ČÚZK KARTOGRAFIE NEMOFORUM

Modernizace státního mapového díla

seminář Nemoforum / GeoBusiness

V konferenčním sále v budově zeměměřických a katastrálních úřadů (Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8) pořádá sdružení Nemoforum seminář k modernizaci státního mapového díla.

Akce se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 (10:00 – 12:30 hod.)

Na semináři zazní tři referáty z úst realizátorů projektu:

  • Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020 s výhledem do roku 2022 (Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu)
  • Nová základní mapa v měřítku 1 : 5 000 (Ing. Mario Vejvoda, Zeměměřický úřad)
  • Modernizace základních map v měřítcích 1 : 10 000 a menších (Ing. Přemysl Jindrák, ředitel Odboru kartografie a polygrafie Zeměměřického úřadu)

Vložné se sice neplatí, bez přihlášky však organizátoři však negarantují místo v sále, proto je lepší se přihlásit.

Kontakt na Nemoforum je nemoforum@cuzk.cz, anebo www.cuzk.cz/nemoforum

/* ]]> */