Sleva na software ProGEO

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví (seminář ČSGK)

revize katastru nemovitostí / GeoBusiness

Ve čtvrtek 13. září se v Pardubicích můžete dozvědět více o nových trendech v zeměměřictví. Východočeská pobočka Českého svazu geodetů a kartografů a Katastrální úřad pro Pardubický kraj spolu pořádají v místním Domě techniky odborný seminář Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví. Semináře se zúčastní také Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Referáty na semináři

  • Výhled činností při správě technických údajů KN do roku 2030 (revize katastru a nové mapování) (Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK)
  • Změny druhů pozemků při revizích katastru, obnově mapováním a při vyhotovování geometrického plánu (Mgr. Martina Hercegová, ředitelka odboru řízení územních orgánů, ČÚZK)
  • Problematika staveb v katastru nemovitostí (Ing. Jiří Udržal, vedoucí oddělení metodiky a kontroly, Katastrální úřad pro Pardubický kraj)
  • Možnosti využití dronů při tvorbě a revizi katastrálních map (Ing. Aleš Černý, GVČ)
  • Nástroje mapové aplikace „Analýzy výškopisu“ (Mgr. Viola Dítětová, Zeměměřický úřad)
  • Informace o kontrolní a dohlédací činnosti ZKI a o správním trestání (Mgr. Lucie Ročková, Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze)

Přihlášky

Své přihlášky posílejte do 6. září 2018 na obě adresy: jitka.rubesova@cuzk.cz a lenka.sykorova@cuzk.cz

[zdroj Český svaz geodetů a kartografů via Zeměměřič]

 

/ ikonka v úvodní ilustraci @flaticon

/* ]]> */