Sleva na software ProGEO

GEOINFOSTRATEGIE VEŘEJNÁ SPRÁVA

GeoInfoStrategie pokračuje až do roku 2027

geoinfostrategie2020plus

Ministerstvo vnitra oznámilo, že usnesením vlády České republiky byla schválena GeoInfostrategie2020+, kontinuálně navazující na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie).

Pokračující GeoInfoStrategie je v souladu s principy a cíli eGovernmentu, vytváří podmínky pro realizaci zásadních projektů nad prostorovými daty s celonárodním významem v mezinárodním kontextu a akcentuje vzdělávání všech účastníků národní infrastruktury pro prostorové informace a podporu výzkumu, vývoje a inovací v předmětné oblasti.

GeoInfoStrategie2020+ byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2021 č. 1014.

Cíle GeoInfoStrategie2020+

Informovaní a digitálně gramotní občané využívající služby nad prostorovými daty

Ucelený systém středoškolského a vysokoškolského vzdělávání, kurzů celoživotního vzdělávání a informačních zdrojů směřující k průběžnému zvyšování informovanosti a posilování digitální gramotnosti odborné i laické veřejnosti v prostředí národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI).

Digitální veřejná správa využívající prostorové informace

Efektivní služby státu a přívětivý a pružný digitální úřad s kompetentními úředníky, kteří umějí z kvalitních prostorových dat efektivně získávat potřebné garantované informace pro podporu rozhodování s využitím centrálně koordinovaných a zabezpečených ICT.

Služby nad prostorovými daty pro komerční i nekomerční subjekty

Široká škála důvěryhodných a bezpečných služeb nad kvalitními prostorovými daty, využívající efektivní digitální infrastrukturu vytvořenou nad harmonizovaným evropským a národním rámcem.

On-line služby nad prostorovými daty pro občany

Finančně zajištěné, uživatelsky přívětivé, dostupné a zabezpečené on-line služby nad kvalitními prostorovými daty pro občany.

Implementaci GeoInfoStrategie2020+ má být v rámci Pracovního výboru pro prostorové informace (PVPI) Rady vlády pro informační společnost.

Dokumenty GeoInfoStrategie2020+ (stav ke dni 13. listopadu 2021)

Hlavní dokument GeoInfoStrategie2020+ do roku 2027

Příloha 1 – Souhrnná informace o plnění Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020

Příloha 2 – Související legislativa

Příloha 3 – Implementační plán

Usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2021 – č. 1014, ve kterém se strategie schvaluje – PDF

/* ]]> */