Plánování

Bezpečnost v regionech

GIS v plánování měst a regionů 2018 / GeoBusiness

V polovině září se v Praze koná konference, kterou pořádá Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS společně s Českou asociací pro geoinformace.

Akce s názvem GIS v plánování měst a regionů bude mimo jiné obsahovat tři větší přednášky, přičemž jednu z nich organizátoři plánují jako praktickou v terénu.

  • Problematika otevřených dat a praktické ukázky v softwaru QuantumGIS (Jáchym Čepický, Alžběta Gardoňová, Oto Kaláb, Martin Landa – sdružení GIS Mentors)
  • GIS v rámci informačního systému pro operační řízení HZS ČR – Implementace nástrojů GIS do informačního systému pro operační řízení HZS a testování rozšíření systému o 3D scénu. Výsledky testů a zamyšlení se nad směrem dalšího rozvoje. (Vladimír Maršík – T-Mapy a David Roušal – KŘ HZS ČR v Hradci Králové)
  • Představení nově vyvinutého systému on-line přenosu obrazových a telemetrických dat z bezpilotního prostředku (dronu) při monitoringu krizových situací. Budou představeny komponenty systému Drone Dual Bridge a uskuteční se přímý přenos z dronu, monitorujícího dopravní situaci v Praze – Řepích do konferenční místnosti (Jiří Frelich a Petr Sejkora – KELCOM Int. Hradec Králové)

Jednodenní akce se uskuteční 13. září 2018 v prostorách pořádající vysoké školy na adrese Žalanského 68/54, Praha 17 – Řepy.

Akce jsou tematicky zaměřeny. Mezi hlavními tématy předchozích ročníků dominovaly například adaptační strategie v podmínkách změny klimatu, mapování bariér, digitální zpracování urbanistického vývoje regionu a úskalí při budování „chytrých“ měst.

Konference navazuje na tradici oblíbených seminářů GIS a územní plánování, tzv. „Bítovů“, jejichž éra se uzavřela v roce 2013.

Dlouhodobým cílem konference je najít společnou řeč projektantů územně plánovací dokumentace a „gisáků“. Současné trendy v územním plánování jsou jednoznačně digitální, aby byla možnost výsledky vizualizovat v chytrých mapových portálech a aplikacích, které umožňují nad získanými daty provádět nejrůznější analýzy.

Hlavním tématem té letošní je GIS při zajištění bezpečnosti v regionech.

Na konferenci se můžete přihlásit na webu České asociace pro geoinformace.

/* ]]> */