Životní prostředí

Den Země se začal slavit před 50 lety

den-zeme-2020-feat

Druhého února 2020 se v novinách The New York Times objevil celostránkový inzerát, zvoucí všechny, kterým není osud Země lhostejný, k připojení se k již padesátému Dni Země. Výraz „Earth Day“ nebo-li „Den Země“ se poprvé objevil v inzerátu v roce 1970.

inzerát Earth Day 2020 v The New York Times inzerát Earth Day 1970 v The New York Times

Den Země je každoroční událost organizovaná 22. dubna. Je změřená na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti. V roce 1970 zburcoval první inzerát přes dvacet milionů Američanů a Den Země v USA vedl ještě v tom samém roce k vytvoření EPA (Environmental Protection Agency), zákonů o ochraně ovzduší, vody a ohrožených druhů (Clean Air Amendments, Clean Water Act, and Endangered Species Act).

OSN začala Den Země organizovat o rok později, a v roce 1990 se k USA připojil zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice.

Den Země slaví víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa a stal se tak největším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.

 

 

/* ]]> */