studium geodézie a katastru / GeoBusiness / foto archiv SPŠZ

Na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze se můžete přihlásit k dvouletému bezplatnému dálkovému studii oboru geodézie.

Ke studiu se mohou přihlásit i zájemci starší 26 let. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, výběr bude probíhat dle průměru z hodnocení na maturitním vysvědčení (bez ohledu na typ absolvované střední školy) a s ohledem na práci v oboru. Studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Ve školním roce 2019/20 škola pro studijní obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí přijme 30 žáků (1 třídu).

Studium je bezplatné a je ukončeno profilovou částí maturitní zkoušky z odborných předmětů. Povinností žáků není docházet na každou konzultaci, ale celková absence nesmí přesáhnout 60 procent.

mobilní verze iKatastr.cz / GeoBusiness
iKatastr.cz / GeoBusiness

Stanislav Šumbera uveřejnil novou verzi své webové aplikace iKatastr. Mobilní verze je od základu přepracovaná a uživatelům by se mělo lépe pracovat s mapou a katastrem nemovitostí na současných dotykových zařízeních.

Pokud povolíte prohlížeči používání lokalizačních služeb (například v iOS Nastavení/Soukromí/Lokalizační služby/Safari Websites), tak se při spuštění stránky dostanete přímo na místo, kde se právě nacházíte.

Novinky v iKatastr.cz

Dotyková zařízení změnila způsob používání. iKatastr (odkaz doporučujeme vyzkoušet přímo na mobilu, abyste neviděli desktopovou verzi) na to myslí – vyzkoušet si můžete například poslání odkazu na parcelu přes SMS, na iPhonech můžete vygenerovat PDF.

Když podržíte prst o něco delší dobu na parcele, přibližně půl sekundy, tak se vám zobrazí základní informace z katastru nemovitostí. Zároveň se ukáží také provázané odkazy na registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN, případně si můžete podívat na detaily příslušejícího katastrálního úřadu.

Aplikace iKatastr.cz nahlíží do katastru nemovitosti ČR pomocí identifikace parcely, resp. budovy v mapě. Dále zobrazuje přídavné vrstvy pro doplnění kontextu polohy, například povodňové mapy, základní mapu ČR (ZABAGED), kontaminovaná místa a další vrstvy.

Dotazování do katastru nemovitostí

Když se v mapě přiblížíte na dostatečnou úroveň – například na úroveň ulic, automaticky se vám začne zobrazovat katastrální mapa a můžete kliknout do parcely/budovy pro zobrazení informací. Ty se zobrazuji v novém okně. Podle toho jak máte nastavený prohlížeč můž být toto okno nové nebo v záložce.

 

 

revize katastru nemovitostí / GeoBusiness

Ve čtvrtek 13. září se v Pardubicích můžete dozvědět více o nových trendech v zeměměřictví. Východočeská pobočka Českého svazu geodetů a kartografů a Katastrální úřad pro Pardubický kraj spolu pořádají v místním Domě techniky odborný seminář Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví. Semináře se zúčastní také Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Referáty na semináři

  • Výhled činností při správě technických údajů KN do roku 2030 (revize katastru a nové mapování) (Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK)
  • Změny druhů pozemků při revizích katastru, obnově mapováním a při vyhotovování geometrického plánu (Mgr. Martina Hercegová, ředitelka odboru řízení územních orgánů, ČÚZK)
  • Problematika staveb v katastru nemovitostí (Ing. Jiří Udržal, vedoucí oddělení metodiky a kontroly, Katastrální úřad pro Pardubický kraj)
  • Možnosti využití dronů při tvorbě a revizi katastrálních map (Ing. Aleš Černý, GVČ)
  • Nástroje mapové aplikace „Analýzy výškopisu“ (Mgr. Viola Dítětová, Zeměměřický úřad)
  • Informace o kontrolní a dohlédací činnosti ZKI a o správním trestání (Mgr. Lucie Ročková, Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze)

Přihlášky

Své přihlášky posílejte do 6. září 2018 na obě adresy: jitka.rubesova@cuzk.cz a lenka.sykorova@cuzk.cz

[zdroj Český svaz geodetů a kartografů via Zeměměřič]

 

/ ikonka v úvodní ilustraci @flaticon

Import ISKN Arcdata Praha

Software ISKN Studio je určen pro import dat z výměnného formátu ISKN do formátu geodatabáze. Pracuje s daty ve formátu NVF a umožňuje jejich zpracování do osobní, souborové a ArcSDE geodatabáze v MS SQL Server či Oracle.

Postup nastavení nové šablony je následující:

  • Stáhněte si požadovaný soubor, např. template5.1.vfk.
  • Nahrajte ho v instalačním adresáři ISKN Studia do složky Templates.
  • Spusťte ISKN Studio, zvolte Nástroje – Možnosti – Formátování. V poli Šablona výměnného formátu vyberte tento soubor a potvrďte změny.

Aktuální verzi programu si můžete stáhnout na webu firmy Arcdata Praha.

 

VFK2DB - import dat KN do GIS databáze / GeoBusiness
trasa D pražské metro, vizualizace stanice Písnice / GeoBusiness.cz
android-logo-feat

Android je mobilní platforma firmy Google. Získala si u vývojářů ohlas svojí otevřeností, takže počet aplikací pro ni vytvářených roste, a začíná se dostávat na úroveň Apple iOS (a v roce 2015 má mít ještě větší podíl na trhu než iOS).

Jiří Procházka vytvořil pro Android mobilní aplikaci Akatastr. Nainstalovat na svůj smartphone si aplikaci můžete přímo z Android Marketu (což je obdoba Apple Appstore).

Součástí aplikace je manuální či automatické získání pozice, nastavení zobrazovaných vrstev katastrální mapy a vyhledávání míst.

android-akatastr-screenshot-02


android-akatastr-screenshot-01


Mobilní aplikace a jejich tvorba je momentálně hodně populární. Podle ABI Research v roce 2015 Android předstihne svým podílem na trhu Apple iOS. Jinými slovy: Vyplatí se ve své firemní strategii začít sledovat vedle Apple také Google.

abi-research-market-share-smart-phones-in-2015

Chcete vytvářet pro platformu Android? Stáhněte si vývojářský kit.