Sleva na software ProGEO

CAGI DRONY Životní prostředí

Drony a ochrana životního prostředí. Pozvánka na kurz CAGI, VŠB-TU Ostrava a UP Olomouc

kurz-cagi-drony-ochrana-zivotniho-prostredi-f

Česká asociace pro geoinformace pořádá společně s VŠB-TU Ostrava dvoudenní kurz o používání dronů při ochraně životního prostředí.

Česká asociace pro geoinformace je akreditovanou institucí Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Akreditovaný kurz pro úředníky i pro vedoucí úředníky se jmenuje Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí.

V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků s možnostmi využívání bezpilotních leteckých prostředků (UAV), zejména při pořizování, zpracování a interpretaci dat, monitoringu jevů, kontrolní činnosti, a naučit je:

  • principy létání s UAV včetně obeznámení se s legislativním rámcem provozu UAV v ČR a EU,
  • principy snímkování s UAV,
  • orientovat se v současně dostupné nabídce UAV a jejich sensorů pro sběr prostorových dat zejména pro aplikace z oblasti životního prostředí,
  • pracovat s vhodnými softwarovými produkty při zpracování dat z UAV s cílem odvodit standardní výstupy (3D mračno bodů, ortofotomapa, digitální model reliéfu).

Pro koho je kurz určen:

Především úředníci a vedoucí úředníci územně samosprávných celků, pracující v oblasti ochrany životního prostředí. Kurz ale mohou absolvovat i další zájemci. U účastníků se předpokládá základní úroveň znalosti GIS.

Forma:

Prezenční dvoudenní studium, které zahrnuje 20 vyučovacích hodin. Přednášky (6 hodin) poskytnou nezbytný úvod do problematiky, legislativní aspekty, přehled potřebného vybavení a principů pořizování snímků, zásady zpracování a vyhodnocování snímků. Cvičení zahrnuje přípravu a vlastní létání s bezpilotními prostředky (koptéra, křídlo) o rozsahu 6 hodin a následně 8 hodin zpracování a vyhodnocení RGB, multispektrálních a termálních snímků.

Prezenční výuka bude probíhat na adekvátně vybavené počítačové učebně.

Termín kurzu: 30. 9. a 1. 10. 2020.

Kurz vedou: doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava), RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. (UP Olomouc).

Místo soustředění: Ostrava, VŠB-TU

Cena kurzu: 5900 Kč

Přihlášky na kurz a bližší informace o kurzu: vzdelavani@cagi.cz

/* ]]> */