KRÁTCE

IPR Praha získal cenu za práci s geodaty

Institut plánování a rozvoje Prahy získal na konferenci Esri ocenění Special Achievement in GIS.

Institut plánování a rozvoje Prahy získal ocenění za inovativní aplikaci technologií, sbírání dat, vizualizaci prostorových informací a průkopnickou práci s GIS při plánování Prahy.

„Jsem na úspěch našeho datového týmu velice hrdý. Dokazuje to, že naše dlouhodobá snaha o inovativní práci s geografickými podklady a městskými daty má vysokou úroveň,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Zástupci IPR Praha převzali cenu na konferenci Esri v kalifornském San Diegu, které se každý rok v červenci účastní desetitisíce zákazníků Esri z celého světa.

Vedle ceny se IPR Praha dostal také do letošního vydání knihy ESRI Map Book, ve které jsou každoročně představovány zajímavé mapy a projekty z celého světa, vytvoření pomocí software firmy Esri.

IPR Praha ocenění získal za digitální podobu Metropolitního plánu. Praha dlouhodobě rozvíjí rozsáhlý geografický informační systém, který se stal základem pro územní plánování hlavního města, ale i řadu dalších agend. Právě tento systém umožnil, aby Metropolitní plán nebyl jen „papírovým“ územním plánem. Zatímco většina plánů se dnes skládá z výkresů a textové části, Metropolitní plán je digitální systém provázaných dat. To přináší řadu možností, které obvyklé „papírové“ plány nemají. Metropolitní plán má o každé části území mnohem větší množství informací, které může průběžně vyhodnocovat a na jejich základě stanovovat nejvhodnější formu regulace. Systém umožňuje i získávat okamžitou zpětnou vazbu, jaké souvislosti by měl jakýkoli zásah do územního plánu – tedy kupříkladu jak by navýšení povoleného počtu pater ovlivnilo danou lokalitu.

 

[zdroj tisková zpráva IPR Praha, upraveno a redakčně zkráceno]

/* ]]> */