Arkance Systems (CAD Studio) KATASTR NEMOVITOSTÍ

VFK Import pro katastrální data se nově jmenuje VFK2DB

VFK2DB - import dat KN do GIS databáze / GeoBusiness

Potřebujete načíst data katastru nemovitostí do relační databáze? CAD Studio uvedla novou verzi software s označením 1.2.15, který podporuje nový formát katastrálních dat VFK 5.2.

Software VFK Import od firmy CAD Studio se nově jmenuje VFK2DB. Je to samostatný spustitelný program, který je nezávislý na určitém CAD či GIS softwaru. Pomocí VFK2DB, jak název napovídá, načtete katastrální data do relační databáze Oracle nebo MS SQL Server.

Při použití Oracle importuje data do tabulek Oracle včetně grafických dat, jež jsou uložena ve standardu Oracle Spatial. Při využití databázového serveru MS SQL ukládá grafická data do formátu SDF a popisná do tabulek databáze MS SQL.

Ve všech systémech využívajících jedny z nejrozšířenějších GIS technologií (AutoCAD Map 3D, ESRI, Bentley, Intergraph, GeoServer, MapServer, apod.) tak můžete přímo pracovat také s formátem VFK, což je výměnný formát českého katastru nemovitostí.

VFK2DB - import dat KN do GIS databáze

Novinky v aplikaci VFK2DB

 • Úpravy a doplnění skriptů pro Oracle, MS SQL
 • Opravy volání pro rotace a odstraňování duplicit
 • Nový licenční mechanismus

Novinky v katastrálním formátu VFK 5.2

 • Rozšíření sloupce POPIS v záznamech LISTIN na 4000 znaků.
 • Doplnění chybějícího sloupec PRIZNAK_KONTEXTU do záznamů RJPV.
 • V číselníku charakteristik OS bude rozšířen sloupec ZKRATKA na 20 znaků a přidán nový sloupec ZKRATKA_ALV s délkou 3 znaky. Sloupec ZKRATKA_ALV bude obsahovat zkratky určené pro OS v sekci A_LV místo původního sloupce ZKRATKA, který bude nově naplněn zkrácenými názvy charakteristik OS zobrazovaných v částech B1, C, D a E na LV.

Hlavní vlastnosti aplikace VFK2DB

 • Přímý a vysoce optimalizovaný import do prostorových databází Oracle a MS SQL, v budoucnu dalších (PostGIS, SQLITE, …)
 • Import všech grafických entit katastrální mapy – včetně břemen, značek kultur a dalších.
 • Optimalizovaný algoritmus pro tvorbu polygonů – rychlý a efektivní, včetně automatických oprav chybných geometrií, atd.
 • Import všech popisných dat katastru včetně vazebních atributů
 • Import jakékoliv podmnožiny VFK dat (SGI, SPI, JPV, …)
 • Správa katastrálních schémat: zakládání nových schémat, automatické (!) aktualizace struktury stávajících schémat na základě změn struktury formátu VFK
 • Práce s historií katastrálních dat, správa více schémat, analýza a porovnávání stavových a změnových dat za konkrétním účelem (např. změny na parcelách konkrétního subjektu)
 • Nadstavbové a doplňkové aplikace a rozšíření schémat pro využití KN dat
 • Jen minimální požadavky na databázi (MS SQL Express, Oracle XE)
 • Otevřená datová struktura a standardní uložení prostorových dat (SDO_GEOMETRY, ST Geometry) – data využitelná v prakticky jakékoliv GIS technologii (Autodesk, ESRI, open source technologie, atd.)
 • Nástroje pro využití dat v GIS na bázi Autodesk Geospatial

Benchmark efektivity zpracování dat ve VFK2DB

 • Prostředí:
  • konvenční PC (notebook) s lokální databází
 • Rozsah vstupních dat:
  • 100 katastrálních území
  • velikost datového souboru 1,7 GB
  • 260 tisíc parcel
  • celkem 19 milionů vět
 • Doba importu dat do databáze:
  • 12 minut – Oracle
  • 14 minut – MS SQL Server
 • Doba vytvoření kompletních grafických dat:
  • 18 minut – Oracle
  • 60 min – MS SQL Server
 • Použito jednovláknové zpracování
/* ]]> */