OCENĚNÍ Open Geospatial Consortium

Gardelsovu cenu získal Steve Liang, průkopník používání webových standardů pro geodata

steve-liang-portrait-2023-g

Na zasedání členů konsorcia Open Geospatial (OGC, Open Geospatial Consorcium), které se tentokrát konalo 23. února v italském Frascati, byla Stevu Liangovi udělena prestižní cena OGC Kenneth D. Gardels Award.

Gardelsova cena je od roku 1999 udělována osobnosti, která se mimořádně zasloužila o rozvoj vize OGC.

Steve Liang, profesor a Rogers IoT Research Chair na University of Calgary je také zakladatelem a technickým ředitel firmy SensorUp. Byl vybrán jako laureát za svoji práci v oblasti senzorových technologií v geoprostorovém kontextu. Steve Liang byl v OGC prvním, kdo přišel s používáním více RESTful API, je tedy jedním z průkopníků využívání webových standardů pro publikování prostorových dat.

Jeffrey Harris, předseda OGC, poděkoval Liangovi za předsednictví několika pracovních skupin, konkrétně SensorThings SWG, Sensor Web Enablement DWG, CDB SWG a University DW.

OGC ocenila Stevovo úsilí v roli hlavního editora dvou standardů API SensorThings a za aplikaci těchto standardů v mnoha reálných instalacích v různých oblastech. Steve se zasloužil o vytvoření pevných vazeb s geospatial komunitou po celém světě. Stevova schopnost propojovat komunity je příkladem hodnot spojených s Gardelsovou cenou.

OGC Gardels Award

Kenneth D. Gardels Award je zlatý medailon, který každoročně uděluje představenstvo konsorcia Open Geospatial té osobnosti, která přispěla k tvorbě společných standardů OGC. Nominace na ocenění předkládají členové – předchozí držitelé Gardelsovy ceny – a schvaluje je správní rada.

Gardelsova cena byla vytvořena na památku muže, který snil o tom, že učiní svět lepším místem prostřednictvím otevřené komunikace a že využitím informačních technologií dojde ke zlepšení kvality lidského života.

Kenneth Gardels, zakládající člen a ředitel OGC, je autorem výrazu „Open GIS“. Kenn zemřel na rakovinu v roce 1999, bylo mu 44 let. Aktivně se podílel na popularizaci open source softwaru GRASS a byl klíčovou postavou v komunitě lidí, kteří tento software používali a vyvíjeli. Kenn byl v oblasti GIS dobře znám a v průběhu let se podílel na mnoha programech souvisejících s GIS a životním prostředím. Byl uznávaným konzultantem GIS pro stát Kalifornie a místní a federální úřady a často se účastnil konferencí GIS po celém světě.

Kenn je vzpomínán pro své zásady, odvahu a pokoru a pro své úspěchy při prosazování prostorových technologií jako nástrojů pro ochranu životního prostředí a pro potřeby lidí.

Na předchozí oceněné se můžete podívat na adrese www.ogc.org/about/gardels-awards

/* ]]> */