Sleva na software ProGEO

CAGI

Podívejte se na program: Na konferenci GIVS 2020 se bude mluvit o DTM i GeoInfoStrategii

givs-2020-feat

Česká asociace pro geoinformace pořádá ve dnech 4. a 5. května 2020 další ročník konference Geoinformace ve veřejné správě. Vzhledem k omezením s koronavirem se konference letos uskuteční ve virtuální podobě.

Program prvního dne GIVS 2020

Digitální mapa veřejné správy. Digitální technická mapa ČR

 • Centrální komponenta DMVS / DTM (Jiří Formánek, ČÚZK)
 • Implementace DTM kraje (Jiří Čtyroký, IPR Praha; Karel Vondráček, Georeal)
 • Technická mapa a územní plánování (Vojtěch Zvěřina, GEPRO)
 • Aktuální stav výškových geodetických základů a výškových referenčních systémů v kontextu připravované DMVS (Jan Řezníček, Zeměměřický úřad)

Digitalizace stavebního řízení. Koncepce BIM

 • Shrnutí stavu přípravy digitalizace stavebního řízení (Zdeněk Zajíček, ICT Unie)
 • Koordinace činnosti a výstupů pracovních skupin PS Architektura DTM, DSŘ, BIM (Jiří Čtyroký, IPR Praha)
 • Dopady koncepce BIM na NIPI (Pavel Matějka, Liberecký kraj, Asociace krajů, MPO, CAGI)
 • Vize digitálního vystavěného prostředi pro Digitální Česko (Leoš Svoboda, Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 • Využití BIM pro 3D modelování bytů (Karel Janečka, ZČU v Plzni)

Geoinfostrategie. GIS a geoportály pro veřejnou správu. 3D GIS

 • GeoInfoStrategie míří do finále… (Veronika Kocourková, Ministerstvo vnitra)
 • Radosti a strasti gisáka na městě (Jaroslav Škrobák, Tereza Kutišová, Staturární město Jihlava)
 • Systém krizového plánování (Vladimír Špaček, Hexagon)
 • Gisquick: open source a udržitelnost (Jáchym Čepický, Magdalena Kabárová, OpenGeoLabs)
 • Mapa dostupnosti zdravotní péče v České republice (Matěj Karolyi, Ústav zdravotnických studií a statistiky České republiky)

Program druhého dne konference GIVS 2020

Významné projekty veřejné správy

 • Na cestě ke konsolidaci infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy (Tereza Klímová, Ministerstvo dopravy)
 • Polohopis bytů v České republice (Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad)
 • Novinky v poskytování údajů ČÚZK (Petr Souček, ČÚZK)
 • On-line vyjadřování k existenci bodů bodového pole (Bohumil Vlček, ČÚZK)
 • LIFO – lokalizační údaje veřejné správy v evropském srovnání (Eva Pauknerová, ČÚZK)

Otevřená geodata, výměna geodat

 • Research Data Alliance v kostce (Hana Kubíčková, Plan4all)
 • Komplikace při otevírání geodat (Alena Vondráková, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • AS[a]P – Analýza stavu a potenciálu (Tomáš Sedláček, 4ct platform)
/* ]]> */