Open Geospatial Consortium DATA

CityGML 3.0 se stává oficiálním standardem OGC

ogc-city-gml-3-0-g

CityGML 3.0 je evolucí předchozích verzí jazyka 1.0 a 2.0. Konsorcium OGC (Open Geospatial Consortium) dnes oznámilo, že členové OGC schválili koncepční model CityGML v3.0 k přijetí jako oficiální standard OGC.

Od svého prvního zveřejnění v roce 2008 se CityGML stal otevřeným standardem používaným pro ukládání a výměnu virtuálních 3D modelů měst.

CityGML umožňuje integraci městských geodat pro použití v různých aplikacích, včetně městského a krajinného plánování, informačního modelování budov (BIM), mobilních telekomunikací, řízení katastrof, 3D katastru, cestovního ruchu, navigace vozidel a chodců, autonomního řízení a asistence při řízení, správy budov a energetických, dopravních a environmentálních simulací.

Evoluce předchozích verzí jazyka

CityGML 3.0 je evolucí předchozích verzí jazyka 1.0 a 2.0.

Zatímco předchozí verze standardizovaly výměnný formát jako takový, verze 3.0 standardizuje základní informační model a proto jej lze implementovat v různých technologiích mimo GML.

Vlády a společnosti tak mohou zvýšit návratnost investic do svých 3D modelů měst tím, že mohou stejné modely nasadit na různých technologických platformách a v různých oblastech použití.

Standard konceptuálního modelu CityGML 3.0 popisuje společný sémantický informační model pro reprezentaci 3D městských objektů. Tato nová verze CityGML umožňuje kódování dat v GML, ale také v JSON nebo databázových schématech.

Mezi další výhody oproti předchozím verzím patří mnohem lepší integrace s BIM, možnost reprezentovat vnitřní prostory v různých úrovních podrobnosti (LOD), podpora dynamických dat ze senzorů a možnost rozšířit informační model do rozšíření aplikační domény pomocí nástrojů Model Driven Architecture.

CityGML definuje „město“ v širokém slova smyslu tak, aby zahrnovalo nejen postavené stavby, ale také výškové poměry, vegetaci, vodní plochy, městský mobiliář a další. Součástí standardu jsou zobecňující hierarchie mezi tematickými třídami, agregace, vztahy mezi objekty a prostorové vlastnosti.

Navzdory svému názvu je CityGML užitečný pro rozsáhlé oblasti a malé regiony, nejen pro města, a může současně reprezentovat terén a 3D objekty v různých úrovních podrobnosti. Vzhledem k tomu, že lze reprezentovat jak jednoduché modely v jednom měřítku bez topologie a s malým množstvím sémantiky, tak i bohaté modely ve více měřítkách s plnou topologií a jemnými sémantickými diferencemi, umožňuje CityGML konzistentní reprezentaci 3D městských objektů v různých geografických informačních systémech a pro různé uživatele.

Nové funkce v CityGML

Nejnovější verze 3.0 CityGML přináší mnoho nových funkcí.

Konceptuální model je nyní oddělen od datových kódování (tj. formátů přenosu dat a reprezentací pro ukládání) a je zcela založen na specifikacích ISO 191xx. Pro praktické použití je k dispozici kódování GML, které bude ve vhodnou dobu vydáno jako samostatná norma kódování. V budoucnu budou zveřejněny i další výměnné a ukládací formáty.

Zdokonalený základní model – který je nyní soustředěn kolem dvou pojmů „prostor“ a „hranice prostoru“, aby se zlepšila sémantika, sjednotila reprezentace, usnadnilo zobecněné uvažování o městské struktuře a zlepšila interoperabilita s jinými normami.

Komplexní podpora pro reprezentaci změn a časově závislých dat pocházejících ze zařízení IoT, senzorů, simulací a dalších zdrojů – což umožňuje vytvářet skutečné 4D modely města, které se uplatní zejména v rámci Smart Cities a Urban Digital Twins, a také historické verze.

Vylepšený informační model pro budovy se zvýšenou interoperabilitou s informačním modelem budov EU INSPIRE a standardem OpenBIM IFC.

Koncepce úrovní detailů (LOD) byla zdokonalena tak, aby podporovala více úrovní LOD pro prvky uvnitř budov. To usnadňuje například zobrazení interiérů budov pomocí půdorysů.

Zdokonalený datový model pro dopravní prostory, včetně integrovaného modelování multimodálních dopravních prvků, tj. společné reprezentace prostoru silnic, železnic, vodních cest a prostoru pro pěší. Dopravní prostory lze reprezentovat v různých granularitách až po jednotlivé jízdní pruhy. Díky tomu je CityGML 3.0 obzvláště užitečný pro navigační systémy, dopravní simulace, asistenci při řízení a autonomní řízení.

Nový modul Point Cloud, v němž lze objekty navíc reprezentovat pomocí 3D dat mračna bodů získaných laserovým skenováním nebo stereofotogrammetrií (roboty, bezpilotní letouny, mobilní mapovací systémy), přičemž se vytvářejí vazby mezi body a jejich příslušnými městskými objekty.

Vzhledem k tomu, že bylo vytvořeno a aktivně se používá mnoho datových sad využívajících CityGML 1.0 i 2.0, nebudou tyto specifikace zastaralé. Nicméně ti, kteří chtějí využívat nové funkce, mohou stávající data CityGML aktualizovat na CityGML 3.0.

Pracovní skupina CityGML

Členové OGC, kteří mají zájem o aktuální informace o vývoji tohoto standardu nebo by chtěli přispět k jeho rozvoji, se mohou připojit k pracovní skupině CityGML SWG prostřednictvím portálu OGC.

Stejně jako všechny ostatní specifikace OGC je otevřený standard CityGML 3.0 volně ke stažení a implementaci.

Témata
/* ]]> */