Sleva na software ProGEO

T-MAPY

GIS4U bude na dalších 700 místech. T-Mapy mají nové obchodní partnery

T-Mapy partnerství s firmami Geo Data, Data Procon, IterSoft a Geomorava / GeoBusiness

Firma T-Mapy oznámila partnerství se čtyřmi obchodními partnery. Vedle sokolovské firmy Geo Data, se kterou T-Mapy podepsaly smlouvu o spolupráci již 16. listopadu 2017, jsou dalšími novými partnery společnosti Data Procon, Geomorava a IterSoft.

Online GIS4U je podle slov T-Map „novou generací řešení geografického informačního systému (GIS) pro obce a malá města. Koncept řešení vychází z našich více než dvaceti let zkušeností a stovek úspěšných implementací na středních a velkých městech. GIS4U využívá technologie, které obcím a malým městům umožňují aktivně pracovat (nejen) s geografickými daty. To bylo doposud možné jen v robustních a drahých systémech, zatímco GIS4U je cenově dostupné i těm nejmenším obcím.“

Firmy Geo Data, Data Procon, Geomorava a IterSoft mají zákazníky po celé České republice. Systém GIS4U se tím pádem stane základem GISů ve více než 700 městech a obcích v České republice, kde mají obchodní partneři T-Map své současné zákazníky.

Řešení společnosti T-Mapy se tak dostanou do všech úrovní české veřejné správy, používat je budou od nejmenších obcí přes městysy, města, statutární města, krajské úřady až po centrální státní správu.

GIS4U umí v mapě spojit různé mapové podklady, například katastr nemovitostí, územní plán, letecké snímky,
inženýrské sítě, pasporty (komunikace, zeleň, mobiliář, osvětlení, hřbitov…), správní hranice, volební okrsky nebo historické mapy.

GIS4U je tvořen třemi základními moduly, v nichž uživatel může pracovat s katastrem nemovitostí, zakreslovat do katastrální mapy informace o parcelách nebo území (pronájmy, zábory, průběhy inženýrských sítí…) nebo vytvářet libovolné bodové pasporty (dopravní značení, povrchové znaky inženýrských sítí, obchod a služby…).

[zdroj tisková zpráva T-Mapy, redakčně upraveno a doplněno]

/* ]]> */