-galileo-spac-w600

Zeměměřický úřad ve spolupráci s firmou Intergraph CS pořádá pracovní seminář pro uživatele prostorových dat a služeb rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Akce s názvem „Naše data blíž k vám“ se bude konat 10. října 2012 od 9 hodin v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 (Pod sídlištěm 9, Praha 8 – Kobylisy).
Continue reading „Pro uživatele prostorových dat a služeb rezortu ČÚZK – pracovní seminář“

poutni.mista-velehrad-feat
5. kartografický den v Olomouci

Tématem letošního 5. kartografického dne je doprava.

Akce se bude konat v pátek 25. února 2011 v Olomouci.

Přikládáme naskenovanou pozvánku, kterou jsme dostali od organizátorů akce.


Pozvánka a program: 5. kartografický den (25. února 2011)
Pozvánka a program: 5. kartografický den (25. února 2011)

Vstup na akci je zdarma.

Jediné, co po vás organizátoři chtějí, nahlásit svoji účast předem na e-mailu kartograficky.den@seznam.cz (uveďte své jméno, organizaci, telefon, e-mail, a korespondenční adresu pro zaslání záznamu na DVD).


Fotografie z loňského 4. kartografického dne

Autor fotografií: Ondřej Růžička

[poll id=“2″]