Sleva na software ProGEO

Pasporty T-MAPY

VOK, BioVOK, MSD: pražský magistrát pasportizoval skládky tříděného odpadu

mapa-kontejnery-praha-tmapy-f

Společnost T-MAPY pro pražský magistrát vytvořila pasport odpadového hospodářství, jehož součástí je mapa tříděného odpadu a systém nakládání s komunálním odpadem – obě aplikace jsou k dispozici rovněž pro veřejnost.

Mapa tříděného odpadu

Mapa tříděného odpadu je aplikace, která na mapě zobrazuje všechna stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných domů. Informace o jednotlivých stanovištích jsou k dispozici na informační kartě, která se zobrazí po kliknutí na zvolenou ikonu. Vyhledávat se dá i podle ulice, takže si pro svoje bydliště můžete najít nejbližší kontejner.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem (KSNKO) je aplikace, která na mapě zobrazuje jednotlivé umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v pražských ulicích. V Praze jsou tyto služby často označovány zkratkou VOK, BioVOK a MSD.

  • VOK (velkoobjemové kontejnery) – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města
  • BioVOK – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města, určených pro bioodpad ze zahrad a domácností
  • MSD (mobilní sběrný dvůr) – služba přistavování více velkoobjemových kontejnerů určených pro objemný odpad, bioodpad, dřevo a kovy. Tato služba je přistavována na větší zpevněné plochy v městských částech, které na svém území nemají stálý sběrný dvůr.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem

Mapa tříděného odpadu v Praze

 

T-Mapy pasport tříděného odpadu v Praze / GeoBusiness

 

/* ]]> */