IPR Praha vypsal výběrové řízení na architektonicko-krajinářskou studii na začlenění protipovodňové ochrany pražské ZOO do nivní krajiny Trojské kotliny a řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny (s ohledem na migrace chráněných druhů, vedení kolizních rekreačních nábřežních tras, veřejná prostranství a památkově chráněné objekty).

Tým, který na studii bude pracovat, by se měl skládat z architekta, krajinářského architekta a dopravního inženýra. Složení týmu může být mezinárodní.

Při tvorbě studie bude probíhat úzká spolupráce s vodohospodářským inženýrem (samostatná zakázka), který zodpovídá jak za vodohospodářské řešení protipovodňové ochrany, ale také za sběr a metodiku koordinovaného posuzování všech záměrů v oblasti na povodňových modelech.

V rámci výběrového řízení je kladen důraz na kvalitu a zkušenosti zpracovatelského týmu. Posuzováno bude portfolio projektů členů týmu (35 %), profesní přístup – textový dokument dokládající přístup a zkušenosti uchazeče (35 %), nabídková cena (30 %).

Studie by měla začít vznikat koncem září 2019 a dokončení se předpokládá koncem roku 2020.

Uchazeči se mohou do výběrového řízení hlásit do 12. 8. 2019 do 10.00 hodin. Maximální cena zakázky je 1,8 mil. Kč bez DPH.

O projektu

IPR Praha dle zadání Rady hl. m. Prahy v souladu s doporučením komise pro protipovodňovou ochranu rady HLMP zajišťuje zpracování podkladů pro studii „modelové posouzení vlivu zvýšení protipovodňové ochrany Zoo Praha (a případně Trojského zámku) na průchod velkých vod Trojskou kotlinou“. Samotné zajištění podkladů a stanovení linie PPO nezaručuje citlivé začlenění infrastrukturní stavby do krajiny a řešení problémů a potenciálů navazujícího okolí. Závěry Koncepce doporučují pro jednotlivé projekty zajistit také kvalitní architektonicko-krajinářské řešení a kompenzovat újmu na sledovaných parametrech jak z hlediska průtoku povodní (modelový výzkum), tak z hlediska krajiny a přírody (tým architekt-krajinář).

Důvodem zadání této studie je tedy zapojení týmu, který zajistí urbanisticko-architektonicko-krajinářské řešení a zapojení stavby do okolí včetně řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny. Takový postup zajistí také lepší projednatelnost samotné protipovodňové ochrany.

Účel studie

Účel zadání zakázky je návrh urbanisticko-architektonicko-krajinářského řešení a zapojení stavby PPO do okolí včetně řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny (s ohledem na migrace chráněných druhů jako užovka podplamatá, vedení kolizních rekreačních nábřežních tras, veřejná prostranství a památkově chráněné objekty apod.). Zpracování a stanovení vedení linie PPO bude probíhat v úzké součinnosti se zpracovatelem podkladů pro modelový výzkum (vodohospodářský tým).

Doslov ke koncepci ve vztahu k PPO

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR Praha) zpracoval Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí (2015-2017), ve které byly pojmenovány hlavní hodnoty nivní krajiny Trojské kotliny a navrženy řešení pro zlepšení dopravní a pěší dostupnosti území, posílení charakteru a ekologických hodnot nivní krajiny a přírodě blízká revitalizace Vltavy („Divoká Vltava“) s cílem dále kompenzovat dopady nové vodní linky ústřední čistírny odpadních vod na místní krajinu.

Těžištěm řešení Koncepce byl Císařský ostrov zpracovaný ve formě podkladové studie autorským týmem architekta Petra Pelčáka, krajinářské architektky Evy Wagnerové, vodohospodářského inženýra Miloslava Šindlara a dopravního inženýra Václava Maliny. Širší okolí Císařského ostrova bylo zahrnuto zejména pro kvalitní dořešení krajinářské koncepce a dalších návazností a prostupnosti území. Řešení Trojského nábřeží tedy vyžaduje podrobnější prověření i vzhledem k tomu, že Koncepce neřešila liniovou protipovodňovou ochranu zoologické zahrady.

cenova-mapa-praha-mobilni-aplikace / GeoBusiness

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) si nechal vytvořit mobilní aplikaci s cenovou mapou Prahy. Aplikace s názvem Cenová mapa stavebních pozemků je dostupná pro obě nejrozšířenější platformy současnosti Android a iOS.

Aplikace zobrazuje grafickou část vyhlášky č. 32/1998 v platném znění, která slouží ke zjištění administrativní ceny stavebních pozemků na území Prahy.

Zobrazené údaje mají samozřejmě pouze informativní charakter a při zjišťování administrativních cen stavebních pozemků budete muset postupovat dle jednotlivých ustanovení uvedené vyhlášky.

Grafickou prezentaci cenové mapy můžete používat také offline – aplikace si stáhne data do mobilního zařízení.

Jako mapová vrstva je k dispozici také územní plán nebo ortofoto.

Aplikace je napojena na nahlížení do katastru nemovitostí – kliknutím do mapy tak můžete zjistit konkrétního vlastníka nemovitosti.

Aplikaci pro IPR Praha vytvořila firma CGI IT Česká republika s.r.o.

Aplikaci najdete v Android Marketu nebo Apple Store pod názvem Cenová mapa Prahy.

HackPrague 2019 / GeoBusiness

Ve dnech 4. a 5. května 2019 se v Praze uskuteční třetí ročník hackathonu, nazvanou HackPrague. Tentokrát je zaměření na problematiku Smart Cities, tzv. chytrých měst. Akce se bude konat v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Organizátoři se spojili se specialisty na „chytrá města“, například s Miroslavem Svítkem, bývalým děkanem dopravní fakulty ČVUT. Do hackathonu se zapojí také Institut rozvoje a plánování hl. m. Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Operátor ICT. Společně chtějí navrhnout skutečné výzvy, které je potřeba řešit a jejichž řešení povede k lepšímu životu ve městech.

Nejdůležitějšími kritérii pro výběr 150 účastníků byly jejich předešlé projekty, zkušenosti a nadšení. Hlavní výhrou je padesát tisíc korun, vítězové na druhém místě dostanou třicet tisíc korun a třetí místo je oceněno deseti tisíci korunami.

V úvodu hackathonu bude mít přednášku Ondřej Spilka ze společnosti ABB. Účastníkům hackathonu budou k dispozici mentoři z IPR Praha, Operátor ICT, Ministerstva pro místní rozvoj, ABB, EPAM a dalších.

Výzvy hackathonu HackPrague 2019

Vzhledem k tomu, že organizátoři se zaměřili také na zahraniční kodéry, jsou veškerá zadání v angličtině.

Challenge 1: Near real-time identification of abnormalities in large datasets

Motivation

To provide generic alerting system when abnormalities occur in streaming dataset – sample use cases are: Flooding prevention form cameras/radar; Routing of the traffic based on GPS density data; Proactive alerting in case of abnormalities in water or district heating monitoring.

Possible questions

 • How to visualize large amount of data (metering points) in web environment in geospatial visualization with time dimension (tens/hundred of thousands of distinct KPIs)
 • How to aggregate metering points data in geographical regions near real-time
 • What is (and does it exist) silver bullet ML algorithm for anomaly detection applied to timeseries data
 • How to provide near real time ML based decision algorithms based on (big) data streaming

Suggested data use

 • Sample dataset of KPIs related to water, district heating and flooding measurements will be provided, format columnar CSV
 • GEO json with polygon definitions will be provided
 • Cardinality: 1.000.000 individual meters

Objectives

 • Demonstrate a solution to the problems above on provided dataset
 • Demonstrate a solution with simulated data stream
  • Simulate streaming data of the same structure as provided dataset
  • Broker and streaming platform is free of choice (Kafka, IoT/Event Hub, any MQTT broker…)
 • Base the solution on Hadoop/Spark, DataBricks (or similar, but these are preferred)
 • Visualize the results
  • Geo spatial interactive map
  • Anomaly detection KPIs or indicators
  • Visualization of simulated data near real-time

Notes

 • Near real-time means latency less than 15 seconds.

Mentors

 • Ondřej Spilka [ABB]

Challenge 2: BIG DATA

Motivation

Collection, evaluation and processing of data describing the movement and behaviour of the population, data showing certain trends, then a combination of such data from different sources. The main factors here are mainly the causes behind these trends (the location of the beginning and the end of the journey, infrastructure, amenities and other). It is all about the combination of Mobile Network Operator data (MNO-data), traffic flow data (traffic surveys), social and demographic data, map applications data and more. The goal is the socalled „Activity based model“. The aim is approaching Smart City through the citizen (or rather clusters of citizens — buildings).

Possible questions

 • Traffic models (combination of multiple sources of data and the allocation to the traffic network)
 • Classification and assignment of the beginnings and the ends of journeys (combination of BIG DATA and map details)
 • Efficient combination of the sources mentioned above – BIG DATA
 • The trends of population behaviour and their influence on the optimization of resource utilization
 • Technological capabilities of buildings and alterations in behaviour of citizens aiming to improve optimization of resource utilization

Suggested data use

 • tba

Mentors

 • prof. Miroslav Svítek [CSCC]
 • Tomáš Janča [SmartPlan]
 • Roman Dostál [SmartPlan]
 • Jan Romportl [O2]
 • Ivo Brýdl [O2]

Challenge 3: Personalised map showing the quality of life in Czech cities

Motivation

One of the main issues that homebuyers are facing is the lack of ease with identifying areas with the highest quality of life. This usually involves a lengthy process of individual research that ends up being biased, as there is no central resource for reliable real estate data and the information asymmetry in the market is fairly high. The purpose of this challenge is to develop a personalised and user-friendly map visualising the quality of life in Prague, Brno or other big cities in the Czech Republic. Use publicly available data and/or the data provided, develop creative ways to analyse non-transparent factors, and consider user-specified data to offer a personalised approach based on individual needs and beliefs.

Possible questions

 • Which factors influence the quality of life in cities the most?
 • How can these factors be analysed with the limited available data?
 • How to visualise the results in a user-friendly way?
 • How to make the map personalised to individual needs and beliefs?

Suggested data use

 • golemio.cz
 • data.brno.cz
 • opendata.praha.eu
 • opendata.iprpraha.cz
 • czso.cz
 • geoportal.cuzk.cz
 • mapy.cz, openstreetmaps.cz, overpass-turbo.eu
 • sreality.cz, realitymix.centrum.cz, bezrealitky.cz..

Mentors

 • Tomáš Linhart [Backend Developer at Flat Zone]
 • Jiří Eckstein [Data Analyst at Flat Zone]

Challenge 4: Creating a database of municipal facilities

Motivation

Currently, there is no integrated storage of information about the public facilities of Czech municipalities. There are, however, individual pieces of information available on the internet. The aim of this challenge is to create a tool for collecting and accessing information about the public facilities of Czech municipalities. In particular, the term ‘public facilities’ encompasses educational, healthcare, cultural, shopping, restaurant, delivery, etc. services. Based on this information, the ministry can improve the planning of public service development.

Possible questions

What is the coverage of municipal facilities, including GPs, gynecologists, dentists, and pediatricians? What is the coverage of municipal facilities, including general stores by retail floor space? In which municipalities is it possible to collect parcels at pick up points of delivery services?

Suggested data use

 • Website scraping
 • Mapy.cz, googlemaps, etc

Mentors

 • Ministry of the interior of the Czech Republic
 • Apify

Challenge 5: Involving the public in community development

Motivation

 • To develop cities in accordance with peoples‘ needs and desires, effective tools of communication with the public need to be sought to enable town halls to gain insight into the needs and opinions of the community. This may be the following:
  • The public’s need for change in the community, or vice versa, places that people hold in high regard and wish to be preserved;
  • The public’s view on intended development projects and their planned implementations. Traditional participatory methods such as public hearings appeal to a very narrow segment of the population, especially in larger cities, thus, a ‚smart‘ use of new IT tools may significantly expand the group of public being involved.

Possible questions

 • How to engage a wider public using GIS (Geographic information system) applications and emotional maps to make decisions on the development of the municipality, city, neighbourhood and specific public areas
  • Development of public spaces and parks
  • Deciding on the location of public investments in forms of swimming pools, sports halls, summer cinemas, community centers etc.
  • Planning measures to increase safety in the villages, cities, district eg. Placements of new security cameras and street lights

Suggested data use

Existing webs like zmente.to can be interconnected or used to extend security and pedestrian traffic or other types of problems (cleanliness and maintenance of public greenery, waste, and container placement, etc.)

Mentors

 • Zuzana Drhová [Ministry of regional development CZ]

Open challenge

Motivation

We don’t want to restrict your creativity, you can always work on your own project. But if you need some other inspiration besides already defined challenges, then there are more possible areas to hack 🙂

Possible questions

 • Solve the emergency situations in cities. Public transport and car traffic. (Proposed by Ministry of Transport of the Czech Republic)
 • Parking prediction models (Operator ICT)
 • How to optimize expansion of public transport network
 • Efficiency of public agendas at town halls etc.
 • Efficiency of government processes regarding changes to the cities
 • Show and prove (based on data), what is assumed to be a problem in cities, but is actually not a problem.
 • Analyze the differences between spatial development strategy and the real state of the city
 • City comparator for different datasets
 • Street furniture and billboards, how to creatively use them. Add IoT sensors, air fresheners, etc… (Proposed by Flowee)
 • Last mile transportation (charging stations near public transport stations) (Proposed by Flowee)
 • Sustainability in cities and how to save water, waste, parks, brownfields (Proposed by Flowee)
 • City data integrator for multiple cities, like public transport, free park places etc.. (Proposed by Ministry of Regional Development)
 • Improvement and planning of public transport information system (Proposed by Ministry of Regional Development)
 • Energetics — how to efficiently save energy in public buildings, energy efficiency/performance (Proposed by Ministry of Regional Development)
 • Participation on public decisions regarding city planning, infrastructure and getting feedback on what should be changed (Proposed by Ministry of Regional Development)
 • Maps of subjective feelings at different places in the city. What people like and dislike and make some kind of a „heatmap“ which parts are making people feel positive and which not (Proposed by Ministry of Regional Development)

Suggested data use

 • Feel free to use any available dataset
návrh Metropolitního plánu Prahy uveřejněn / GeoBusiness

Výstava o Praze v číslech, grafech a mapách byla prodloužena do konce března 2016. Původně měla výstava skončit ke konci roku 2015.

Chcete se dozvědět, jaké je věkové složení obyvatel Prahy? Kolik dětí bude ve městě žít v roce 2050? Jak jsou na tom jednotlivé čtvrti s čistotou ovzduší? Kde v Praze žije nejvíce psů a které policejní oddělení řeší nejvíce trestných činů?

Odpovědi nabízí výstava Znáte Prahu? Město v mapách, grafech a číslech, která byla zahájena 1. října v Sále architektů na Staroměstské radnici.

„V Sekci prostorových informací sbíráme a vyhodnocujeme data, která pomáhají správě města co nejlépe rozhodovat,“ řekl při zahájení Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy.

Návštěvníci se tak dozvědí například, že 72 % návštěvníků Městské knihovny v Praze jsou ženy. Nebo že průměrný obyvatel Prahy vyprodukuje ročně 334 kilogramů směsného odpadu, který je následně téměř ze čtvrtiny vytříděn.

Případně že 56 % domů v Praze má výšku menší než 10 metrů a 60 % z jejich celkového počtu je dvoupatrových.

K vidění jsou také nejrůznější mapy Prahy – mapa hustoty osídlení, mapa kanalizační sítě či hluková mapa a další.

casopis-geobusiness-vystava-znate-prahu-pohled-do-salu-166

Vstup na výstavu je zdarma.

Komentované prohlídky se budou konat ve čtvrtek 4. 2. a ve středu 23. 3., vždy od 17 hod.