ARCDATA PRAHA ArcGIS KATASTR NEMOVITOSTÍ

ISKN Import pro nahrání dat katastru do ArcGISu

iskn-import-software-arcdata-praha

Pokud používáte software ArcGIS od Esri, mohl by se vám v souvislosti s používáním katastrálních dat hodit nástroj ISKN Import od firmy Arcdata Praha. Nový software doplňuje či nahrazuje ISKN Studio, které se používalo v programu ArcMap.

Český úřad zeměměřický a katastrální, který katastr nemovitostí spravuje, publikuje data katastru také prostřednictvím souborů ve formátu VFK (zkratka pro „výměnný formát katastru“).

Firma Arcdata Praha pro své zákazníky připravila nástroj ISKN Import, který katastrální data načte do geodatabáze, sestaví z nich geometrii a případně také provede deanonymizaci.
Společně s placenou verzí ISKN Import existuje také bezplatná verze softwaru, nazvaná ISKN Import Free.

Pět hlavních částí

Software ISKN Import má pět hlavních částí pro zpracovávání dat ve formátu VFK:

  • Datový model ISKN – sada funkcí pro kontrolu, vytvoření a správu základního datového modelu v geodatabázi. Umí také smazat načtená data, případně datový model z geodatabáze zcela odstranit.
  • Import dat ISKN – funkce pro import dat ze souboru VFK do geodatabáze
  • Sestavení geometrie dat ISKN – funkce pro generování prostorové složky dat ISKN
  • Deanonymizace dat ISKN – funkce pro deanonymizaci dat ISKN z online rozhraní ČÚZK
  • Konzole – umožňuje proces funkčního zpracování dat prostřednictvím příkazové řádky.

iskn-import-karta-nastroje-arcdata-praha

Po nainstalování doplňku ISKN Import se vám v ArcGIS Pro objeví nová karta s nástroji. Prostřednictvím šesti ikon můžete spouštět úlohy, jako je tvorba datového modelu, import dat, sestavení geometrie a deanonymizace. O průběhu jednotlivých úloh vás bude informovat podrobné logování, které si posléze můžete uložit do samostatných souborů.

Na třetí záložce se nachází podrobné nastavení, které řídí například chování importu při nalezení chybných dat, a lze zde zadat autorizační údaje pro přístup k deanonymizační službě ČÚZK. Tato nastavení lze také uložit pro pozdější použití nebo pro sdílení konkrétní konfigurace s kolegy.

ISKN Import – co by vás mohlo zajímat

V Arcdata Praha také připravili odpovědi na nejčastější dotazy.

Jsem uživatelem nástroje ISKN Studio. Mohu pokračovat nad stejnými daty s nástrojem ISKN Import?

Ne. Datové modely vytvářené a využívané oběma nástroji nejsou vzájemně přenositelné. Nástroj ISKN Import přistupuje k datovému modelu ISKN komplexněji (např. ve vztahu anonymizovaná versus deanonymizovaná data apod.).

Ve stávajícím nástroji ISKN Studio existovala možnost pracovat s daty deanonymizovanými. Tato funkce již není dostupná v nástroji ISKN Import Free?

Ne. Nástroj ISKN Import Free, který je dostupný zdarma, umožňuje import dat z VFK do geodatabáze a jejich vektorizaci (sestavení geometrie). Pokročilé funkce, mezi než deanonymizace patří, vyžadují vyšší verzi nástroje ISKN Import.

V čem se ISKN Studio a ISKN Import liší?

ISKN Studio je nástroj pracující ve formě samostatné aplikace, založené na technologii ArcGIS Desktop. ISKN Import využívá výhody aplikace ArcGIS Pro, jako je například 64bitová architektura, a funguje v podobě doplňku do ArcGIS Pro. Nástroj a jeho funkce prošly kompletním redesignem. Cílem bylo nabídnout nástroj, který lépe odpovídá uživatelským požadavkům, jako je například intuitivnějí uživatelské rozhraní, rychlost importu a sestavení geometrie, optimalizace zpracování nad enterprise geodatabází, možnost deanonymizace uvnitř geodatabáze nebo možnost logování oprávněného důvodu pro stažení osobních údajů o vlastnících z ČÚZK.

Bude k dispozici pro ArcGIS Pro obdobný doplněk jako je ISKN View pro ArcMap?

Ano. Nahlížecí doplněk na data ISKN pro ArcGIS Pro je ve vývoji a bude k dispozici ke konci druhého čtvrtletí 2021.

Jaká je budoucnost ISKN Studia? Bude nástroj nadále podporován?

Nástroj ISKN Studio již není dále rozvíjen. Ke stažení bude produkt dostupný do 31. 12. 2021. Podpora produktu bude poskytována v souladu s životním cyklem produktů Esri do 31. 12. 2022. Od 1. 1. 2023 již nebude produkt dále podporovaný.

Jakou verzi ArcGIS Pro mohu s nástrojem ISKN Import použít?

Nástroj ISKN Import lze instalovat s verzí ArcGIS Pro 2.6 nebo vyšší. Na starší verze ArcGIS Pro nástroj ISKN Import instalovat nelze.

Kde stáhnout ISKN Import

Software ISKN Import firma Arcdata Praha nabízí na základě dotazu. Kontaktujte je e-mailem.

Kde stáhnout ISKN Import Free

Bezplatnou verzi, nazvanou ISKN Import Free, můžete stáhnout přímo. Software nemá službu deanonymizace, možnost ovládat jej z konzole a nedostanete technickou podporu. https://download.arcdata.cz/ISKN/ISKNImportFree_2.6.1.0.zip

zdroj: Webová stránka Arcdata Praha, věnovaná softwaru ISKN Import

 

/* ]]> */