DATA GEODÉZIE KATASTR NEMOVITOSTÍ

Katastr nemovitostí jako webová služba – novinka WSDP od ČÚZK

Informační systém katastru nemovitostí se bez pochyb řadí mezi nejpropracovanější katastrální systémy na světě. Jeho tvůrci se jej však snaží i nadále vylepšovat a zprovozňovat nové služby.

Dálkový přístup k dálkového přístupu. Tak by se dala charakterizovat služba, která se jmenuje WSDP, nebo-li „webové služby dálkového přístupu“.

WSDP rozšiřuje velmi známou a používanou službu „Dálkový přístup ISKN“ (DP ISKN) o programové rozhraní pro přístup k datům katastru nemovitostí.

Dálkový přístup ISKN i WSDP přistupují ke stejným katastrálním datům a obsahově jsou jejich výstupy shodné. Jaký je v nich tedy rozdíl? Zjednodušeně se dá říci, že DP ISKN je určen pro lidi, WSDP je určen pro programy.

Přes webovou službu WSDP se totiž napojí konkrétní informační systém přes programové rozhraní přímo na data katastru nemovitostí a může s nimi dále pracovat.

Na rozdíl od veřejné a bezplatně přístupné služby Nahlížení do katastru nemovitostí jsou obě služby, tj. Dálkový přístup ISKN i webová služba WSDP placenými záležitostmi a mohou je využívat pouze registrovaní uživatelé.

Prostřednictvím WSDP získáte řadu sestav – výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a přehled vlastnictví.

S WSDP se můžete seznámit zadarmo, pro její další využívání však budete potřebovat zákaznický účet u poskytovatele, jímž je Český úřad zeměměřický a katastrální. Účet pro WSDP je v současnosti samostatný a nelze jej kombinovat se zákaznickým účtem pro jiné služby. (To se do budoucna může změnit, podobně jako firma Google sjednotila přepínání mezi účty.)

WSDP mohou používat všechny skupiny uživatelů (platící uživatelé, bezúplatní uživatelé, ověřovatelé) za shodných podmínek jako u dálkového přístupu k datům ISKN.

Na stránkách ČÚZK najdete podrobný popis služby WSDP. (zazipovaný dokument)

/* ]]> */