Sleva na software ProGEO

CAGI

Zapojte se aktivně do České asociace pro geoinformace

volby do CAGI / GeoBusiness

Kandidujte do předsednictva nebo kontrolní komise asociace. Členem předsednictva se může stát kterýkoliv člen CAGI.

Koncem března 2018, konkrétně 28. března, se v Praze bude konat členská schůzce České asociace pro geoinformace. Tento rok je volební – budou se tedy také konat volby do předsednictva a kontrolní komise.
Nově zvolené předsednictvo si následně ze svého středu zvolí novou předsedkyni nebo předsedu asociace.

Předsednictvo je nejvyšším výkonným, řídícím a koordinačním orgánem asociace mezi zasedáními členské schůze.
Kontrolní komise především dohlíží, jsou-li záležitosti asociace řádně vedeny a vykonává-li asociace činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

Členem předsednictva nebo kontrolní komise se může stát kterýkoliv člen asociace. Pokud členem nejste, můžete se registrovat na webu asociace. Roční členský poplatek pro individuální členy je 500 Kč, pro studenty dokonce jen 100 Kč.

Svůj zájem kandidovat buď do předsednictva nebo kontrolní komise sdělte nejpozději do 28. února 2018 současnému předsedovi CAGI Karlu Janečkovi – predseda@cagi.cz

Následně budou sestaveny kandidátní listiny do předsednictva a kontrolní komise CAGI a zaslány všem členům CAGI nejpozději 14 dní před volební členskou schůzí.

Aktuální předsednictvo CAGI

Předseda

 • Ing. Karel Janečka, Ph.D.

1. místopředseda

 • Doc. Dr. Ing. Jiří Horák

2. místopředseda

 • Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Členové výkonného výboru

 • předseda, místopředsedové
 • Ing. Jan Novotný
 • Ing. Jiří Poláček, CSc.

Členové předsednictva CAGI

 • členové výkonného výboru
 • Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Robert Číhal, CSc.
 • Ing. Zdenek Hoffmann
 • Doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Rychtařík
 • Ing. Leona Slabochová
/* ]]> */