Sleva na software ProGEO

TOPGIS Energetika VEŘEJNÁ SPRÁVA Životní prostředí

Analýza oslunění střech pro osazení fotovoltaiky s pomocí leteckých snímků

topgis-cz-analyza-osluneni-strech-letecke-snimky-rozsirena-realita-g

Zvýšením podílu elektrické energie z obnovitelných zdrojů se v poslední době zabývá stále více obcí a měst v České republice. V Kladně, Kuřimi či v Brně si v nedávné době nechali zpracovat analýzu oslunění z leteckých snímků. Ta jim pomůže vybrat střechy budov, které jsou pro instalaci solárních panelů nejvhodnější. Dodavatelem analýzy byla brněnská firma TopGis.

Vedení Kuřimi si v loňském roce nechalo provést analýzu oslunění u deseti budov v majetku města. Mateřské a základní školy, penzion pro seniory, budova knihovny, sportovní zařízení jako je budova Wellness Kuřim či střelnice. Analýza byla provedena také pro střechu samotné radnice.

Podkladem pro detailní analýzu byly aktuální letecké snímky pořízené společností TopGis. Z kolmých leteckých měřických snímků nejprve pomocí softwarového výpočtu vznikl tzv. autokorelovaný model povrchu (autocorrelated digital surface model – DSM), na němž se následně počítalo oslunění jednotlivých střešních ploch.

DSM vzniká tak, že fotogrammetrický software koreluje letecké snímky, případně se posléze model povrchu manuálně „čistí“ pro další použití.

Data intenzity oslunění na jednotku plochy kdekoliv v ČR jsou dostupná. TopGis dopočítával hodnoty podle velikosti plochy a sklonu.

„U jednotlivých budov s pomocí brýlí pro rozšířenou realitu vznikl podrobný 3D model, ve kterém je výpočet oslunění připraven přímo pro projektanty fotovoltaických elektráren. Takový detailní výpočet pak ukáže vhodnost či nevhodnost střechy či její části pro fotovoltaiku, a zároveň je vidět, kolik kilowatthodin elektrické energie na čtvereční metr lze na konkrétním místě vyrobit,“ upřesňuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Operátor díky rozšířené realitě umí v přesných leteckých snímcích defacto „obkreslit střechu nebo dům“ s centimetrovou přesností. Operátor pracuje s přesnými souřadnicemi XYZ, tj. virtuální dvojče objektu je přesně umístěno na mapu, nebo je velmi přesně zpracován detailní pasport například střechy, aniž by ji někdo musel v terénu navštívit. Při zpracování dat bez brýlí s rozšířenou realitou operátor nevidí tolik „do hloubky“ a z 2D snímku nedokáže detailně odměřovat.

Kuřim plánuje využít analýzy pro instalaci fotovoltaických panelů na budovách, které se pro ni ukázaly jako nejvhodnější. „Aktuálně zpracováváme projektovou dokumentaci pro budovu Wellness Kuřim. Realizaci předpokládám přibližně do dvou let. Budova má plochou střechu v několika výškových úrovních. Díky analýze se detekovala místa s nejvyšším osluněním. Nyní záleží, zda bude na vybraných místech možné umístit panely a zda budova unese navrhovanou zátěž,“ sdělil místostarosta města Jan Vlček.

Město Kuřim v současnosti již několik menších fotovoltaických elektráren na střechách městských budov má, pokryjí však jen malou část spotřeby energie. Do budoucna vedení radnice plánuje rozšířit menší fotovoltaické elektrárny na nových budovách města, stejně tak plánují využívat tepelná čerpadla. Poslední možnou alternativou pro větší zapojení obnovitelných zdrojů je energie z kalových plynů z čistírny odpadních vod, o jejíž výstavbě město v dlouhodobém horizontu uvažuje.

topgis-cz-analyza-osluneni

Podobně jako Kuřim si analýzu oslunění střech nechalo připravit i město Kladno. Hned u několika budov, například v areálech Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, místního zimního stadionu či u domova pro seniory a mateřské školy firma TopGis zpracovala podrobnou analýzu, která městu poskytne přesná data o případné výrobě elektrické energie ze Slunce.

Brno mapu osvitu zveřejnilo online

Méně detailní analýzu si před časem nechalo zpracovat také Brno. Zatímco v Kuřimi a Kladně se analyzovaly konkrétní budovy včetně jednotlivých částí střech, jihomoravská metropole si prozatím vystačila s plošným náhledem celého města, na němž jsou u jednotlivých budov barevně rozlišeny plochy podle toho, kolik světla na ně v průběhu dne dopadá.

„Taková mapa uživateli pouze říká, zda je střecha pro fotovoltaiku vůbec vhodná. Na zjištění reálných výnosů elektrické energie je pak třeba provést detailní zaměření a výpočet pro konkrétní plochy,“ vysvětlila Drahomíra Zedníčková.

Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka je mapa osvitu součástí snahy města o využití většího množství energie z obnovitelných zdrojů. Brno se k tomu zavázalo ve schválené územní energetické koncepci a v akčním plánu udržitelné energetiky a klimatu.

Analýza oslunění pro celé město je k dispozici všem obyvatelům na webu brno.cz/mapa-osvitu

/* ]]> */