Životní prostředí

Jak se používá geoinformatika v životním prostředí. Pozvánka na seminář

geoinformatika-zivotni-prostredi

Katedra geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zve na seminář Geoinformatika v životním prostředí. Akce se koná 6. ledna 2024.

Témata budou zahrnovat využití široké škály geoinformatických nástrojů ve zkoumání různých aspektů životního prostředí, ať už z oblasti změn krajiny, ekosystémů a jejich funkcí či týkající se kulturně-historických aspektů krajiny.

Akci připravují Mgr. Jana Müllerová, PhD. a doc. ing. Jan Pacina, PhD.

Přednášku na seminář zatím přislíbili

 • Doc. Ing. Jiří Šíma. CSc.: Letecká fotogrammetrie a životní prostředí
 • Doc. Mgr. Jan Kropáček, PhD. (UK Praha, PřF, Katedra fyzické geografie a geoekologie): 3D simulace v opakované fotografii krajiny
 • Ing. Václav Šafář, PhD. (VŠB TU Ostrava, HGF, Katedra geodézie a důlního měřictví): Možnosti využití hyperspektrálních kamer v lesnictví
 • Ing. Pavel Richter, PhD. (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.): Trajektorie vývoje mokřadů v okolí Lysé nad Labem za uplynulých 180 let
 • Ing. Markéta Bláhová (Magistrát Ústí n. L.): Využití GIS ve státní správě, příklad Magistrátu Ústí n. L.
 • Ing. Václava Maťašovská (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. Praha): Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice
 • Mgr. Tomáš Bartaloš (GISAT s. r. o.): Praktické nástroje pro plánování a ochranu VKP údolní niva
 • Doc. Ing. Jan Pacina, PhD. (UJEP Ústí n. L., FŽP, Katedra geoinformatiky; ČVUT Praha, FSV, Katedra geoinformatiky): Rekonstrukce krajiny v oblasti vodních nádrží pohledem geoinformatika
 • Mgr. Jana Müllerová, PhD.( UJEP Ústí n. L., FŽP, Katedra geoinformatiky): Využití dálkového průzkumu pro studium biodiverzity
 • Ing. Vladimír Brůna (UJEP Ústí n. L., FŽP, Katedra geoinformatiky; UK Praha, FF, Český egyptologický ústav): Odkrývání neviditelného – Geoinformatika pomáhá zkoumat staroegyptskou civilizaci
 • Ing. Lucie Homolová, PhD. (CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Oddělení dálkového průzkumu Země): Zjišťování stavu lesních porostů z dat laserového skenování a optických dat dálkového průzkumu
 • RNDr. Martin Hais, PhD. (Jihočeská univerzita České Budějovice, PřF, Katedra geografie)
 • Ing. Ondřej Sklenář (RAVOS s. r. o.)

Registrace, referát anebo poster

Pokud vás tato problematika zajímá či máte zajímavý výzkum, který byste chtěli představit ve formě příspěvku či posteru, registrujte se včas zde, kapacita je omezena. Příspěvky ve formě přednášky či posteru přihlašujte do 6. prosince 2023.

/* ]]> */