KRÁTCE

Metroprojekt testuje automatizaci v inženýringu

trasa D pražské metro, vizualizace stanice Písnice / GeoBusiness.cz

Projekční firma Metroprojekt Praha testuje v pilotním provozu automatizovanou komunikaci s vlastníky pozemků při projektování staveb.

Před výstavbou předchází často komplikovaná korespondence s vlastníky pozemků a nemovitostí, kterých se bude budoucí stavba týkat.

V Metroprojektu, kde často pracují na rozsáhlých projektech, doposud potřebná data manuálně v katastru nemovitostí. Proto vznesli požadavek, zda by se celý proces dal nějak automatizovat.

Firma HSI proto připravila pilotní projekt informačního systému, zrychlující celou komunikaci s vlastníky pozemků, dotčenými projektem budoucí stavby.

Nový systém udržuje historické stavy dat katastru nemovitostí, stavební dokumentace i dílčí komunikace s vlastníky. Zároveň pružně reaguje na změny v katastru nemovitostí i na změny ve vlastním projektu stavby.

V systému můžete například vytvořit přehled vlastníků, se kterými se aktuálně jedná, zjistit v jaké fázi jednání je nebo automaticky vygenerovat potřebné dokumenty dle šablon, například dopisy či smlouvy.

Metroprojekt momentálně také pracuje na projektu nové trasy D pražského metra, takže se jakákoliv automatizace procesů při tak rozsáhlém projektu může rozhodně hodit.

[zdroj web firmy HSI, redakčně upraveno, doplněno]

/* ]]> */