GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Pro uživatele prostorových dat a služeb rezortu ČÚZK – pracovní seminář

Zeměměřický úřad ve spolupráci s firmou Intergraph CS pořádá pracovní seminář pro uživatele prostorových dat a služeb rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Akce s názvem „Naše data blíž k vám“ se bude konat 10. října 2012 od 9 hodin v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 (Pod sídlištěm 9, Praha 8 – Kobylisy).

Seminář se zaměřuje na uživatele z veřejné správy i privátního sektoru. Diskutovat se bude o využití prostorových dat v informačních systémech různých úrovní.

Na semináři budou souhrnně prezentovány síťové služby rezortu zeměměřictví a katastru, dostupné především prostřednictvím Geoportálu ČÚZK. Účastníci budou současně informováni i o nabídce referenčních dat poskytovaných Zeměměřickým úřadem a pozornost bude věnována rovněž aktuálnímu stavu RÚIAN a ISKN.

V návaznosti na výše uvedené budou prezentovány současné technologické možnosti geoportálového řešení a nejnovější aplikace pro zpřístupnění prostorových dat a služeb. Důležitým tématem semináře bude také provázanost systému poskytování dat a služeb s požadavky směrnice INSPIRE.

Nedílnou součástí programu semináře pak budou prezentace uživatelů, ve kterých přednášející sdělí své zkušenosti z využití prostorových dat ve vlastních informačních systémech a aplikacích.

Předběžný program:

Prezentace Přednese Od
Přivítání, úvod k dalším prezentacím – přehled síťových služeb rezortu ČÚZK Zeměměřický úřad 9.00

Prezentace ČÚZK – RÚIAN (a jeho agendové systémy ISUI, ISKN), jak se dostat k datům (z ISKN a VDP),
síťové služby navázané na ISKN, DP včetně webových služeb a Nahlížení do KN

ČÚZK 9.15
Zeměměřický úřad – stručné představení úřadu, působnost, datové sady a produkty Zeměměřický úřad 9.45
Geoportál ČÚZK – současný stav poskytovaných služeb a aplikací Zeměměřický úřad 10.15
Přestávka 10.45
Intergraph CS s.r.o. – představení, působnost, technické řešení geoportálu, nové aplikace pro užití dat a služeb…. Intergraph CS s.r.o 11.15
Síťové služby jako odraz plnění směrnice INSPIRE ČÚZK 12.00
Prezentace uživatelů, zkušenosti užití dat a služeb rezortu, užití geoportálových řešení CENIA, ČSÚ, zástupci veřejné správy, správci sítí apod. 12.15
Diskuze, zhodnocení a závěr semináře. Zeměměřický úřad 13.30

Přihlášky:

Pro účast na semináři se prosím registrujte nejpozději do  21.září 2012 pomocí formuláře na https://www.seminargeoportalcuzk.cz . Prosím respektujte, že počet účastníků z jedné organizace je omezen maximálně na tři.

/* ]]> */